Чернигов мед коледж: Навчання в Чернігівському базовому медичному коледжі

Содержание

Про Чернігівський базовий медичний коледж

Наша історія

КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» – 152 роки

8 травня 2020 року КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» відзначив свою 152 річницю. Це чималий відтинок часу в різних століттях, в різних історичних умовах. Навчальним закладом здійснено понад 200 випусків молодших медичних спеціалістів: медсестер, фельдшерів, акушерок, зубних лікарів, зубних техніків, санітарних фельдшерів. 

Лише в медичних лікувальних закладах Чернігівщини працює сьогодні 3431 наш випускник, в м. Чернігові – 2382. 

Випускники коледжу працюють майже в усіх областях України та за її межами – в Російській Федерації, в країнах близького та далекого зарубіжжя. Величезна частка випускників закінчила медичні вузи – стала лікарями, визначними особистостями в галузі медицини, медичної освіти та науки. 

КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» бере свій початок з фельдшерської школи, яка була заснована 8 травня 1868 року, хоч задум створити такий навчальний заклад виник серед представників Чернігівського земства ще в грудні 1866 року. Школа спочатку була розміщена на базі благодійних закладів у 2 флігелях. 

Інспектором школи був призначений старший лікар благодійних установ, доктор медицини — Демидович Петро Пименович. Учнями були виключно чоловіки, стипендіати від всіх 15 повітів Чернігівської губернії, були також і своєкоштні учні.

Для стипендіатів це був закритий заклад, в якому проходило все життя вихованців, була встановлена спеціальна форма на зразок учнів реального училища.

Земство утримувало вихованців-стипендіатів: забезпечувало їжею, одягом, кімнатами, меблями. Як видно з історичних джерел, навчання проходило в належних умовах, було досить організованим і забезпеченим, земство не шкодувало коштів на утримання школи, хоча контроль за їх використанням був суворим.

Дореволюційною школою було підготовлено близько 800 фельдшерів.

Особливої поваги заслуговують викладачі дореволюційної школи, які не будучи штатними, приділяли значну увагу роботі школи: створювали навчальні посібники , друкувались на сторінках газет та журналів, працювали над розробкою лекційних матеріалів. 

Відомими в цей час на Чернігівщині були інспектори та викладачі школи – Фрідман, Лагода, Демидович, Ковальський, Дияконенко, Шаболдаєв, Рашевський, Іванов, Тессен, Яновський та інші.

Події 1917 року докорінно змінили умови роботи навчального закладу. Йшла громадянська війна, панував хаос, безладдя – все це не могло залишати осторонь викладачів та учнів.

Вплив І світової війни, революційних подій, боротьба з голодом, холодом, епідеміями до краю загострювали питання про існування школи. Проте завдяки зусиллям викладачів, інспектора школи Іванова Олексія Ілліча основним залишалось кредо – вчитися медицині, якого дотримувались як викладачі, так і учні. 

До 1923 р. школа веде підготовку фельдшерів, хоч з 1920 р. вже паралельно велась підготовка помічників лікарів і школа мала назву «Чернігівська школа лікпомів».

У 1922 р. школу було передано Міністерству освіти, на її базі було об’єднано акушерську школу, школу сестер жалібниць та лікпомів і навчальний заклад називався «Чернігівські медкурси, медична профшкола». У 1929 р. школа знову була передана Міністерству охорони здоров’я і перейменована в медичний технікум.

Характерним для цього періоду був розвиток учнівського самоврядування, пошук нових форм і методів навчання, українізація навчального процесу.

30-ті роки були досить складними: майже щорічні зміни керівного складу, чистка партії, голод 33 року, репресії – все це створює напружену обстановку в колективі.

Проте колектив намагався подолати всі труднощі. Широко практикувалось ударництво, соцзмагання між групами, технікумами, працювали гуртки, спортивні секції, тощо.

У 1936 році на базі фельдшерсько-акушерської школи відкрилася зуболікарська школа. До війни школа випустила 200 зубних лікарів. 

Велика Вітчизняна війна на деякий час перервала роботу школи, проте вже з 1942 року робота школи була відновлена окупаційною владою. До навчання повернулись колишні учні, які залишились на окупованій території; викладачі, які працювали до війни.

У 1943 році був здійснений випуск спеціалістів. Основна маса випускників та викладачів школи знаходились на фронтах Великої Вітчизняної війни, в партизанських загонах та евакогоспіталях. Сотні з них нагороджені державними нагородами за здійснені подвиги.

У вересні 1943 року після звільнення Чернігова від німецько-фашистських загарбників всі зусилля викладачів та учнів були спрямовані на відбудову навчального закладу, так як уцілів лише одноповерховий корпус. 

Післявоєнний період був досить складним для навчального закладу. По-новому створювалась матеріально-технічна база, відбудовувались приміщення, проводився підбір викладацьких кадрів.

Не вистачало лікарень, особливо в місті, де можна було проводити практику, більш-менш уцілілі приміщення займали евакогоспіталі. Переддипломну практику частина учнів проходила в районних лікарнях і навіть у сільських амбулаторіях.

Поступово повернулись до школи довоєнні викладачі – Киян П.П., Яновський, Шурубенко, Кезля, Коломацький, Рутгайзер. Колектив поповнився новими спеціалістами, які повернулись з армії, це: Марков І.В., Вайсблат І.М., Іванько Г.Ф., Нікулін В.В., Губенко Ф.В., Надеждін С.І.

Викладачі трудились з великим ентузіазмом. Працювали гуртки, спортивні секції, масово проводились екскурсії по місцях бойової і трудової слави. При школі було підсобне господарство – 7 га землі. У 1949-50 н.р. школа мала статус середнього спеціального медичного закладу з 4-річним терміном навчання.

Протягом 60-80-х років широкого розмаху набрали виховні та спортивні заходи. Активно проводилися літературні вечори, працював драматичний гурток, яким керував ентузіаст – викладач В’язов, багато заходів проводила бібліотека (завідувач бібліотеки Солуян Л.М.). активно проводились трудові чверті, шефські виїзди в колгоспи, стала системною робота студентських будівельних загонів. Зароблені кошти часто перераховували на дитячі будинки та інтернати, про що широко писала обласна та республіканська преса. Серед кращих викладачів того періоду — Асс В.А., Михалойц Н.А., Лєвіна Ф.М., Васильченко Л.А., Лемешко Г.П., секретар комсомольської організації Ксенюк Дмитро Григорович.

Училище працювало у 2 зміни занятя вечірнього відділення проходили на орендованих площах. Тому питання розширення навчальних площ турбувало всіх директорів — Єфименко М.Г., Гуменюка О.Я., Маленка Г.Д. Останній неодноразово виступав з цим питанням на сторінках обласних газет.

І нарешті кінця 80-х років, коли проходив розподіл комунального майна, училище отримало в оренду сьогоднішній новий навчальний корпус, що значно покращило роботу колективу – перейшли на однозмінне навчання.

Це надихнуло колектив на нові звершення. З ініціативи Національного медуніверситету, керівництва міста та медучилища у 1993 році в училищі було запроваджено навчально-методичний комплекс «Український державний медичний університет – Чернігівське медичне училище», що дало змогу підготувати випуск медсестер-бакалаврів для області, 15 студентів було без іспитів зараховано на ІІ та ІІІ курси медуніверситету.

Чернігівську фельдшерську школу (училище, технікум, коледж) закінчило в різні роки більше 20 тис. випускників, значна частина стала лікарями, закінчили аспірантури, захистили дисертації, отримали вчені звання кандидатів та докторів медичних наук, внесли і вносять суттєвий вклад у медичну науку. 

Серед них професори Тимофій та Тихін Глухенькі, Сергій Степанович Дяченко, Ніна Григорівна Гойда, член-кореспондент Академії медико-технічних наук України Олексій Степанович Бориско, доктор біологічних наук, проректор Томського сільсько-господарського інституту Микола Якович Костеша, доктор медичних наук, професор Ємець Григорій Лукич, генерал-майор, кандидат військових наук Лухта Микола Микитович, кандидат медичних наук, заслужений лікар України Заворотний Анатолій Васильович, кандидат медичних наук Федорченко Олександр Степанович. 

У різні роки закінчили наш навчальний заклад та стали заслуженими лікарями України (тільки на Чернігівщині) Білий Панас Іванович, Шурубенко Іван Федорович, Верьовка Степан Гурійович, Алещенко Михайло Якович, Богдан Сергій Ілліч, Литвин Броніслав Григорович, Лістовщик Леонід Іванович, Тимошенко В’ячеслав Леонідович. 

Багато випускників і сьогодні є самостійними керівниками медичних установ, працювали чи працюють у владних структурах, підрозділах Міністерства охорони здоров’я (Муха Лідія Дмитрівна), Пасталиця Світлана Василівна, Стецьков Юрій Петрович та інші. 

Багато випускників коледжу, закінчивши інститути, університети, повернулись до навчального закладу викладачами: Березан Олександра Олексіївна, Макаренко Ніна Григорівна, Койдан Ніна Яківна, Савчук Людмила Миколаївна, Рибальченко Вікторія Вікторівна та інші.
 

За період діяльності коледж пройшов етапи:


Назва навчального закладу:

1868 – 1919 рр. – Чернігівська Земська фельдшерська школа
1919 — 1920 рр. — Чернігівська радянська фельдшерська школа
1920 – 1922 рр. – Чернігівська школа лікпомів
1922 – 1927 рр. — Чернігівські медкурси — медична школа
1927 – 1929 рр. — Чернігівська медична профшкола
1930 – 1935 рр. — Чернігівській медичний технікум (1933 р. – крайовий медичний технікум технікум єдиного диспансеру)
1935 – 1941 рр. -Чернігівська фельдшерсько-акушерська школа (у її складі з 1936 року по 1941 р. – Чернігівська зуболікарська школа)
1942 – 1943 рр. — Чернігівська медична школа (при окупації )
1943 – 1952 рр. — Чернігівська Фельдшерсько-акушерська школа

1952 – 2001 рр. — Чернігівське медичне училище
2001 – 2005 рр. — Чернігівське базове медичне училище
2005 – 2020 рр. — Чернігівський базовий медичний коледж Чернігівської обласної ради

з 22.05.2020 р.  — Комунальний заклад «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради


 

Директори нашого закладу:

1. Демидович Петро Пименович 1868-1883 рр. 
2. Сливчанський Микола Степанович 1883 – 1887 рр. 
3. Воскресенський Михайло Олександрович 1887 – 1893 рр. 
4. Рашевський Іван Федорович 1893 – 1907 рр. 
5. Сокальський Микола Олексійович 1907 – 1909 рр. 
6. Іванов Олексій Ілліч 1909 – 1929 рр. 
7. Деркач Максим Захарович 1929 — 1931 рр. 
8. Лісовець Олексій Йосипович 1931 — 1933 рр. 
9. Бруско Олександр Миколайович 1933 — 1935 рр. 
10. Ципін І.О. 1935 р. 
11. Пупко Яків Іванович 1935 – 1938 рр. 
12. Гірман Іван Микитович 1938 – 1941 рр. 
13. Рутгайзер Аврам Йосипович 1944 – 1959 рр. 
14. Єфименко Марія Гнатівна 1959 – 1978 рр. 
15. Гуменюк Олег Якимович 1978 – 1984 рр. 
16. Маленко Григорій Дмитрович 1984 – 1997 рр. 
17. Самойленко Микола Михайлович з листопада 1997 року 

Адміністарція Чернігівського базового медичного коледжу

Микола Михайлович Самойленко

Директор коледжу

Заслужений працівник охорони здоров’я, відмінник освіти України,

Почесний професор Української медичної стоматологічної академії, лауреат премії Г. Вороного

Лікар стоматолог-­ортопед вищої категорії

Вища категорія

Викладач-методист

Любов Петрівна

Шевела

Заступник директора з навчальної роботи

Відмінник освіти України.

