Киев мед университет: Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Содержание

Вступна кампанія 2021 | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА 2 КУРС ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 «МЕДИЦИНА» та 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

Інформуємо Вас, що рішенням Приймальної комісії (протокол № 42 від 29 липня 2021 року) збільшено обсяг прийому на спеціальності 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина»на 2-й курс, за рахунок вакантних місць понад план державного замовлення.

Обсяг прийому у 2021 році на спеціальність222 «Медицина» (2 курс) становить 138 місць та на 221 «Стоматологія» (2 курс) – 90 місць.

У разі успішного складання вступного фахового випробування Ви можете подати оригінали документів до 18:00 17 серпня 2021 року.

 

Приймальна комісія

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЩОДО ТЕРМІНІВ ПОДАЧІ ОРИГІНАЛІВ ДОКУМЕНТІВ

 

Шановні вступники!

 

Подача оригіналів документів для бюджетної форми навчання на 1 курс спеціальностей: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 225 Медична психологія, 228 Педіатрія відбувається в період з

28 липня 2021 року по 02 серпня 2021 року 18 годину.

Подача оригіналів на контрактну форму навчання на 1 курс спеціальностей: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 225 Медична психологія, 228 Педіатрія відбувається в період з 10 серпня 2021 року по 17 серпня 18 годину.

Списки вступників, рекомендованих на бюджетну форму навчання на 1 курс будуть оприлюднені 28 липня, виконати вимоги до зарахування на бюджетну форму навчання (подати оригінали і копії документів) ви повинні до 18 години 02 серпня. Наказ про зарахування на бюджетну форму навчання буде оприлюднено на сайті

09 серпня. Виконати вимоги до зарахування на контрактну форму навчання на 1 курс ви маєте з 10 серпня до 18 години 17 серпня.

Рейтингові списки на спеціальності (конкурсні пропозиції), де передбачене навчання тільки за кошти фізичних/юридичних осіб (контракт) будуть оприлюднені 28 липня. Подати оригінали документів і виконати вимоги до зарахування на обрані спеціальності контрактної форми навчання ви зможете до 18 години 17 серпня.

Звертаємо увагу, що підставою для виконання вступником вимог до зарахування є надання вступнику Приймальною комісією рекомендації до зарахування (зі зміною відповідного статусу заяви вступника в ЄДЕБО).

Окремо звертаємо увагу, що заяви вступників, зарахованих на навчання за державним або регіональним замовленням для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти виключаються з конкурсів на інші місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X   Умов прийому.

Інформуємо вступників, що під час виконання ними вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, що у разі якщо вони бажають прийняти участь у конкурсі на інші місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, їм необхідно зробити відповідне підтвердження у власному електронному кабінеті для кожної заяви, за якою вони бажають прийнять участь у конкурсі на контракт, або написати відповідну заяву у довільній формі у Приймальній комісії з зазначенням відповідних заяв вступника.

Звертаємо увагу, що заяви вступників, які не отримали рекомендацію до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням, або не виконали вимоги до зарахування (не були включені до наказів про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням) скасовуватись не будуть, а вступникам не потрібно здійснювати відповідні підтвердження в електронних кабінетах або подавати додаткові заяви до Приймальних комісій.

 

Бажаємо успіхів при вступі у 2021 році!

 

 

 

 

 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЩОДО ПРОЦЕСУ РЕЄСТРАЦІЇ У ДЕКАНАТАХ УНІВЕРСИТЕТУ І ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

Шановні вступники!

 

 

Якщо Ви будете рекомендовані до зарахування, під час подачі оригіналів документів до Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ДЛЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ     –

 

 

 

ПОСИЛАННЯ НА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ –

Підтвердження вибору місця навчання та зарахування рекомендованих вступників

 

 

ОКРІМ ТОГО, просимо заздалегідь відсканувати окремими файлами оригінали своїх документів та взяти на Flesh-накопичувачі з собою:

– свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту з додатком або диплом з додатком;

– ID картка з двох сторін з витягом з реєстру або паспорт та реєстраційний номер платника податків;

– сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;

– для пільгових категорій вступників – документ що засвідчує пільгу;

– військовий квиток або приписне посвідчення

– фотокартка 3 на 4.