Лауреат премії Г. Вороного

Вища категорія

Викладач методист

Тетяна Петрівна
Гармаш

Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання

Лікар  стоматолог, кандидат наук

Вища категорія

Викладач зуботехнічних дисциплін

Володимир Валентинович
Галич

Завідувач відділення № 1

Лікар пульмонолог

II категорія

Викладач фармакології з медичною рецептурою

Людмила Олександрівна Хаценко

Завідувач відділення № 2

Вища категорія

Викладач – методист.

Ніна Іванівна

Макарова

Завідувач відділення № 3

та лікувального масажу

Наталія  Леонідівна

Мещерякова

Завідувач  

навчально — виробничої практики

Лікар  терапевт

Вища категорія

Викладач-методист

Валентин Віталійович
Коваль

Заступник директора з
адміністративно – господарської
роботи

Леся Миколаївна

Беляєва

Завідувач навчально-методичного кабінету,

Вища  категорія

Викладач-методист

Олена Олександрівна

Ісаченко

Головний бухгалтер

Наталія Володимирівна Грицун

Завідувач курсами підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів

Лікар терапевт

Вища  категорія

Викладач фармакології та  медичної рецептури

Чернігівський базовий фаховий медичний коледж — ІС «Вступ.ОСВІТА.UA»

Чернігівський базовий фаховий медичний коледж — ІС «Вступ.ОСВІТА.UA» Інформація за: 2021 2020 2019

Про ВНЗ

Тип ВНЗ:
Підпорядкування:Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації
Тип НЗ:Заклад фахової передвищої освіти
Пропозицій:8
Ліцензійний обсяг:240 місць
Всього подано заяв:640
Поштовий індекс:14000
Населений пункт:м. Чернігів
Адреса:вул. П’ятницька, 42
Телефони:0462775046; 73971
Веб-сайт:http://www.chbmc.com.ua
E-mail:
Контакти:Приймальна комісія
Правила прийому:Завантажити (2021-02-23 13:43:14)

Статистика

Для перегляду статистики вищого навчального закладу за минулий рік перейдіть за посиланням. Денна форма (8)

Ступінь навчання: Фаховий молодший бакалавр

Ступінь навчанняФаховий молодший бакалавр

Підстава вступу: БЗСО (9 кл.) ПЗСО (11 кл.)

Підстава вступуБЗСО (9 кл.)ПЗСО (11 кл.)

Введіть назву спеціальності:

Фаховий молодший бакалавр (на основі Базова загальна середня освіта)
Галузь: Охорона здоров’я
Спеціальність: 223 Медсестринство
Факультет: фельдшерське відділення
Освітня програма: лікувальна справа
Тип пропозиції: Основна i
Зарахування на 1 курс
Термін навчання: 01.09.2021 — 30.06.2025
Ліцензійний обсяг: 60
Обсяг на контракт: 10
Обсяг держ замовлення: 50
 1. Українська мова диктант

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

 2. Біологія тести

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

 3. Середній бал документа про освіту

  (Конкурсний показник, k=1.00)

Фаховий молодший бакалавр (на основі Базова загальна середня освіта)
Галузь: Охорона здоров’я
Спеціальність: 223 Медсестринство
Факультет: медсестринське відділення
Освітня програма: сестринська справа
Тип пропозиції: Основна i
Зарахування на 1 курс
Термін навчання: 01.09.2021 — 30.06.2025
Ліцензійний обсяг: 58
Обсяг на контракт: 8
Обсяг держ замовлення: 50
 1. Українська мова диктант

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

 2. Біологія тести

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

 3. Середній бал документа про освіту

  (Конкурсний показник, k=1.00)

Фаховий молодший бакалавр (на основі Базова загальна середня освіта)
Галузь: Охорона здоров’я
Спеціальність: 223 Медсестринство
Факультет: фельдшерське відділення
Освітня програма: лікувальна справа
Тип пропозиції: Небюджетна i
Зарахування на 1 курс
Термін навчання: 01.09.2021 — 30.06.2025
 1. Українська мова диктант

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

 2. Біологія тести

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

 3. Середній бал документа про освіту

  (Конкурсний показник, k=1.00)

Фаховий молодший бакалавр (на основі Базова загальна середня освіта)
Галузь: Охорона здоров’я
Спеціальність: 223 Медсестринство
Факультет: медсестринське відділення
Освітня програма: сестринська справа
Тип пропозиції: Небюджетна i
Зарахування на 1 курс
Термін навчання: 01.09.2021 — 30.06.2025
Ліцензійний обсяг: 2
Обсяг на контракт: 2
 1. Українська мова диктант

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

 2. Біологія тести

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

 3. Середній бал документа про освіту

  (Конкурсний показник, k=1.00)

Фаховий молодший бакалавр (на основі Повна загальна середня освіта)
Галузь: Охорона здоров’я
Спеціальність: 223 Медсестринство
Факультет: фельдшерське відділення
Освітня програма: лікувальна справа
Тип пропозиції: Основна i
Зарахування на 1 курс
Термін навчання: 01.09.2021 — 30.06.2024
Ліцензійний обсяг: 30
Обсяг на контракт: 5
Обсяг держ замовлення: 25

Середній балЗНО на бюджет у 2020 році: 148.20

Середній балЗНО на контракт у 2020 році: 115.70

 1. Українська мова*

  (Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=1.25)

  Українська мова*

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

 2. Історія України*

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

  Історія України*

  (Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=1.25)

  Математика*

  (Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=1.25)

  Математика*

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

  Біологія*

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

  Біологія*

  (Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=1.25)

 3. Середній бал документа про освіту

  (Конкурсний показник, k=1.00)

Фаховий молодший бакалавр (на основі Повна загальна середня освіта)
Галузь: Охорона здоров’я
Спеціальність: 223 Медсестринство
Факультет: медсестринське відділення
Освітня програма: сестринська справа
Тип пропозиції: Основна i
Зарахування на 1 курс
Термін навчання: 01.09.2021 — 30.06.2024
Ліцензійний обсяг: 30
Обсяг на контракт: 5
Обсяг держ замовлення: 25

Середній балЗНО на бюджет у 2020 році: 140.62

Середній балЗНО на контракт у 2020 році: 110.25

 1. Українська мова*

  (Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=1.25)

  Українська мова*

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

 2. Історія України*

  (Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=1.25)

  Історія України*

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

  Математика*

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

  Математика*

  (Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=1.25)

  Біологія*

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

  Біологія*

  (Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=1.25)

 3. Середній бал документа про освіту

  (Конкурсний показник, k=1.00)

Фаховий молодший бакалавр (на основі Повна загальна середня освіта)
Галузь: Охорона здоров’я
Спеціальність: 223 Медсестринство
Факультет: акушерське відділення
Освітня програма: акушерська справа
Тип пропозиції: Основна i
Зарахування на 1 курс
Термін навчання: 01.09.2021 — 31.01.2024
Ліцензійний обсяг: 30
Обсяг на контракт: 5
Обсяг держ замовлення: 25

Середній балЗНО на бюджет у 2020 році: 137.45

Середній балЗНО на контракт у 2020 році: 111.50

 1. Українська мова*

  (Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=1.25)

  Українська мова*

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

 2. Історія України*

  (Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=1.25)

  Історія України*

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

  Математика*

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

  Математика*

  (Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=1.25)

  Біологія*

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

  Біологія*

  (Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=1.25)

 3. Середній бал документа про освіту

  (Конкурсний показник, k=1.00)

Фаховий молодший бакалавр (на основі Повна загальна середня освіта)
Галузь: Охорона здоров’я
Спеціальність: 221 Стоматологія
Факультет: зуботехнічне відділення
Освітня програма: стоматологія ортопедична
Тип пропозиції: Небюджетна i
Зарахування на 1 курс
Термін навчання: 01.09.2021 — 30.06.2023
Ліцензійний обсяг: 30
Обсяг на контракт: 30

Середній балЗНО на контракт у 2020 році: 132.00

 1. Українська мова*

  (Іспит, балmin=100, k=1.00)

  Українська мова*

  (Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=1.25)

 2. різьблення або ліплення

  (Творчий конкурс, балmin=100, k=1.00)

 3. Середній бал документа про освіту

  (Конкурсний показник, k=1.00)

* — Предмети на вибір.

Комунальний заклад «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради

Заклад фахової передвищої освіти

Код закладу в ЄДЕБО

847

Повне найменування

Комунальний заклад «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради

Коротка назва

КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж»

Повне найменування (англ.)

Municipal institution «Chernihiv basic professional medical college» of Chernihiv regional council

Ідентифікаційний код

02011723

Тип закладу освіти

Фаховий коледж

Форма власності

Комунальна

Найменування органу, до сфери управління якого належить заклад освіти

Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації

Найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу освіти

Директор Самойленко Микола Михайлович

Фактична адреса

вул. П’ятницька, 42, Чернігів, Чернігівська область

Юридична адреса

вул. П’ятницька, 42, Чернігів, Чернігівська область

Телефон / факс

0462775046; 73971

Електронна пошта

[email protected]

Військова кафедра

ні

Рік заснування

1868

Структура Ліцензії ВО Ліцензії ФПВО Освітні програми Здобувачі ВО Вступна кампанія

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

У першій таблиці вказані ліцензовані закладу освіти освітні рівні (перелік спеціальностей – у постанові КМУ від 29.04.2015 № 266).
У другій таблиці вказані ліцензовані освітні програми спеціальностей, за якими запроваджено додаткове регулювання (перелік спеціальностей – у наказі МОН від 22.05.2020 № 673).
Детальнішу інформацію можливо отримати, натиснувши кнопки:
«Освітні програми» – усі освітні програми спеціальностей закладу освіти;
«Вступна кампанія» – освітні програми, за якими здійснюється прийом на навчання у поточному році;
«Здобувачі ВО» – спеціальності, за якими вже навчаються студенти закладу освіти.

– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано

Підготовка здобувачів вищої освіти на певних РІВНЯХ вищої освіти


(за освітніми ступенями: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії/доктор мистецтва)
Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг (на рік) Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії

Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ,


що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання

[ УСІ ОКР ]

Освітня програма Тип освітньої програми Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг (на рік) Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії Акредитовано
Ліцензії не знайдено

[ УСІ ОКР ]

Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії фахової передвищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015

– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано

Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)

[ УСІ ОКР ]

Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]

– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію) – термін дії закінчився – не акредитовано

Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021

Приймальна і відбіркові комісії

Харьковский областной медицинский колледж Харків, 7 отзывов

Если бы у меня была возможность вернуть время назад — я бы и не задумывалась о поступлении в эту клоаку.

Постараюсь доходчиво агрументировать свое мнение:

1. КОРРУПЦИЯ. (Для того, кто считает себя ребенком Индиго)

Если вы не были студентом данного учреждения, вы не знаете ничего о коррупции. Закрыть предмет, при этом не заплатив за него — невозможно. Ни идеальное знание предмета, ни отличные поточные оценки, ни свечка в Благовещенском соборе не спасет от «ремонта кабинетов». Не нужно тешиться ложными надеждами о том, что вы будете лучшим студентом, будете знать все на зубок, и за это вам поставят зачет просто так. В среднем, на злосчастный «кабинет» преподаватели просят 200-300 грн. В общей сложности, одна сессия обойдется в 2500-3000 грн. Кабинеты, к слову, совершенно не меняются, если не брать в счет количество Айфонов на столах этих кабинетов.

2. УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ. (Для того, кому все-равно, сколько денег уйдет из кошелька работающего на пяти работах отца, и он во что бы то ни стало хочет стать врачём)

Преподавателей, которые действительно дают информацию, можно сосчитать на пальцах одной руки. Остальные же являются спустя 20 минут после начала пары, дают задание и загадочно уходят в горизонт. А второе пришествие происходит за 5 минут до конца пары. За ним следует лекция о том, какие студенты неблагодарные и плохие, запись отсутствующих, и снова исчезновение, но с ещё более обиженным и оскорбленным выражением лица. И за это представление вы заплатите около 40 тысяч грн (стоимость контракта в 2018 году — 42600). Знания вы получаете только тогда, когда готовитесь к «Крокам». О них напишу немного позже.

3. ДИСЦИПЛИНА (Для того, кто мечтает стать овощем в белом халате, в окружении идентичных овощей)

С дисциплиной в нашей секте все великолепно. Ни дай Бог в момент «проверки» на твоей голове не будет шапочки, а на ногах — бахил. Ор поднимется такой, что местные наркоманы, завсегдатаи здешних мест, от страха ринутся врассыпную. Без преувеличения, для администрации колледжа студент без шапки — красная тряпка. На вопрос «С чем связана истерия вокруг этих кусков ткани? » за всю историю человечества никто так и не получил внятного ответа. Кстати, по поводу «проверок». Время от времени, во время пары заходят какие-то люди с важными лицами, имён которых никто не знает. Они делают замечания, смотрят на ногти и уходят. В каких целях введен такой надзор — не понятно. Ах да, ногти. Ногди должны быть без лака, длинна ногтевой пластины не должна выходить за подушечку. Никого не волнует, что сами преподаватели этой роскошью не пренебрегают.

4. ИНТЕРЬЕР (Для того, кто живёт в пентхаусе)

«Ничего необычного. Типичная бурса. Старые туалеты, плесень, сгнивший пол в кабинетах. Везде так. » — сказала бы я, если бы не платила за обучение в этом смраде по 10 тысяч в год. Человек, который покупает конфету за 5 грн, не ожидает от нее незабываемых вкусовых ощущений. Но если эта конфета стоит 5000 грн, она должна своей стоимости сполна соответствовать.

5. КРОКИ (Для того кто идёт в медицину за знаниями, а не за дипломом)

На 4 году обучения, как заключительный аккорд не самого лучшего Сонета, звучит «Крок». Это то, к чему все годы обучения готовят студентов преподаватели. В теории. На практике же, студенты обучают себя сами, готовясь к Киевским Крокам. Поясняю. Крок — это медицинский экзамен, который состоит из тестов по всем профильным предметам. Пишут его в конце четвертого курса. Не сдал Крок -> не получил диплом = 4 года насмарку. Преподавателям плевать, сдашь ты тесты или нет. Никто, кроме старого доброго друга интернета не в силах помочь.

Я поступала в колледж для того, чтобы максимально углубиться в такую сложную, интересную и необычную сферу как медицина. Я шла за знаниями, а не за дипломом, и с самого начала я знала, что работать в этой сфере я не буду никогда. Для меня это было «прикосновением к прекрасному», а не прихоть богатых родителей.

Что я получила в итоге? Знания, которые сама же себе дала при подготовке к Крокам. Что я потеряла? Более 50 000,4 года жизни, здоровье и нервы.

Юридичний фаховий коледж — Офіційний сайт юридичного фахового коледжу при НУ»ОЮА»

В цей сонячний та теплий день адміністрація Юридичного фахового коледжу НУ «ОЮА» спільно зі студентами ораганізували спільний уїкенд та велозаїзд Заїзд мав початок маршруту біля арки на Центральній алеї Аркадії до набережної Ланжерону Емоції наших студентів ,передають яскраві фото , дивлячись на які ,можна з впевненістю сказати , що всі налаштовані на спортивні і бадьорі […]

Дорогі першокурсники та студенти Національного університету «Одеська юридична академія», нехай новий навчальний рік буде плідним і успішним для кожного з вас!    

Сьогодні для 130 випускників Юридичного фахового коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» пролунав останній дзвінок. Щорічно, понад 20 років, Юридичний фаховий коледж випускає кваліфікованих затребуваних спеціалістів. За роки навчання випускники приймали активну участь в наукових, творчих та спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівня, набирали найвищі результати на ЗНО. Шановні випускники ЮФК 2021! Бажаємо Вам і […]

В Національному університеті «Одеська юридична академія», 2️⃣9️⃣ травня 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ року, відбувся День відкритих дверей! Традиційно розпочали захід з урочистої промови Президента Національного університету академіка Сергія Васильовича Ківалова, який зазначив про всі переваги вступу до університету та Юридичного фахового коледжу 🏢❤️ 🗣Згодом, директор Юридичного фахового коледжу, Мельник Олександр Володимирович провів зустріч із випускниками 9 их та […]

Шановні випускники -х та -х класів Запрошуємо Вастравня , об :, на День відкритих дверей у Національному університеті «Одеська юридична академія», за адресою: Академічна, 2, 2-ий поверх, Актова зала НУ «ОЮА». Після зустрічі з керівництвомНУ «ОЮА», чекаємо Вас на поверсі, в 1 аудиторії головного корпусу академії, для знайомства з адміністрацією та студентським самоврядуванням Юридичного фахового […]

Юридичний фаховий коледж НУ «ОЮА» спільно з Обласною методичною комісією викладачів історії закладів фахової передвищої освіти Одеської області та Обласною методичною комісією викладачів соціальних дисциплін та правознавства закладів фахової передвищої освіти Одеської області організували Обласний конкурс студентських проектів на тему: «Боротьба українського народу за державну незалежність: історичний та соціокультурний вимір» для студентів закладів фахової передвищої […]

Юридичний фаховий коледж НУ «ОЮА» спільно з Обласною методичною комісією викладачів історії закладів фахової передвищої освіти Одеської області та Обласною методичною комісією викладачів соціальних дисциплін та правознавства закладів фахової передвищої освіти Одеської області організовують Обласний конкурс студентських проектів на тему:«Боротьба українського народу за державну незалежність: історичний та соціокультурний вимір» для студентів закладів фахової передвищої освіти. […]

Профиль

Morningside College: подробности и контактная информация

 • США, Джорджия, Саванна
 • США, Южная Дакота, Су-Фолс
 • США, Миннесота, Fairmont
 • США, Iowa, Sioux City
 • Великобритания, England, Oxford
 • США, Iowa, Cedar Falls
 • США, Texas, Даллас
 • США, Colorado, Greeley
 • США, Южная Дакота, Джефферсон
 • США, Iowa, Sioux City
 • США, Вирджиния, Вирджиния-Бич
 • США, Iowa, Des Moines
 • США, Миннесота, Wayzata
 • США, Iowa, Spirit Lake
 • США, Айова, Sergeant Bluff
 • США, Iowa, Ankeny
 • США, Iowa, Indianola
 • США, Iowa, Cedar Rapids
 • США, Калифорния, Санта-Ана
 • США, Iowa, West Des Moines
 • США, Iowa, Sioux City
 • США, Iowa, Clive
 • США, Iowa, Sioux City
 • США, Округ Колумбия, Вашингтон
 • США, Индиана, Вестфилд
 • США, Iowa, Iowa City
 • США, Техас, Сайпресс
 • США, Флорида, Пунта Горда
 • Иванченко Л.Ферапонт Петрович Саенко (1891–1923)


  Электронный каталог
  NSAL NAAS онлайн

  11 Ферапонт Петрович Саенко (1891–1923) — первый руководитель Борзненской сельскохозяйственной школы. статья полностью
  doi.org / 10.31073 / istnauka201904-11
  Иванченко Л.
  Страниц: 168–190
  Резюме

  В конце девятнадцатого века в Российской империи был принят ряд постановлений правительства, направленных на развитие сельского хозяйства. К ним относятся Положения для младших сельскохозяйственных школ, которые разрешено создавать в каждом регионе.Ученые, специалисты были привлечены к распространению агрономических знаний среди населения. Значительный вклад в эти дела внес первый руководитель Борсеновской нижней школы садоводства, садоводства и пчеловодства 2-го разряда Ферапон Петрович Саенко (1861–1923). В этой статье представлен обзор первых пяти лет школьной деятельности.

  Об организации и открытии садоводческой школы в городе позаботились члены администрации Борсен Земского уезда, члены Черниговского губернского земского собрания, помещики, общественные деятели.Среди них были Николай Котляревский (неизвестен), Олимпиус Белозерский (1831–1904), Григорий Вовк-Карачевский (1832–1914), семья Кочубей, художник Ге, Кулишов, Костецкий и другие помещики и прогрессивные деятели того времени.

  Ферапон Петрович родился в селе Кинашовка близ Борзны. Его отец был управляющим имением Михаила Кочубея (1863–1935). Так что Ф. Саенко с детства занимался аграрным делом. В 1870 году окончил Коростышевскую педагогическую семинарию.Он преподавал в окрестных деревнях. В 1898 г. на заседании уездного совета Саенко поздравили с 18-летием педагогической деятельности. Тогда же его назначили директором школы. Школа открылась в октябре 1898 года в имении, купленном уездным советом.

  В это время Ферапонт Петрович проживал в селе Кинашовка. Был женат на Мотроне Илливне Федюрко (1861–1938). Семья воспитывала пятерых детей — Маргариту (1889), Николая (1891), Марию (1894), Петра (1897), Александра (1899).Поддержка, взаимопомощь, товарищество создавали ауру, царившую в семейной среде Саенка, в кругу их друзей. Это был союз единомышленников, сформировавших эстетически-нравственные основы, продвигавших человечество через действия, отличавшихся последовательными прогрессивными взглядами.

  Анна Барвинок вспоминает, как в 1903 году основала школу. Она была рада, что нашла Ферапонта Петровича, который упорным трудом за пять лет превратил заброшенную землю в цветущий сад.Дело было не из легких. Ученики и учителя вместе работали в саду. Земля обрабатывалась вручную примитивными инструментами. Территория школы находилась на нескольких участках. Ф. Саенко умело использовал каждый клочок земли по назначению.

  Осенью 1901 года Ферапонт Петрович со своими учителями и учениками разбил новый сад. Посадочный материал был выписан от известного помощника Ивана Ивановича Каразина (1834–1903). Это были вишни, сливы разных сортов.

  Весной 1902 года на двух участках площадью 1835 квадратных метров был построен новый питомник.Здесь преобладали трехлетние яблони.

  В 1903 году многогранный сад школы занимал 3 десятых 756 квадратных саженей. В старом саду росли яблоки и груши — деревья 40–60 лет. В молодом саду было 85 деревьев в возрасте от 10 до 12 лет, занимающих площадь 1937 квадратных саженей. Самыми популярными были груши бергамот — их плоды хранились до весны — записывались в дневниках управляющего. В школе был детский сад.За рекой было посажено 15 видов лоз для прополки.

  Ф.П. Саенко обрадовался — это доставило ему удовольствие: «Разнообразие садов в хозяйстве дает возможность выполнять самые разные работы по уходу за деревьями, способствует приобретению разных навыков у учащихся школы». Промежуточными культурами в старом саду были овощи, медоносы. Это дало возможность расширить ассортимент выпускаемой продукции. Возведен ряд новых хозяйственных построек. Установлены сушилки для овощей и фруктов.Приобретены многочисленные устройства для очистки овощей и фруктов; Американские станки для очистки и выбивания стержней, инструменты для набивки для измельчения и резки материала, секаторы для слив и вишни. В целях экспериментов школа производила фруктовое вино в небольших количествах.

  Борзненская сельскохозяйственная школа набирала популярность. Люди хотели там работать. Студентов приглашали на практику за плату (или за плату). Студенты также консультировали жителей района.Это способствовало распространению агрономических знаний среди населения. К такому выводу пришли после анализа архивных документов, а именно: переписки с организациями и частными лицами; почтовые квитанции на приобретение или отгрузку саженцев, семян, сельскохозяйственного инвентаря и др. В архиве хранятся документы об отличии — участии в выставках и качественном товаре. Большая часть информации взята из отчетных документов.

  Борзянской садоводческой школе 120 лет, сейчас Борзянский государственный сельскохозяйственный колледж.