Це значно пришвидшить процес подачі оригіналів документів до Приймальної комісії університету і наступну Вашу реєстрацію у деканатах на обрані вами спеціальності.

 

З повагою, Приймальна комісія НМУ

 

 

 

 

Важлива інформація для вступників до магістратури!

 

З 27 липня до 5 серпня триватиме реєстрація для проходження спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Більш детальна інформація – https://testportal.gov.ua/spetsialna-sesiya-yevi-start-reyestratsiyi-3/

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІМАЛЬНИЙ ПРОХІДНИЙ БАЛ 2020 РОКУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

СпеціальністьБюджетКонтракт
Медицина175,9154,3
ФПЛЗСУ (чол.)*160,1
ФПЛЗСУ (жін.)*175,1
Педіатрія168,0162,9
Стоматологія172,3153,8
Медична психологія190,5117,2
Фармація, промислова фармація130,6
Фізична терапія, ерготерапія

(ОКР – бакалавр)

118,7

 

* згідно Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця у 2021 році на Факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України місця загальні

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ!

 

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

Контакти Приймальної комісії: (044) – 454-49-83; (044)-454-49-49.

 

Електронна пошта Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця:

 

У темі електронного листа прохання зазначити суть звернення (наприклад: ПІЛЬГИ, СІЛЬСЬКИЙ КОЕФІЦІЄНТ, ВСТУП ЧЕРЕЗ ОСВІТНІЙ ЦЕНТР, ПИТАННЯ ПО ВСТУПУ, тощо).

 

 

 

 

 

 

 

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Запрос «НМУ» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
(НМУ им. А. А. Богомольца)
Девиз

Честь, милосердие, слава

Год основания

1841

Ректор

В.Ф. Москаленко

Расположение

Киев, Украина

Сайт

nmu.edu.ua

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (укр. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця) — высшее медицинское учебное заведение Украины. Расположен в Киеве.

История

История НМУ берёт начало в 1840 году, когда рескриптом императора Николая I от 29 апреля было повелено в составе киевского Университета Святого Владимира открыть медицинский факультет (основу его должна была составить переводимая в Киев Виленская Медико-хирургическая академия). В 1841 году на факультет пришли первые 29 студентов — к 1917 г. их число возросло почти в 50 раз. В 1875 году при факультете открылась клиника, в 1888 и 1891 гг. к ней добавились специализированные клиники акушерства и гинекологии и детских болезней.

В результате нескольких реорганизаций в 1919—1921 годах медицинский факультет Киевского университета был преобразован в отдельный Киевский медицинский институт. C 1941 по 1944 год институт был эвакуирован в город Челябинск, где продолжал свою работу, впоследствии с помощью его профессорско-преподавательского состава был создан челябинский медицинский институт. В 1946 году институту было присвоено имя выдающегося медика академика А. А. Богомольца. 17 ноября 1995 года указом президента Украины Л. Д. Кучмы университету присвоен национальный статус и его нынешнее название.

Сегодняшний день

В настоящее время в Национальном медицинском университете Украины обучается больше 10 000 студентов, в том числе около 1000 иностранцев из 52 стран. В НМУ работает около 1 200 преподавателей.

Известные выпускники и преподаватели

Ссылки

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца (НМУ) в Киеве

Национальный университет имени Богомольца — одно из старейших учебных медицинских заведений Украины. Его история началась в далеком 1841 году.

В НМУ студенты могут получить степень бакалавра, младшего специалиста, специалиста и магистра. Как известно, период обучения в медицинских учебных заведениях самый продолжительный, в среднем пять-шесть лет. При этом один учебный год состоит из 40 недель. Кроме того, зимой и летом студенты в обязательном порядке проходят производственную практику.