  Ключевые слова
  Саенко Ф.П., Кочубей, Кинашовка, Борзна, Дубровский П.М., сельскохозяйственная школа, Борзнянский государственный сельскохозяйственный колледж.
  Список литературы
  1. № 12892. — Майя 6. Высочайшее утвержденное мнение Государственного Совета (Собр. Узак. 1896 г., г. Юня, 25, ул.846 «О ссудах на сельскохозяйственные улучшения». [№ 12892. — 6 мая. Высшее утвержденное заключение Госсовета (Сборник. Узак. Июнь 1896 г., 25 июня, ст. 846 «О займах на улучшение сельского хозяйства»]. Полное собрание законов Российской Империи: Собрание третье: [С 1 марта 1881 года по 1913 год]: [В 33-х т.]. СПб.; Ф .: Хос. Тип., 1885–1916. Т. 16: 1896: [В 2-х отд-ныйах] 1899. 1896 г. (отд. 1, № 12355–13610 и доп.). ULR http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3590-otd-nie-1-ot-12355-13610-i-dopolneniya -1899 # mode / inspect / page / 370 / zoom / 4 (данные зверення: 08.10.2019). [на русском].
  2. № 1919 декабрия 27. Высочайшее утвержденное Нормальное положение о низших сельскохозяйственных школах 1883 г .. № [№ 1919 от 27 декабря. Высшее утвержденное Нормальное положение о младших сельскохозяйственных школах 1883 г.]. Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание третье: [S 1.03.1881 h. По 1913 ч.]: [В 33-х т.]. СПб. ; Ф .: Ос. Тип., 1885–1916. Т. 3: 1883: СПб., 1886. С. 492–495. URL http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3574-t-3-1883-ot-1293-1933-i-dopolneniya-1886#mode/inspect/page/497/zoom/4 (данные zvernennia: 08.10.2019). [на русском].
  3. (1901). Адрес-календарь и справочная книга Полтавской губернии на 1901 ход . / [сост. Д.А. Иваненко]. [Адресно-календарь и справочник Полтавской губернии на 1901 год]. Полтава. тип. Подземского Д.Н. 600 с. [на русском].
  4. (1904 г.). Барвинок Ханна. Садовничая школа. [Школа садоводства]. Литературно-научный вестник / Наук. т-во им. Шевченко. Красный. ком .: В. Гнатюк, М. Грушевский р-н И. Франко.Львов. Т. XXVUII. Вересень. С. 219–222. [на украинском языке].
  5. Записка Члена Совета Министра Земли и Хозяйственных Имуществ, Тайнаго Советника Н.П. Москальского, о программах для низких сельскохозяйственных школ. [Записка члена Совета министра сельского хозяйства и госимущества, секретного советника Н.П. Москальскаго, о программах для младших сельскохозяйственных школ. Программы Преподавания специальных предметов в низших сельскохозяйственных школах 1-го разряда.Центральный Державный Исторический архив Украины. Ф. КМФ-12, указ. 1, ул. 302. Акр. 1. [на русском языке].
  6. Кычунов Н.Ю. (1900). Основянский акклиматизационный сад Ивана Ивановича Каразина. [Основянский акклиматизационный сад Ивана Ивановича Каразина]. / Yzd. Южно-рус. о-ва акклиматизации. 1900. № 12. С. 12–14. [на русском].
  7. Лобас П.О. (2014). Кочубей Михаил Николаевич . [Кочубей Михайло Миколайович]. Энциклопедия такой Украины.Нац. акад. наук Украины, Наук. т-во им. T.H. Шевченко, Ин-т енцыклопедичных дослид. НАН Украины. Редкол. Дзюба И. Жуковский (та в.). К.: ТОВ «НВП Полихрафсервис». Т. 15: Кот – Куз. 712 с. [на украинском языке].
  8. Морозова А.В. (2018). Новые документы до биографии Г.Ф. Вороного . [Новые документы Г.Ф. Вороной]. Архивы Украины. Науково-практический журнал № 2–3, 2018. К.: Державна архивна службы Украины; Украинский институт национальной памяти; Институт украинской археографии та джерелознавства имени М.С. Грушевского НАН Украины; Державный центр защиты документов НАФ, 2018. 268 с. [на украинском языке].
  9. Назаренко Виталий. Жива вода и панский спадок на березы Борзенки . URL: https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/69265-zhiva-voda-i-panskii-spadok-na-berezi-borzenki.html (данные zvernennia: 08.09.2019). [на украинском языке].
  10. О беспорядках в Черниговской губернии. Рапорта и переписки уездных исправников о крестьянских волненях и столкновениях с политикой в ​​Черниговской губернии .[О беспорядках в Черниговской губернии. Сообщения и переписка участковых о крестьянских волнениях и столкновениях с милицией в Черниговской губернии. Центральный державный историчный архив Украины. Ф. 1439 Черниховское губернское жандармское управление, указ. 1, ул. 505. [на русском языке].
  11. (1898 г.). Приложение № 1. Список губернских хласных, учаоваших в заседании XXXII очередной сессии 1896 г .. [Приложение N 1. Список провинциальных гласных, участвовавших в заседании XXXXII очередной сессии 1896 г.].Приложение к журналам Черниговского губернского земского собрания XXXII очередной сессии 1896 ч. Чернигов, Тип. Центр. Земства, 1897. Земский сборник Черниговской губернии № 7-й июль. Издание Чернигов. зем. упр. Чернигов, Тип. Центр. Зем. [на русском].
  12. (1898 г.). Приложение № 93. Отношение в Черниховскую губернскую земскую управу хласных Борзенского уезда Х. Н. Волк-Карачевского, Н. В. Котляревского, и О.М. Белозерского по вопросу о суде в 6000 р. на устройство в х.Борзне школы садоводства, городского хозяйства и пчеловодства [Приложение N 93. Отношение к Черниговскому губернскому земскому совету гласных Борзенского уезда Г.Н. Волк-Карачевскаго, Н.В. Котляревскаго, О.М. Белозерскаго о выдаче кредита 6000 руб. создать школу садоводства, садоводства и пчеловодства в Борзном / Приложении / Земском сборнике Черниховской губернской № 9-й сентябрь. Издание Чернигов. зем. упр. Черныхов, тип. Hub.zem .. [на русском].
  13. Саенко Нина.(2003). Александр Саенко: до становления и розвытку украинского монументально-декоративного мистетства ХХ столиттия: Книха-альбом. [Александр Саенко: до становления и развития украинского монументально-декоративного искусства ХХ века: Книга-альбом]. Киев: Издавнітство имени Елены Телиги. 560 с. 264 ил. [на украинском языке].
  14. Сырецкий у дендропарк. История створения [Сурецкий дендрарий. История создания. URL: http: // сырц-дендропарк.kiev.ua/history-of-creating-the-arboretum.html (данные zvernennia: 05.12.2019). [на украинском языке].
  15. Список лиц, состоящих под надзором в Курской губернии. [Список лиц в составе надзора по Курской губернии]. Державный архив Курской области. Ф. 33 Курское губернское управление, указ. 2, разд. 5744. 72 ark. [на русском].
  16. (2006). Терлецкий В.В. Та в старощах ще краще полюбылыс . [Но в старости полюбили еще больше]./ Кохани рабетных. Глухов: РВВ ХДПУ, 2006. 152 с. [на украинском языке].
  17. (1903 г.). Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. XLVII. Черныховская губерния. [Материалы местных комитетов по потребностям агропромышленного комплекса. XLVII. Черниговская губерния]. Санкт-Петербург: Тип. П.П. Сойкина. 442 с. + VII. [на русском].
  18. Хынчаж Тенхыз. Самая приятная в Абхазии усадьба семьи Брендель или «У лукоморья дуб зеленый». [Самая приморская усадьба Бренделей в Абхазии или «Зеленый дуб у моря»]. URL: http://kiaraz.org/page135/ (данные zvernennia 02.12.2019). [на русском].
  19. Цыркуляры и распоряжения Департамента Земледелия Министерства Земледелия и Хозяйственных Имуществ, присланные управляющему Борзенской низшей школы садоводства, происхождения и сельского хозяйства. Прошения о вычислении в школе. Накладные на отправку грузов.Счета махазинов Москвы, Петербурга, Одессы, Киева на товары, отпущенные школы . [Циркуляры и распоряжения Департамента сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства и госимущества, отправленные управляющему Борзенской нижней школы садоводства, садоводства и пчеловодства, отправлены на исполнение. Заявления о зачислении в школу. Накладные. Аккаунты магазинов Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Киева по выпускаемым в школу товарам. Державный архив Черниговской области. Ф. 1230, Борзенская низшая школа садоводства, городского хозяйства и пчеловодства.op. 1, ул. 1. [на русском языке].
  20. Шокало О. Георгий Вороний. Свитовый гений математики с украинским серцем. 150 литов . [Георгий Вороний. Гений мировой математики с украинским сердцем. 150 лет]. URL http://4hvylia.com/ukraina/henij-matematyky-z-ukrainskym-sertsem.html (данные zvernennia 02.12.2019). [на украинском языке].

  Где бы я ни был, там и ты

  Следующий пост вдохновлен и из блога Паспорта Корпуса мира о женщине, чей отец, как и мой, до нее был волонтером Корпуса мира.Ниже, руководствуясь некоторыми вопросами, заданными в модельном посте, я размышляю о , как истории и опыт моего отца в качестве PCV вдохновили меня на подачу заявки и служение. Работа над этим продолжалась какое-то время, но я подумал, что сейчас хорошее время, чтобы опубликовать его, потому что, помимо отца, у меня теперь есть еще одно близкое знакомство с Корпусом мира: моя хорошая подруга Ханна уезжает в эти выходные к себе. Приключения Корпуса мира в Грузии.

  отец и дочь, с видом на долину реки Прут в моем сообщении ПК в Снятине, Украина (май 2012 г.)

  Как служение Корпуса мира вашего отца вдохновило вас на служение?

  Я вырос, слушая, как мой отец, Терри, рассказывал истории о преподавании математики и физики в средней школе для мальчиков в сельской местности Мпвапва, Танзания, где он был волонтером Корпуса мира (PCV) с 1964-1966 гг. года существования Корпуса мира.(Терри пишет, что Мпвапва «был маленьким городком с небольшой больницей и местным населением немногим более 1000 человек, которое увеличилось почти до 5000, когда работали все 6-7 школ, включая экспатриантов около 200 человек, в основном учителей и членов их семей, а также некоторых сотрудников педагогического колледжа и сельскохозяйственной станции, расположенных в нескольких милях от города ».

  Я мог бы не вступить в Корпус мира, если бы не рос, слушая рассказы Терри. Он рассказал нам обо всех крутых поездках, которые он совершил во время каникул — мне особенно понравилось слышать о его времени в качестве консультанта по внешним связям и о восхождении на Килиманджаро (я не могу вспомнить, были ли они вместе или по отдельности).Также была история о джипе, застрявшем в грязи, и о его звездном ученике, который читал романы в задней части класса и которому Терри всегда пытался интеллектуально бросить вызов.

  Я хотел приключений, как мой папа.

  Твой отец советовал тебе подать заявку или был удивлен?

  Терри особо не поощрял меня подавать заявку. На последнем году учебы в колледже я подбрасывал варианты на один год, и он мог посоветовать Корпус мира.Или я придумал сам; Я не могу вспомнить. Сначала я боролся с длительностью обязательств — 27 месяцев, — которые потребуются для обслуживания ПК. Терри ни в коем случае не давил на меня. В конце концов я понял, что 27 месяцев — это ничего не значит в общем плане, поэтому решил пойти на это. Не думаю, что Терри был удивлен, хотя, конечно, он не мог этого ожидать, когда был PCV:

  Мало ли я знал, когда садился на гигантский лайнер во время метели в конце декабря в аэропорту Кеннеди в 1964 году, направляясь в Восточную Африку вместе с первой группой учителей средней школы только что сформированного Корпуса мира, что моя дочь будет 46 лет спустя, незадолго до 50-летия Корпуса мира, он направляется в Украину.

  Как вы думаете, вы пошли на службу с другой точки зрения из-за историй, которые вы слышали о службе вашего отца? Если да, то как эти истории повлияли на ваши ожидания и решения?

  Определенно. Поскольку я знал, что буду служить спустя почти 50 лет после отца, я старался не позволять его рассказам формировать мои ожидания или решения. Я бы поехал в другую страну в другое время, поэтому у меня было очень мало конкретных ожиданий. Тем не менее, рассказы Терри помогли мне подготовиться к большим культурным различиям и научили меня быть открытым и гибким в отношении возможностей, которые могут пойдемте.Конечно, я оказался в полусельской Украине, а не в сельской Африке, но на протяжении всей своей службы я часто размышлял о том, как, должно быть, было для моего отца, когда он был PCV.

  Ваш отец навещал вас, когда вы были в Украине? Предоставлял ли он какое-либо представление о том, как все изменилось с тех пор, как он стал волонтером?

  Мои мама и папа навестили меня второй весной в Украине. Они проводили со мной драгоценное время на моем сайте, узнавая, как я живу, и встречаясь с моими учениками, коллегами и друзьями.Терри много рассказал о том, как все изменилось с тех пор, как он был PCV в Танзании.

  1) Интернета не существовало, когда он был PCV; ни электронной почты, ни скайпа. Никаких сотовых телефонов тоже — моему отцу пришлось ехать в более крупный город / город, чтобы время от времени звонить домой. Обычная почта была лучшим вариантом для поддержания связи и обмена опытом с теми, кто остался дома. Терри пишет:

  Мы получили всю нашу почту, тонкие синие сложенные аэрограммы от семьи и друзей (время доставки в обе стороны заняло 10-14 дней) в нашей школе, P.О. Box 3, Mpwapwa, Tanzania. Я полагаю, что за два года пребывания там я имел только два телефонных разговора с родителями по единственному доступному телефону — также в нашей школе в офисе директора, номер телефона: 4, Мпвапва, Танзания.

  Напротив, многие современные PCV, в том числе и я, ведут блоги во время работы. Я общался по Skype со своей семьей почти каждую неделю в течение 26 месяцев, которые я был за границей; Skype также позволил мне поддерживать связь с близкими друзьями. Я все еще писал обычную почту, но электронная почта определенно играла большую роль в регулярном общении.

  2) Но, несмотря на то, что мне посчастливилось иметь доступ к технологиям, мне пришлось выучить совершенно новый язык (с другим алфавитом) для службы в Корпусе мира. Терри не пришлось преодолевать такой языковой барьер в Танзании; Суахили и английский являются официальными языками, и он преподавал на английском языке. В Украине на английском говорят намного меньше людей, чем в Танзании. Кроме того, мое предварительное обучение состояло из 11,5 недель проживания в украинской принимающей семье в небольшой деревне. Сорок шесть лет назад Терри обучался в США — вот что он говорит об этом:

  Наш трехмесячный предварительный тренинг проходил в США.С. (тогда это было обычным явлением, так как зарубежные помещения для большинства зарождающихся программ еще не были созданы) — по иронии судьбы, наш был в Колумбийском педагогическом колледже в верхней части Вест-Сайда Манхэттена, странная обстановка, казалось, чтобы подготовить нас к два года в Танзании, но нас хорошо учили. За исключением двух вещей. Во-первых, то, что мои две недели практики преподавания в Charles Evans Hughes HS в нижнем Вест-Сайде, с ежедневными боями в коридорах, иногда вызывающими кровь и в основном равнодушными учениками, были далеко от дисциплинированного, хотя и механического, рвения африканских мальчиков. наша школа, для которой это была привилегия и честь и переход в будущую жизнь их мечты.Действительно, величайшим классным наказанием, которое я мог применить (поскольку избиение палкой было прерогативой директора), было попросить ученика покинуть класс на день — потому что они боялись, что какая-то второстепенная тема, которую я затрону в их отсутствие, может появиться на всеобъемлющем О-уровне. Экзамены (британская система все еще проводится) они будут сдавать в старших классах (четвертый класс = 12 класс) в далеком будущем. Во-вторых, наша лингвистическая подготовка включала около 3-5 часов суахили в неделю (ничтожная сумма по сравнению с любой программой в настоящее время), оправданная тем, что нам действительно не нужен суахили, потому что мы были бы слишком заняты преподаванием, а наши слуги будут быть в состоянии позаботиться обо всех наших местных потребностях.К сожалению (для меня, поскольку мне нравится изучать иностранные языки), Колумбия была права — я преподавал от 27 до 35 часов в неделю в классе в течение большей части моих двух лет, и наши студенты никогда не хотели говорить с нами на суахили, поскольку они (правильно) заявили: «Сэр, для нас гораздо важнее выучить английский, чем для вас — суахили!»

  Интересно, разве нет? Мне повезло, что я прошел обучение в стране, обучая «настоящих» украинских школьников и интенсивно изучая местный язык.Еще одно поразительное различие между услугами Терри и мной заключается в том, что у Терри и его соседа по комнате PCV, Роджера, было два слуги:

  Хотя мы изначально протестовали против наличия [слуг], мы уступили социальному давлению, что отказать в приеме на работу было бы снобизмом (танзанийцам также нравилось работать на американцев больше, чем на других «вазунгу» = иностранцев), но что у нас было ограничить свою заработную плату до 1 доллара в день, чтобы не переоценить рыночную цену. Мы также уступили острой необходимости из-за учебной нагрузки и конкурирующей вязкости (пр.?) нашей жизни на школьном дворе — приготовление пищи и горячая вода зависели от того, чтобы топить чугунную «куни» (дровяную) печь до 6 утра (занятия начинались в 8) колотыми дровами (когда бы мы это сделали?) , и мы должны были носить свежевыстиранные и выглаженные белые хлопчатобумажные рубашки и шорты для обучения каждый день (о, да, стирка и глажка?). Наша еда, консервированная или свежая с рынка (покупки, а также ожидаемые торги на суахили?), Была приготовлена ​​на завтрак, обед и ужин, с чаем, готовым для наших коротких утренних и дневных перерывов в обучении, и быстро и любезно подана Амони; его помощник «мальчик-шамба» Эдвард занимался рубкой дров, покупками на рынке, другими делами и такими работами в саду, как наш крошечный участок земли в засушливом Центральном округе (ann.осадки ок. 12 ″).

  Вы уловили тот факт, что Терри преподавал 27-35 часов в неделю? Насколько мне известно, no PCV учит сегодня многому: в Украине нам сказали преподавать 16-20 часов в неделю, а остальное время использовать для разработки дополнительных проектов, таких как клубы английского языка, группы по интересам и гранты в сфере образования. наши сообщества.

  ———

  Итак, готово: краткий снимок «тогда и сейчас» из опыта моего отца в Танзании (1964-1966) и моего опыта в Украине (2010-2012).Удивительно, как некоторые вещи сильно отличаются друг от друга, а другие практически не изменились.

  Вы являетесь PCV / RPCV? Вы знаете кого-нибудь, кто служил в Корпусе мира в первые дни его существования? Чем его опыт отличался от вашего?

  Нравится:

  Нравится Загрузка …

  % PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > транслировать application / pdfx-unknown2019-06-01T21: 52: 36 + 02: 00 Apache FOP версии 2.21.4Apache FOP версии 2.22019-06-01T21: 52: 36 + 02: 002019-06-01T21: 52: 36 + 02: 00 конечный поток эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 23 0 объект > эндобдж 24 0 объект > эндобдж 25 0 объект > эндобдж 26 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 28 0 объект > эндобдж 29 0 объект > эндобдж 30 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 32 0 объект > эндобдж 33 0 объект > эндобдж 34 0 объект > эндобдж 35 0 объект > эндобдж 36 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 38 0 объект > эндобдж 39 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 41 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 43 0 объект > эндобдж 44 0 объект > эндобдж 45 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 47 0 объект > эндобдж 48 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 50 0 объект > эндобдж 51 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 53 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 55 0 объект > эндобдж 56 0 объект > эндобдж 57 0 объект > эндобдж 58 0 объект > эндобдж 59 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 61 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 63 0 объект > эндобдж 64 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 66 0 объект > эндобдж 67 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 69 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 71 0 объект > эндобдж 72 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 75 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 82 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 88 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 90 0 объект > эндобдж 91 0 объект > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 96 0 объект > эндобдж 97 0 объект > эндобдж 98 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 100 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 104 0 объект > эндобдж 105 0 объект > эндобдж 106 0 объект > эндобдж 107 0 объект > эндобдж 108 0 объект > эндобдж 109 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 111 0 объект > эндобдж 112 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 114 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 116 0 объект > эндобдж 117 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 120 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 124 0 объект > эндобдж 125 0 объект > эндобдж 126 0 объект > эндобдж 127 0 объект > эндобдж 128 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 130 0 объект > эндобдж 131 0 объект > эндобдж 132 0 объект > эндобдж 133 0 объект > эндобдж 134 0 объект > эндобдж 135 0 объект > эндобдж 136 0 объект > эндобдж 137 0 объект > эндобдж 138 0 объект > эндобдж 139 0 объект > эндобдж 140 0 объект > эндобдж 141 0 объект > эндобдж 142 0 объект > эндобдж 143 0 объект > эндобдж 144 0 объект > эндобдж 145 0 объект > эндобдж 146 0 объект > эндобдж 147 0 объект > эндобдж 148 0 объект > эндобдж 149 0 объект > эндобдж 150 0 объект > эндобдж 151 0 объект > эндобдж 152 0 объект > эндобдж 153 0 объект > эндобдж 154 0 объект > эндобдж 155 0 объект > эндобдж 156 0 объект > эндобдж 157 0 объект > эндобдж 158 0 объект > эндобдж 159 0 объект > эндобдж 160 0 объект > эндобдж 161 0 объект > эндобдж 162 0 объект > эндобдж 163 0 объект > эндобдж 164 0 объект > эндобдж 165 0 объект > эндобдж 166 0 объект > эндобдж 167 0 объект > эндобдж 168 0 объект > эндобдж 169 0 объект > эндобдж 170 0 объект > эндобдж 171 0 объект > эндобдж 172 0 объект > эндобдж 173 0 объект > эндобдж 174 0 объект > эндобдж 175 0 объект > эндобдж 176 0 объект > эндобдж 177 0 объект > эндобдж 178 0 объект > эндобдж 179 0 объект > эндобдж 180 0 объект > эндобдж 181 0 объект > эндобдж 182 0 объект > эндобдж 183 0 объект > эндобдж 184 0 объект > эндобдж 185 0 объект > эндобдж 186 0 объект > эндобдж 187 0 объект > эндобдж 188 0 объект > эндобдж 189 0 объект > эндобдж 190 0 объект > эндобдж 191 0 объект > эндобдж 192 0 объект > эндобдж 193 0 объект > эндобдж 194 0 объект > эндобдж 195 0 объект > эндобдж 196 0 объект > эндобдж 197 0 объект > эндобдж 198 0 объект > эндобдж 199 0 объект > эндобдж 200 0 объект > эндобдж 201 0 объект > эндобдж 202 0 объект > эндобдж 203 0 объект > эндобдж 204 0 объект > эндобдж 205 0 объект > эндобдж 206 0 объект > эндобдж 207 0 объект > эндобдж 208 0 объект > эндобдж 209 0 объект > эндобдж 210 0 объект > эндобдж 211 0 объект > эндобдж 212 0 объект > эндобдж 213 0 объект > эндобдж 214 0 объект > эндобдж 215 0 объект > эндобдж 216 0 объект > эндобдж 217 0 объект > эндобдж 218 0 объект > эндобдж 219 0 объект > эндобдж 220 0 объект > эндобдж 221 0 объект > эндобдж 222 0 объект > эндобдж 223 0 объект > эндобдж 224 0 объект > эндобдж 225 0 объект > эндобдж 226 0 объект > эндобдж 227 0 объект > эндобдж 228 0 объект > эндобдж 229 0 объект > эндобдж 230 0 объект > эндобдж 231 0 объект > эндобдж 232 0 объект > эндобдж 233 0 объект > эндобдж 234 0 объект > эндобдж 235 0 объект > эндобдж 236 0 объект > эндобдж 237 0 объект > эндобдж 238 0 объект > эндобдж 239 0 объект > эндобдж 240 0 объект > эндобдж 241 0 объект > эндобдж 242 0 объект > эндобдж 243 0 объект > эндобдж 244 0 объект > эндобдж 245 0 объект > эндобдж 246 0 объект > эндобдж 247 0 объект > эндобдж 248 0 объект > эндобдж 249 0 объект > эндобдж 250 0 объект > эндобдж 251 0 объект > эндобдж 252 0 объект > эндобдж 253 0 объект > эндобдж 254 0 объект > эндобдж 255 0 объект > эндобдж 256 0 объект > эндобдж 257 0 объект > эндобдж 258 0 объект > эндобдж 259 0 объект > эндобдж 260 0 объект > эндобдж 261 0 объект > эндобдж 262 0 объект > эндобдж 263 0 объект > эндобдж 264 0 объект > эндобдж 265 0 объект > эндобдж 266 0 объект > эндобдж 267 0 объект > эндобдж 268 0 объект > эндобдж 269 ​​0 объект > эндобдж 270 0 объект > эндобдж 271 0 объект > эндобдж 272 0 объект > эндобдж 273 0 объект > эндобдж 274 0 объект > эндобдж 275 0 объект > эндобдж 276 0 объект > эндобдж 277 0 объект > эндобдж 278 0 объект > эндобдж 279 0 объект > эндобдж 280 0 объект > эндобдж 281 0 объект > эндобдж 282 0 объект > эндобдж 283 0 объект > эндобдж 284 0 объект > эндобдж 285 0 объект > эндобдж 286 0 объект > эндобдж 287 0 объект > эндобдж 288 0 объект > эндобдж 289 0 объект > эндобдж 290 0 объект > эндобдж 291 0 объект > эндобдж 292 0 объект > эндобдж 293 0 объект > эндобдж 294 0 объект > эндобдж 295 0 объект > эндобдж 296 0 объект > эндобдж 297 0 объект > эндобдж 298 0 объект > эндобдж 299 0 объект > эндобдж 300 0 объект > эндобдж 301 0 объект > эндобдж 302 0 объект > эндобдж 303 0 объект > эндобдж 304 0 объект > эндобдж 305 0 объект > эндобдж 306 0 объект > эндобдж 307 0 объект > эндобдж 308 0 объект > эндобдж 309 0 объект > эндобдж 310 0 объект > эндобдж 311 0 объект > эндобдж 312 0 объект > эндобдж 313 0 объект > эндобдж 314 0 объект > эндобдж 315 0 объект > эндобдж 316 0 объект > эндобдж 317 0 объект > эндобдж 318 0 объект > эндобдж 319 0 объект > эндобдж 320 0 объект > эндобдж 321 0 объект > эндобдж 322 0 объект > эндобдж 323 0 объект > эндобдж 324 0 объект > эндобдж 325 0 объект > эндобдж 326 0 объект > эндобдж 327 0 объект > эндобдж 328 0 объект > эндобдж 329 0 объект > эндобдж 330 0 объект > эндобдж 331 0 объект > эндобдж 332 0 объект > эндобдж 333 0 объект > эндобдж 334 0 объект > эндобдж 335 0 объект > эндобдж 336 0 объект > эндобдж 337 0 объект > эндобдж 338 0 объект > эндобдж 339 0 объект > эндобдж 340 0 объект > эндобдж 341 0 объект > эндобдж 342 0 объект > эндобдж 343 0 объект > эндобдж 344 0 объект > эндобдж 345 0 объект > эндобдж 346 0 объект > эндобдж 347 0 объект > эндобдж 348 0 объект > эндобдж 349 0 объект > эндобдж 350 0 объект > эндобдж 351 0 объект > эндобдж 352 0 объект > эндобдж 353 0 объект > эндобдж 354 0 объект > эндобдж 355 0 объект > эндобдж 356 0 объект > эндобдж 357 0 объект > эндобдж 358 0 объект > эндобдж 359 0 объект > эндобдж 360 0 объект > эндобдж 361 0 объект > эндобдж 362 0 объект > эндобдж 363 0 объект > эндобдж 364 0 объект > эндобдж 365 0 объект > эндобдж 366 0 объект > эндобдж 367 0 объект > эндобдж 368 0 объект > эндобдж 369 0 объект > эндобдж 370 0 объект > эндобдж 371 0 объект > эндобдж 372 0 объект > эндобдж 373 0 объект > эндобдж 374 0 объект > эндобдж 375 0 объект > эндобдж 376 0 объект > эндобдж 377 0 объект > эндобдж 378 0 объект > эндобдж 379 0 объект > эндобдж 380 0 объект > эндобдж 381 0 объект > эндобдж 382 0 объект > эндобдж 383 0 объект > эндобдж 384 0 объект > эндобдж 385 0 объект > эндобдж 386 0 объект > эндобдж 387 0 объект > эндобдж 388 0 объект > эндобдж 389 0 объект > эндобдж 390 0 объект > эндобдж 391 0 объект > эндобдж 392 0 объект > эндобдж 393 0 объект > эндобдж 394 0 объект > эндобдж 395 0 объект > эндобдж 396 0 объект > эндобдж 397 0 объект > эндобдж 398 0 объект > эндобдж 399 0 объект > эндобдж 400 0 объект > эндобдж 401 0 объект > эндобдж 402 0 объект > эндобдж 403 0 объект > эндобдж 404 0 объект > эндобдж 405 0 объект > эндобдж 406 0 объект > эндобдж 407 0 объект > эндобдж 408 0 объект > эндобдж 409 0 объект > эндобдж 410 0 объект > эндобдж 411 0 объект > эндобдж 412 0 объект > эндобдж 413 0 объект > эндобдж 414 0 объект > эндобдж 415 0 объект > эндобдж 416 0 объект > эндобдж 417 0 объект > эндобдж 418 0 объект > эндобдж 419 0 объект > эндобдж 420 0 объект > эндобдж 421 0 объект > эндобдж 422 0 объект > эндобдж 423 0 объект > эндобдж 424 0 объект > эндобдж 425 0 объект > эндобдж 426 0 объект > эндобдж 427 0 объект > эндобдж 428 0 объект > эндобдж 429 0 объект > эндобдж 430 0 объект > эндобдж 431 0 объект > эндобдж 432 0 объект > эндобдж 433 0 объект > эндобдж 434 0 объект > эндобдж 435 0 объект > эндобдж 436 0 объект > эндобдж 437 0 объект > эндобдж 438 0 объект > эндобдж 439 0 объект > эндобдж 440 0 объект > эндобдж 441 0 объект > эндобдж 442 0 объект > эндобдж 443 0 объект > эндобдж 444 0 объект > эндобдж 445 0 объект > эндобдж 446 0 объект > эндобдж 447 0 объект > эндобдж 448 0 объект > / ColorSpace 1339 0 R >> эндобдж 449 0 объект > эндобдж 450 0 объект > эндобдж 451 0 объект > эндобдж 452 0 объект > эндобдж 453 0 объект > транслировать xZK6ϯ «- 0ϢXIPd [$ PRlY: C $ ΌiKH`} $ * + o» ~ Eo / T = yOtk11X | QFŐG.`> қ {V) & G82H8Up I & L = 1N) `Zvn | v5? Ƭ ׏ P6; 0z.dn * vuü ~ `pcQ71EeGӭm #] YqY% 0 ڦ N) 5

  Политковский Федор Герасимович

  Сын протоиерея Черниговского полка. Родился в 1753 году в Черниговской губернии. Начальное образование получил в Черниговской духовной семинарии. В 1774 году он перешел в гимназию при Московском университете. В 1775 году он получил звание студента Московского университета и выбрал химию своей специальностью (считавшейся тогда неотъемлемой частью медицины). В 1778 г. окончил курс лечебного факультета.В июле 1779 г. по распоряжению кураторов И. И. Шувалова и М. М. Хераскова вместе со своим другом Феодосием Курика, медицинский факультет которого был особенно известен тогда, он был отправлен в Лейденский университет, где в 1781 г. защитил диссертацию на соискание степени доктора медицины. «На пиогении или образовании« гноя ». Из Лейдена Политковская уехала в Париж, считавшийся тогда центром естествознания, где в 1781-1782 гг. Изучала углубленное изучение естествознания, физики и химии, посещала музеи естествознания, клиники, посещала лекции знаменитых профессоров Ж. Б. Ламарка и Лавуазье.

  Политковский провел два года в Париже и вернулся в Москву в конце 1783 года. 9 декабря того же года он прошел тестирование Эшем и Горголи в медицинском колледже и получил право на докторскую практику в России. Зарубежные ученые дали ему очень лестные отзывы, которые он представил руководству университета. Весной 1784 года Политковский и Курик прочитали пробные лекции и вместе заняли кафедру естествознания, освобожденную после смерти профессора Сибирского.

  3 апреля в «Московских Ведомостях» (№ 27) было напечатано: « Отправлено за несколько лет до этого в зарубежные страны подведомственным Императорскому Московскому университету для достижения больших успехов в медицине, химии и истории. естественных университетских домашних животных медицины доктора Феодосия Курика и Федора Политковского, по возвращении в университет, назначают преподавать естественную историю, один для тех, кто знает латынь на латыни, а другой, для тех, кто не знает этого языка, а для посторонних — на русском. Из этих домашних животных Федор Политковский 10 будет говорить по-русски во вступительной речи или введении в естествознание, в большой аудитории, в которой, продемонстрировав преимущества науки, план обучения, в конце, будет проводить эксперименты над разные эфиры с объяснением преимуществ. «Нельзя не говорить о горючем (то есть газообразном водороде) , который дал повод для изобретения воздушных шаров ».

  Эксперименты с водородом были впервые выполнены в Московском университете им. Политковского и послужили началом его педагогической карьеры.17 апреля 1784 г. он получил звание экстраординарного профессора. В 1785 году Курика умерла, и Политковский стал полноправным владельцем кафедры естествознания, философии, ботаники и химии. Читая естествознание, он руководствовался системой Линнея. В зимние месяцы он преподавал минералогию, а летом — зоологию и ботанику.

  В 1788 году он получил звание профессора. В течение восьми лет Политковский преподавал естествознание, а в 1802 году его перевели на кафедру практической медицины и химии, освобожденную после смерти профессора С.Г. Зыбелин. В то же время он оставался директором Университетского музея естествознания и в 1803 году читал публичные лекции, по поводу которых в «Периодических трудах об успехах народного образования» было объявлено следующее: « профессор естествознания Политковский будет сначала пройдите через царство животных, а затем перейдите к другим царствам природы, предлагая и объясняя предметы, достойные упоминания за их редкость, ценность и полезность. Для этих лекций почтенной публике будет открыт естественный кабинет из семи человек, известный во всей Европе и принадлежащий княгине Яблоновской, и теперь из Высочайших Даров милосердно пожалован Университет. Обучение начнется 7 сентября и будет продолжаться каждую неделю в одни и те же дни, кроме праздников . В торжественных случаях он выступал с речами о происхождении и преимуществах естествознания и их связи с медицинским искусством. Перевод Политковского на кафедру практической медицины был в то время вполне естественен и пошел на пользу делу.

  Непрерывные занятия естествознанием развили в нем простой, рациональный взгляд на патологию и скептическое отношение к преобладающим в то время теориям.Он не следовал ни одной из известных систем, но выбирал из каждой то, что было в них разумным. Своим любимым ученикам Рысенке и Полетику он написал следующее: « Советую смотреть на все системы непредвзятым взглядом, которым следует руководствоваться. Безмен рассуждения должен быть с вами. Взвесьте на нем все теории и чью-то канцелярскую работу. Соси мед и оставь яд. Но молитесь Господу и работайте: Он врач и душа и тело; Это только благословение, и врач счастлив, а больные выздоравливают .

  Его современник И.Ф. Тимковский говорит, что он применял свои методы лечения, вопреки многим серьезным возражениям и опубликованным диатрибам, к личным и местным привычкам. Другой биограф говорит: « Как священник истины, как профессор, он имел еще одно высокое достоинство: он никогда не скрывал своих ошибок. Чтобы предостеречь своих неопытных слушателей, он охотно признавался в ошибках, которые были почти неизбежны на таком трудном и скользком пути, как практическая медицина . Тем не менее, он был одним из самых известных практикующих и пользовался огромной любовью. Большинство населения Москвы обращалось к нему со множеством бедняков, которых он лечил бесплатно.Тимковский описывает его следующими словами: « Он был высоким, с овальным лицом и красивым, брюнетом, живым, сильным, говорил быстро, размашисто и игриво, даже на лекциях и с пациентами … Он дал аудитории образец ».