После получения диплома студенты НМУ должны пройти интернатуру (от 3 до 12 месяцев), после окончания которой им присваивается соответствующая квалификационная категория.

В структуре вуза 9 факультетов:

 • 4 собственно медицинских, которые проводят подготовку по специальностям «лечебное дело», «педиатрия» и «медико-профилактическое дело»;
 • стоматологический факультет;
 • фармацевтический факультет;
 • факультет подготовки врачей для Вооруженных сил Украины;
 • медико-психологический факультет;
 • совместный с Национальным университетом физического воспитания факультeт подготoвки врачeй для сфeры физичеcкой культуpы и споpта.

В распоряжении университета 22 компьютерных класса, 6 общежитий, спорткомплекс, столовая и библиотека.

Для удобства иногородних студентов доступна электронная форма подачи документов. Также здесь проводится обучение на английском языке.

Каждый год в университет поступают студенты из 30 стран мира: Израиля, Индии, Ирака, Ирана, Сирии, Ливана, Турции, США, Швеции, Германии, Польши, Нидерландов, Кипра, Египта, Кении, Малайзии, Кореи и т.д.

В НМУ ежегодно формируются квоты на учебу за счет госбюджета. Помимо местных жителей бесплатно учиться в университете могут этнические украинцы, которые проживают вне страны и получили соответствующее направление от украинских национально-культурных обществ, а также иностранцы, постоянно проживающие на территории Украины. Кроме того, за счет государства могут учиться беженцы. Остальные же иностранные студенты проходят обучение на платной основе.

Показать еще

Kiev Medical University | Стоимость | Поступление

Kiev Medical University или Київський Медичний Університет УАНМ — высшее учебное заведение в Украине. Основной корпус данного вуза расположен в столице Украины — в Киеве.

Рейтинги

Международный рейтинг12800
Рейтинг в стране181
Международные рейтинги
UniPage World University Ranking12800

Университеты, похожие на Kiev Medical University

Университеты в этом городе

Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.

Показаны записи 1-5 из 86.

Университеты в этой стране

Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.

Показаны записи 1-5 из 427.

НазваниеГородБакалаврМагистр
4911Киевский национальный университет имени Тараса ШевченкоКиев3,000 USD1,000 USD
5622Kharkiv National University named after V.N. KarazinХарьков1,000 USD1,000 USD
6433Киевский политехнический институтКиев1,000 USD3,000 USD
7724Донецкий национальный университетДонецк2,500 USD2,500 USD
7955Харьковский политехнический институтХарьков2,500 USD2,500 USD

Работа в Київський медичний університет, ПВНЗ — вакансии Київський медичний університет, ПВНЗ

Рубрика

— выберите рубрику -HR специалисты — Бизнес-тренерыITАвтобизнес — Сервисное обслуживаниеАдминистративный персонал — Водители — КурьерыБанки — Инвестиции — ЛизингБухгалтерия — Налоги — Финансы предприятияГостиницы — Рестораны — КафеГосударственные учреждения — Местное самоуправлениеДизайн — Графика — ФотоЗакупки — СнабжениеКонсалтинг — Аналитика — АудитКультура — Шоу-бизнес — РазвлеченияЛогистика — Таможня — СкладМаркетинг — Реклама — PRМедиа — Издательское делоМедицина — Фармацевтика — ЗдравоохранениеМорские специальностиНаука — Образование — ПереводНедвижимостьНекоммерческие — Общественные организацииОхрана — Безопасность — Силовые структурыПродажи — Клиент-менеджментПроизводство — Инженеры — ТехнологиРабочие специальности — Персонал для домаСельское хозяйство — Агробизнес — Лесное хозяйствоСпорт — Красота — ОздоровлениеСтрахованиеСтроительство — АрхитектураСтуденты — Начало карьеры — Без опытаТелекоммуникации — СвязьТоп-менеджмент — ДиректораТорговляТуризм — ПутешествияЮристы, адвокаты, нотариусы

Регион

— выберите регион -КиевДнепрДонецкЗапорожьеОдессаХарьковЛьвовРоссияДругие страныВинницаЖитомирИвано-ФранковскКривой РогКропивницкийЛуганскЛуцкМариупольНиколаевПолтаваРовноСевастопольСимферопольСумыТернопольУжгородХерсонХмельницкийЧеркассыЧерниговЧерновцыАвангардАвдеевкаАкимовкаАлександрияАлександровка, Донецкая обл.Александровка, Кировоградская обл.Александровка, Одесская обл.АлуштаАлчевскАмвросиевкаАнаньевАндреевкаАндрушевкаАнтоновкаАнтрацитАпостоловоАрбузинкаАрмянскАрцизАхтыркаБабаиБалаклеяБалтаБаниловБарБарановкаБарвенковоБарышевкаБатятичиБахмачБахмутБахчисарайБаштанкаБезлюдовкаБелая КриницаБелая ЦерковьБелгород-ДнестровскийБелицкоеБеловодскБелогородкаБелогорскБелогорьеБелозеркаБелозёрскоеБелокуракиноБелопольеБеляевкаБердичевБердянскБереговоБерегометБережаныБерезанкаБерезаньБерезнаБерезнеговатоеБерезноБерезовка, Житомирская обл.Березовка, Киевская обл.Березовка, Одесская обл.БерестечкоБеримовцыБериславБершадьБильмакБлаговещенскоеБлизнюкиБобринецБобркаБобровицаБогодуховБогородчаныБогуславБойковскоеБолградБолеховБольшая БелозеркаБольшой БуялыкБорзнаБориславБориспольБоровая, Киевская обл.Боровая, Харьковская обл.БородянкаБоромляБортничиБорщевБояркаБратскоеБроварыБродыБрошневБрусиловБрянкаБудыБуки, Киевская обл.БуковельБурштынБурыньБускБучаБучачБуштыноБыстрикБышевВалкиВаляваВапняркаВарашВарваВасильевкаВасильковВасильковкаВасильковцыВасищевоВатутиноВеликая Александровка, Киевская обл.Великая Александровка, Херсонская обл.Великая БагачкаВеликая ДоброньВеликая ДымеркаВеликая ЛепетихаВеликая МихайловкаВеликая НовоселкаВеликая ПисаревкаВеликие КопаниВеликие ЛазыВеликие МостыВеликие СорочинцыВеликий БерезныйВеликий БичковВеликий БурлукВеликий ДальникВеликодолинскоеВеликое КолодноВеликосёлкиВербкиВересневоеВертиевкаВерхнеднепровскВерхний РогачикВерховинаВерховцевоВеселиновоВеселоеВижницаВизиркаВилковоВинникиВинницкие ХутораВиноградовВиньковцыВита-ПочтоваяВишневоеВладимир-ВолынскийВладимирецВладимировкаВознесенскВолновахаВоловецВолодаркаВолочискВолчанскВольногорскВольнянскВорзельВорожбаВороновицаВороньковВорохтаВрадиевкаВыровВысокийВысокопольеВышгородГавриловкаГадячГайворонГайсинГаличГатноеГеническГеническая ГоркаГерцаГлебовкаГлевахаГлобиноГлубокоеГлуховГлыбокаяГнединГниваньГоголевГолая ПристаньГолованевскГолубовкаГораГореничиГоренкаГоришние ПлавниГорловкаГорностаевкаГороденкаГородище, Киевская обл.Городище, Черкасская обл.Городище, Черниговская обл.ГородняГородок, Львовская обл.Городок, Ровненская обл.Городок, Хмельницкая обл.ГороховГостинцовоГостомельГощаГрадижскГребенкаГребёнкиГригоровкаГубинихаГуляйполеГусятинДавыдовДвуречнаяДебальцевоДелятинДемидовкаДеражняДергачиДжанкойДзвонковоеДиканькаДнепрорудноеДобровеличковкаДоброводыДобромильДобропольеДоброславДобротворДовбышДокучаевскДолжанскДолинаДолинскаяДоманевкаДонецДрабовДрогобычДружбаДружковкаДружняДубляныДубноДубовоеДубровицаДударковДунаевцыДымерЕвпаторияЕланецЕмильчиноЕнакиевоЖашковЖдановкаЖелезный ПортЖелтые ВодыЖидачовЖмеринкаЖолкваЖуравноЗаболотовЗаболотьеЗабучьеЗаводскоеЗазимьеЗакарпатьеЗалещикиЗаложцыЗаможное, Житомирская обл.ЗаречноеЗаряЗаря ТрудаЗаставнаЗатокаЗахарьевкаЗачепиловкаЗбаражЗборовЗвенигородкаЗгуровкаЗдолбуновЗеленодольскЗеньковЗмиевЗнаменкаЗнаменка ВтораяЗолотоношаЗолочев, Львовская обл.Золочев, Харьковская обл.ЗугрэсИваничиИванковИванковичиИвановка, Одесская обл.Ивановка, Херсонская обл.ИвановоИзмаилИзюмИзяславИличанкаИлларионовоИльинцыИнгулецИрклиевИрпеньИршаваИршанскИслам-Терек (Кировское)Ички (Советский)ИчняКагарлыкКадиевкаКазанкаКазатинКаланчакКалиновка, Броварской р-н, Киевская обл.Калиновка, Васильковский р-н, Киевская обл.Калиновка, Винницкая обл.Калиновка, Киевская обл.КалитаКалушКаменец-ПодольскийКаменкаКаменка-БугскаяКаменка-ДнепровскаяКаменскоеКамень-КаширскийКаневКарловкаКатеринопольКатюжанкаКаховкаКегичевкаКельменцыКерчьКиверцыКилияКирилловкаКицманьКлавдиево-ТарасовоКлеваньКлесовКняжичиКобелякиКоблевоКовельКовшаровкаКодымаКозелецКозельщинаКозинКозоваКолкиКоломакКоломыяКомарноКоминтерновскоеКомпанеевкаКонотопКонстантиновкаКопычинцыКорецКоропКоростеньКоростышевКорсунцыКорсунь-ШевченковскийКорюковкаКосмачКосовКостопольКотельваКоцюбинскоеКраковецКраматорскКрасиловКрасиловкаКрасноградКраснокутскКраснопавловкаКраснопольеКрасносёлкаКременецКременная, Луганская обл.Кременная, Хмельницкая обл.КременчугКремидовкаКривое ОзероКриничкиКролевецКрыжановкаКрыжопольКрымКрюковщинаКубличКуликовкаКупянскКураховоКурман (Красногвардейское)КутыКучурганЛадыжинЛазурноеЛановцыЛатовкаЛебедёвкаЛебединЛениноЛескиЛесникиЛетичевЛиман, Донецкая обл.Лиман, Харьковская обл.ЛиманкаЛиповая ДолинаЛиповецЛипцыЛисичанскЛитинЛозоваяЛокачиЛомачинцыЛохвицаЛубныЛугиныЛужаныЛуковЛутугиноЛысянкаЛюбарЛюбашевкаЛюбешовЛюбомльЛюботинЛюдвищеЛютежМагалаМагдалиновкаМакаровМакеевкаМалая ВискаМалая ДаниловкаМалинМалодолинскоеМалые СорочинцыМалый ЛюбеньМамаивцыМангушМаневичиМаньковкаМарганецМарковкаМартусовкаМарьинкаМашевкаМаякиМеджибожМежгорьеМежеваяМелитопольМеловоеМенаМерефаМещанкаМигияМикуличиМикуличинМилаМиргородМирноградМироновкаМихайловкаМлиновМлыновоМогилев-ПодольскийМонастырискаМонастырищеМоршинМоспиноМостискаМрияМукачевоМурованые КуриловцыМякотыНадворнаяНародичиНедригайловНежинНемешаевоНемировНетешинНижнегорскийНижние СерогозыНизшая ДубечняНиколаев, Львовская обл.НиколаевкаНиколаевка, Донецкая обл.НикольскоеНикопольНовая АлександровкаНовая БороваяНовая ВодолагаНовая ДофиновкаНовая КаховкаНовая МаячкаНовая ОдессаНовая УшицаНовгородкаНовгород-СеверскийНовоазовскНовоайдарНовоалександровкаНовоалексеевкаНовоархангельскНововолынскНововоронцовкаНовоград-ВолынскийНовогродовкаНоводнестровскНовокалиновоНовомиргородНовомосковскНовониколаевкаНовопсковНовоселицаНовоселки, Киевская обл.Новоселки, Львовская обл.Новотроицкое, Донецкая обл.Новотроицкое, Херсонская обл.НовоукраинкаНовояворовскНовые БелокоровичиНовые ПетровцыНовые СанжарыНовый БугНовый РоздолНосовкаОбуховОбуховкаОвидиопольОвручОкныОлевскОлешкиОлыкаОльшанкаОльшаныОнуфриевкаОпошняОратовОреховОржицаОрловщинаОстерОстрогОсыковоОтынияОчаковОчеретиноПавлоградПавлышПанкаПервомайск, Луганская обл.Первомайск, Николаевская обл.ПервомайскийПервомайскоеПеревальскПерегинскоеПеремышляныПеречинПерещепиноПереяславПереяславскоеПереяслав-ХмельницкийПершотравенскПершотравневоеПесковкаПесочинПесчанкаПетриковкаПетровоПетропавловкаПетропавловская БорщаговкаПеченегиПирновоПирятинПлотычаПобугскоеПогребищеПогребыПодволочискПодворкиПодворноеПодгайцыПодгородноеПодольскПокровПокровкаПокровскПокровскоеПолесскоеПоловоеПологиПолонноеПолянаПоляницаПомошнаяПопаснаяПопельняПочаевПриазовскоеПрилукиПриморскПриморскоеПулиныПустомытыПутивльПутилаПуща-ВодицаПятихаткиРава-РусскаяРадеховРадивиловРадомышльРаздельнаяРаздольноеРакитноеРатноРаховРениРепкиРешетиловкаРжищевРовенькиРогатинРодинскоеРожищеРожнятовРоздолРозовкаРокитноеРоманов, Волынская обл.Романов, Житомирская обл.РомныРославичиРосохачРубежноеРудкиРудноРужинРясное-РусскоеСавинцыСавраньСакиСамборСаратаСарныСартанаСатановСахновщинаСваляваСватовоСветловодскСветлодарскСветлоеСвятогорскСвятопетровскоеСеверодонецкСеверскСелидовоСеменовка, Полтавская обл.Семеновка, Черниговская обл.СергеевкаСередина-БудаСинельниковоСинякСкадовскСкала-ПодольскаяСкалатСквираСколеСкороходовоСлавскоеСлавутаСлавутичСлавяносербскСлавянскСлобожанское, Днепропетровская обл.Слобожанское, Харьковская обл.СмелаСмолиноСмыгаСнежноеСнигиревкаСновскСнятынСокальСокиряныСокольникиСолдатскоеСоледарСоленоеСолоницевкаСолотвинСолотвиноСорокиноСосницаСосновкаСофиевкаСофиевская БорщаговкаСошниковСребноеСтавищеСтаница ЛуганскаяСтарая ВыжевкаСтарая СиняваСтаробельскСтаробешевоСтароеСтароконстантиновСтарые ПетровцыСтарый МартыновСтарый