  Политковский очень много работал, чрезмерный стресс по своей природе расстроил его хорошее здоровье, у него развилась стойкая бессонница, удушающий кашель и общий упадок сил, он умер в возрасте 56 лет. Похоронен в подмосковном селе Славково. Его надгробие было обнаружено в конце 2000-х годов [1] .

  ЧЕРНИГОВ ПАТЕНТЫ МОДЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

  Вот таких серьезных и вдумчивых людей я увидел в холле одного из павильонов ВДНХ, когда проходил Всесоюзный семинар юных техников. Участниками были дети, подростки, обычные студенты, но они вышли на трибуну и в своих выступлениях упомянули взрослые заботы о большом бизнесе. Юные механизаторы колхоза «Россия» Ставропольского края сами ремонтируют сельхозтехнику своих студенческих отрядов.Юные боровцы Кубани конструируют минитракторы и навешивают на них орудия и используют их для работы на небольших школьных массивах. В Горьковской области школьники выращивают и собирают на своих полях отличный урожай.

  Они говорили о вещах, далеких в нашем представлении от детских увлечений. Декор в комнате действительно был похож на то, что происходит при выходе на Совет мастеров. Лицо внимательное, в глазах страх пропустить слово. Было сочтено, что эти дети составляют настоящую рабочую силу, на которую можно положиться, а при необходимости и опереться.

  П. И. Евдокименко руководит заключительными приготовлениями к отправке частей на ВДНХ СССР.

  Что вызывает чувство, — пояснила черноглазая девочка из Чернигова. Поразило глубокое осознание слова:

  Мы знаем, что делаем, очень нуждаемся в людях, облегчающих работу.

  Саид Таня Соколова, рисовальщик из кружка Ивана Петровича Евдокименко.

  Чернигов — удивительный город. Впервые упоминается в «Повести временных лет» под 907 годом.Он дал русской культуре такие памятники и столько названий, что одного хватило бы, чтобы прославить век, даже более крупный город. В Чернигове — первый из сохранившихся архитектурных шедевров, построенных русскими архитекторами. Здесь были Пушкин, Шевченко, Гоголь, Репин, Глинка. Здесь жил и умер великий украинский писатель-революционер М. М. Коцюбинский, родился около Александра Довженко. Черниговская земля хранит память о службе в местном гарнизоне Емельянова, Пугачева, народа Дмитрия Лизогуба, легендарных героев революции и гражданской войны Антонова-Овсеенко, Подвойского, Щорса, Виталия Примакова.

  В Чернигове родился Кибальчич. Вот (совпадение!) Детство Сергея Королева. Желание оправдать звание товарища великих дизайнеров и не дремлет черниговским парням и девчонкам…

  Робкие неуверенные в себе пятиклассники смотрят на дверь мастерской, которой занимается с детьми Иван Петрович — руководитель отдела дизайна группа по моделированию сельского хозяйства районная станция юных техников. И, как правило, не уходят до окончания школы.

  — Я с осторожностью отношусь к тем, кого ведут за руку мамы и папы.Другое дело, если ребенок пришел сам. Так это вызвало у нас интерес, инстинктивную любовь к автомобилям, к металлу, — говорит П. И. Евдокименко. — С ними так весело работать, и, прежде всего, их страсть становится профессией.

  Я заметил, что дети будут заниматься тем, чем вы увлечены сами. Студенты не «заедут», если он отнесется к делу формально.

  У Евдокименко «втыкаются». Его энтузиазм заразителен. Таких, как Иван Петрович, мало, — рассказывает Григорий Борисович.Порт, директор Черниговского костюма. Может быть, день повозиться с ребятами в мастерских — жалко уходить, не доделав следующий свет. Может постоянно оставаться с одним человеком, если он видит, что нам нужен его опыт и поддержка. И, познакомившись с ним, сразу понимаешь, что его благодарная любовь к вам, ребята: он к ним относится серьезно.

  В мастерских Иван Петрович играл не «в шутку». Работать здесь. Не просто мастерит токарный, фрезерный, сверлильный станки, а делает их частью механизмов, которые вместе проектируют.Не просто «развивайте пространственное воображение» и производите рабочие чертежи собственных станков. И решить, какой процесс больше всего нуждается в их срочном вмешательстве. Поддерживайте себя и доведите до совершенства идею последнего винта. Сами одеваете ее в «плоть и кровь» и первую тестовую модель

  А дальше на станцию ​​приходят письма такого рода: «Плодотворная

  кружка дизайна занимается обучением школьников. Многочисленные конструкторские механизмы, машины, устройства, разработанные кружком, имеют экономическое значение ».Ни больше ни меньше. Написано не ради шутки, мнение принадлежит ученому, сотрудникам Украинской научно-исследовательской станции пчеловодства Приходят авторские свидетельства Комитета по изобретениям и открытиям при Совете Министров СССР. Принимайте заявки от хозяйств, организаций и заводов: «позвольте мне приехать. Пожалуйста, сделайте так много рисунков ».

  МЕДОВЫЙ ПОТОК

  Евдокименко появился в Черниговщине в 1953 году.За годы существования кружка сельскохозяйственных моделей разработано 105 моделей механизмов, машин, приспособлений. 11 внедрены в производство. Среди них — навесной тракторный подъемник, позволяющий снимать двигатель с комбайна, навесное устройство для тракторов для перевозки минеральных и органических удобрений в садах, между рядами. И особое место в работе клуба, конечно же, занимает механизация пчеловодства.

  Давно, с детства увлекался пчелами Ивана Петровича.И вот эта, казалось бы, второстепенная отрасль сельского хозяйства стала предметом интенсивных исследований и дизайнерских поисков его кружки.

  Дело в том, что на Черниговщине — колыбели культурного пчеловодства здесь еще в прошлом веке работал первый в мире изобретатель рамочного улья Петр Прокопович. трудоемкие процессы по-прежнему выполняются вручную. Кружок сельхозтехники взял на себя роль последователя Прокоповича.

  Ребята начинают с того, что вам следует познакомиться с технологией «экспериментальной» хирургии. Обычно это происходит в одном из ближайших к городу ферм, куда ходят на экскурсии. Эти экскурсии включены в план и являются неотъемлемой частью работы. «На слух» здесь ничего не делается, все нужно представить живо, ощутимо. Затем с помощью опытных пчеловодов (Иван Петрович — один из них) ребята поставили перед собой конкретную поисковую задачу по разработке новых конструкций.

  Машина, например, для распечатывания сот. Существующие машины с вибронасосами неудобны и малопроизводительны. Поэтому пчеловоды предпочитают распечатать обычные ножи клеточного центра. Молодые черниговские изобретатели разработали и изготовили в своих цехах принципиально новый роторный агрегат для распечатывания гребней производительностью 600 рамок в час. Соты помещаются в специальную кассету. Пуговица прорабатывает ленту, и пока она идет вниз, сургучная пломба снимается игольчатыми резаками и выгружается в специальную емкость, а кассета с отверстием медовой рамки поднимается.Осталось только удалить. Вся операция занимает ровно 4 секунды.

  Агрегат работает в сочетании с многозначной кассетной медогонкой, конструкция которой тоже принадлежит молодому черниговцу. Небольшая техника, называемая хордиально медом, существовала в России с 1814 года. Их работа заключалась в следующем: кассеты с обнаженными сотами устанавливались в круглый цилиндр по хордам (отсюда и название: йоргелина) и под действием центробежной силы отсасывали мед.Были у этих медогонок один недостаток: при этом всасывало

  меда только с одной стороны из четырех сот. Затем барабан нужно было остановить, вытащить соты, перевернуть и повторить операцию. Техника, и говорят, «на грани фантастики»! Евдокименкова питомцы предложили очень простую вещь. Они располагаются в сотовом барабане не вертикально, а горизонтально, ярусами. Теперь мед перекачивается с двух сторон по сорок сот. Номинальная производительность такого меда — 100 рамок в час, 10 часов для слива меда из ста пчелиных семей.

  Комплексный центр механизации (здесь переносной подъемник корпусов улья и некоторые другие устройства) передан Минсельхозом СССР для промышленного производства и реализации пасек колхозов и совхозов. Все эти изобретения получили патент…

  По мере того как Евдокимов продолжает сам «фонтанировать» идеями и умело воспитывать творческое воображение детей. Он учитель как дизайнер «по милости Божьей.»

  Педагогический институт имени Т. Шевченко предоставил в свое распоряжение хорошо оборудованные учебные мастерские. Здесь он со студентами инженерно-педагогического факультета и здесь нашлось место для молодых техников. Кстати, много ли среди нас профессоров, которые с такой серьезностью и целеустремленностью работали бы с детьми? И Евдокименко не пожалел их щедрости, знаний, опыта, квалифицированного человека и талантливого инженера. Сама его личность — лучший образовательный инструмент.Эти машины, обстановка безжалостной погони увлекают ребят. И старший, и младший.

  ИЗОБРЕТИТЬ НЕ ПРОСТО

  Чем их привлекает на занятиях Евдокименко? Думаю, в первую очередь — возможность показать и проверить себя, чтобы узнать все свои способности.

  — Мне было двенадцать лет, когда я пришел в клуб, — говорит Борис Лысенко. — Со станками не был знаком, на уроках труда успел показать только самые простые приемы, а вот через год я смог работать на токарном станке, теперь Иван Петрович мне доверяет, сверление, нарезание резьбы.В школе я инструктор по металлообработке. А со старшими друзьями есть о чем поговорить с теми, кто работает на производстве. Люблю делать что-то своими руками. Это интересная штука! Хотя не просто, но сложно. Но когда вы видите, что это принесло вам прибыль, появляется некоторая гордость!

  Этот парень не поздно будет торчать в переулке, бренчать на гитаре песни сомнительного качества и неряшливо смотреть на проходящих мимо девушек. У него есть дела поважнее и даже больше.Потому что отношение другое.

  На выходе из круга оттяжки получают 3-е и 4-е долота токарные, фрезерные, слесарные и рабочие характеристики. С этими документами их охотно берут на черниговские предприятия и зачастую ставят прямо на станки — воспитанники считают хорошую репутацию. На машиностроительном заводе работает известный новатор Виктор Сомов — в прошлом младший техник. Братья Валентин и Виктор Стретчи — талантливые слесари-круглые мастера. Более десятка изобретений и рационализаторских предложений составляет инженер-конструктор одного из научно-исследовательских институтов Юрий Чернов.Многие бывшие участники Евдокименко стали студентами института. Интересно, что после окончания училища они обычно сами руководят техническим творчеством детей в школах.

  В 1965 году работа группы была отмечена грамотой Верховного Совета СССР. Это сразу подняло престиж станции юных техников. Авторитет станции сейчас «над этим»: многие бывшие студенты — теперь руководители предприятий, учреждений и, конечно же, клубу ничто не может отказать.Знай: не доставлять пустого удовольствия, все окупится, пойдет на хорошее, нужное дело. Серьезно сотрудничают с молодыми конструкторами Черниговский научно-исследовательский институт трудового обучения и профориентации Академии педагогических наук СССР, специализированное конструкторское бюро животноводства и ветеринарии, где производятся промышленные разработки их проектов. Казахская опытная станция пчеловодства, уже упоминавшаяся украинская научно-исследовательская станция пчеловодства. У ее детей постоянное «деловое содружество».

  Ну тогда скажи, не гордись собой, чтобы не чувствовать себя равным среди взрослых! Но хвастовство, самомнение нет в учениках Евдокименко. Все, кого я встречал, и Наташа Власова, и Ника Уивер, и Лида Петростар, и Валерий Кузьменко, Саша Дарнопих, обычные, скромные, юношеские застенчивые парни. Они не могут «зазнаваться» — вы знаете цену успеха. В конце концов, проектирование новых машин — это огромная и тяжелая работа.

  Учит терпению, скрупулезной аккуратности и умению вычеркнуть, если необходимо, годы и начать все сначала.

  Роторный станок мы переделывали шесть раз, — рассказывает Иван Петрович. — Были случаи, работающие «в строжайшем секрете», и я думаю, что победа близка. Вдруг из патентного ведомства вылезает письмо: в 1924 году в Швейцарии (допустим) изобрели такой же аппарат.

  И все должно уйти.

  Вот еще одна замечательная грань педагогического метода Евдокименко — он сводит неутомимых исследователей, настойчивых и упорных, идущих к цели, несмотря на трудности и неудачи.Не знаю, получится ли королева из них, но нужны хорошие люди, добрые и умелые работники.

  Г. ЦИЛЕВИЧ, наш спец. Q. Чернигов

  Апрель 2016 г .: Eating at You: Food and Chernobyl

  Автор: Кейт Браун

  Не случайно Украину называют «хлебной корзиной» Восточной Европы. Гулять по улицам Киева в летний день — значит ориентироваться в роге изобилия, который льется из женских корзин на тротуарах, где продаются помидоры, огурцы, абрикосы, персики и всевозможные ягоды.До появления локавора, движение за экологически чистые продукты питания, сельские жители и горожане в Украине овладели искусством выращивания, приготовления и хранения свежих, местных, экологически чистых продуктов.

  Продовольствие — получение, выращивание, раскладывание — составляло основную часть повседневной жизни в позднем Советском Союзе. Несмотря на десятилетия риторики на Западе о бдительном, всепроникающем советском государстве, сельские жители защищали себя в самых важных категориях повседневной жизни: еде и топливе.

  Женщина на окраине Киева несет ведро абрикосов, 2015 г., фото автора

  Государство не регулировало самообеспечение сельских жителей и горожан, что давало сельскому советскому образу жизни, пусть и бедному, сферу независимости.И для многих знание того, откуда берется ваша пища, вплоть до влажности почвы, вдохновляет на получение богатых сенсорных ощущений, которые делают приготовление пищи и прием пищи одним из самых чувственных поступков человечества.

  Эти удовольствия прекратились 30 лет назад, весной 1986 года, когда украинцы узнали о взрывах 26 апреля на Чернобыльской АЭС. Когда топливо завода сгорело при температуре 2000 градусов по Цельсию, облака, распространяющие невидимые радиоактивные изотопы, прошли над полями, пастбищами, садами и лесами.

  Женщины, вырывающие сорняки в своих садах, получили ожоги. У пасущихся животных выпадала шерсть, из отверстий текла кровь. Мужчины и женщины в белых халатах и ​​с гудками носились по улицам и краям полей, а низколетящие самолеты, также проводившие измерения, медленно пролетали над их головами. После аварии бушели свежего молока, яиц и ярко окрашенных ягод и фруктов на фермерских рынках под открытым небом стали ядовитыми.

  Дикая лошадь Пржевальского в центре Чернобыля, 2004 г., фото автора

  «Психологический вес, — вспоминал в 2015 году биолог Дмитрий Гродзинский, — сложно выразить.Природа — это то, что мы больше всего любим, и затем начать считать ее опасной — это полностью оттолкнуло. Это вызвало комплексное восприятие себя жертвами нашего собственного непосредственного окружения ».

  Что вы делаете, когда ваша еда слишком горячая, чтобы ее можно было взять с собой? Как потребитель делает выбор в отношении обеспечения калорийности и безопасности семейного стола?

  В июне 1986 года Украинская Советская Республика организовала новый отдел «радиоактивной гигиены» и направила медицинских и санитарных работников для измерения радиоактивности воздуха, воды, почвы и пищевых продуктов.Они провели 950 000 измерений и проанализировали их в лабораториях. Они проследили за потоком радиоактивных изотопов в каскаде рек и озер от северной границы Украины, где находился тлеющий реактор, к югу в сторону Киева, где жили миллионы людей.

  Они наблюдали за распадом короткоживущего, но опасного радиоактивного йода, а затем отслеживали длительные изотопы — радиоактивный цезий, стронций и плутоний — вверх по пищевой цепочке и в тела. В результате этого массового мониторинга советские врачи узнали, что радиоактивные изотопы есть повсюду и проникают во все.

  Министерство здравоохранения разослало предприятиям пищевой промышленности и фермерским рынкам заказы на измерение 100% всех продуктов питания перед продажей. Продукция должна была транспортироваться в герметичных грузовиках и не могла быть продана на открытых рынках. На каждом молочном заводе и на каждом рынке должна была быть «радиологическая лаборатория».

  Писать этот приказ было легко, но вот выполнить его — другое дело. В официальной переписке 1986 года ощущается паника. Не хватало людей, обученных измерению радиоактивности в продуктах питания, а также дозиметров и лабораторий для проведения анализа.На молочных заводах, предприятиях пищевой промышленности и на городских рынках не было чистых помещений с теплой проточной водой, которые можно было бы превратить в лаборатории.

  После тестирования образцов советским гражданам необходимо было знать пороговые значения для «чистой» и «грязной» пищи. (В этот период советские чиновники всегда писали слово «чистый» в кавычках.) Допустимые нормы давно были установлены для мяса, молока и пшеницы, но что, спросили инспекторы, о меде, яйцах, ржи, свекле, картофеле, чае? , зелень, черная смородина, крыжовник, малина, голубые ягоды и клюква? Запросы на измерения продолжались и продолжались.

  Каждый вид пищи должен иметь определенный допустимый уровень. Одна и та же пища, например мясо, имела различные допустимые нормы в зависимости от того, из какой части животного она была получена. Например, мясо животных было менее радиоактивным, чем органы и костный мозг. Фермер или продавец после апреля 1986 года должен был обладать знаниями физика, чтобы расшифровать длинные диаграммы со средней скоростью радиоактивного распада для каждого типа продуктов питания.

  После того, как советские чиновники отсортировали зараженную пищу от грязи, они не захотели выбрасывать зараженную пищу, поэтому они издали еще больше приказов о том, как обрабатывать радиоактивные продукты.Загрязненное молоко нужно было высушить и растолочь. Облученную сахарную свеклу следовало превратить в крахмал, грязные ягоды — в консервы, зараженные овощи — в паштет, а радиоактивное мясо равномерно распределить по сосискам (пока ни одна из этих колбас не дойдет до Москвы, как было предусмотрено приказом). Обработанная пища должна была храниться месяцами или годами, пока наиболее опасные изотопы не успеют распасться.

  Было легко запутаться во всех этих новых правилах. На некоторых рынках радиологи возвращают загрязненную продукцию продавцам для продажи.В 1990 году сотрудники КГБ обнаружили четыре вагона-рефрижератора с 618 тоннами радиоактивного мяса, которые катались по юго-западной железной дороге в течение четырех лет. Никто не хотел горячего мяса или зараженных вагонов, точно так же, как сегодня ни одно общество не желает принимать бездомные радиоактивные отходы Америки.

  Представители агропромышленного комплекса разослали фермерам инструкции. Колхозы должны были быть разделены на «зоны» в зависимости от уровня загрязнения. Рабочие фермы в зоне с более чем двумя кюри на квадратный километр должны были носить комбинезоны, респираторы, головные уборы и перчатки.Они должны были принимать душ после работы, не могли лежать на траве, есть на улице или ездить в грузовиках с опущенными окнами.

  Они не могли сжигать ветви и листья, не могли пасти скот в июне и июле, а также сжигать местные дрова или торф в дровяных печах зимой и летом. Они не могли использовать навоз и золу для удобрения своих садов. Фермеры не могли собирать в лесах травы, грибы и лесные ягоды. Лучше даже не заходить в леса, которые были наиболее загрязнены. По сути, фермерам было приказано относиться к своим фермам так, как если бы они были помещениями атомной электростанции.

  Современные бедствия требуют, чтобы современное государство их устраняло. Проблема заключалась в том, что сельские районы Украины, России и Белоруссии, куда выпало наибольшее количество осадков от горящего реактора, были совсем не современными. И в 1986 году государственные власти не оправдали ожиданий. Ужасно коротко. В то время как чиновники незаметно пытались решить бесчисленные неразрешимые проблемы, они сделали успокаивающие публичные заявления и запретили журналистам продолжать изучение этой темы.

  Но в 1989 году несколько журналистов и врачей прорвали стену цензуры, и люди начали понимать, насколько загрязнены их дома и сады.Об этом подозревали местные врачи, родители и учителя. Они плохо себя чувствовали, а их дети были бледными, вялыми и часто болели хроническими заболеваниями пищеварительного тракта, дыхательной и иммунной систем.

  Медицинские исследователи показали, что сельские жители постепенно поглощали радиоактивные изотопы из зараженной пищи и страдали множеством заболеваний, вызванных длительным воздействием низких доз радиации. В наиболее загрязненных районах 80–90% детей страдали одним или несколькими хроническими заболеваниями.

  После аварии заметно выросло количество онкологических заболеваний, выкидышей, врожденных пороков развития и перинатальной смертности. Жители села направили петиции в Министерство здравоохранения, жалуясь, что их молоко и продукты заражены. Они собрались на городских площадях, связались с журналистами и официальными лицами. Обычно они требовали, чтобы государство обезопасило их от радиоактивных изотопов, выбрасываемых государством в атмосферу.

  Советские чиновники быстро откликнулись на эти требования. Они вновь постановили, что загрязненные районы должны получать партии «чистой» еды.Однако эти приказы вызвали лишь новые вопросы.

  «Атом не солдат, атом — рабочий», Чернобыль, 2006 г., фото Андрея Шляхтера

  До 1986 года в сельских магазинах было мало продуктов питания. Как в магазинах без холодильников продавать свежее молоко и мясо? Как могли советские поставщики на открытых грузовиках доставлять продукцию, не облучая продукты по пути? Как могли проселочные дороги с ямками и грунтовкой выдержать возросшее движение транспорта? И где в мире советские поставщики найдут дополнительные запасы продовольствия, чтобы прокормить четыре миллиона человек, которые раньше кормили себя?

  Чиновники написали еще директивы, приказывая газифицировать города и села, чтобы люди не сжигали зараженную древесину.Они приказали заасфальтировать дороги, чтобы не поднималась радиоактивная пыль. Они призвали к проведению общеобразовательных программ школьных обедов и завтраков, которые потребовали бы оснащения сельских школ современной кухней. Вместо того, чтобы играть в радиоактивных полях, озерах и лесах, детям нужны были игровые площадки, тренажерные залы и бассейны. Ядерная авария фактически потребовала полномасштабной модернизации советской деревни.

  Официальные лица в Украине пытались, добились определенных успехов, но по мере того, как расходы на катастрофу росли, советские агентства были все меньше и меньше способны обслуживать облученных людей в зараженных регионах.В конце восьмидесятых упало предложение продуктов в магазины. Резко сократилось количество врачей, желающих жить в загрязненных регионах. Людям, пострадавшим от последствий чернобыльской аварии, постепенно пришлось позаботиться о себе, поскольку советское государство и экономика рушились вокруг них.

  Короче говоря, справиться с последствиями Чернобыльской катастрофы было невозможно.

  Заброшенный дом в Припяти, 2001 г. (слева) и вид с крыши заброшенного города Припять, 2004 г., фото автора (справа)

  Может возникнуть соблазн рассматривать Чернобыль как просто главу из истории несостоятельного советского государства и полагать, что сегодня более развитые страны отреагируют лучше и более комплексно.

  Однако опыт Японии после аварии на трех реакторах на Фукусиме в 2011 году вряд ли внушает доверие. Правительство Японии и Tepco, корпорация, владеющая заводом, не признавали факт расплавления и выброса радиоактивных изотопов в течение двух полных месяцев после цунами. Отказ задержал эвакуацию незащищенных жителей.

  Государственные чиновники лишь минимально следили за продуктами питания и почвой, поэтому граждане были вынуждены организовать собственную дозиметрию. Между тем, правительство Японии повысило годовую дозу облучения до 20 миллизивертов, что в несколько раз выше, чем рекомендует Международная комиссия по радиологической защите.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *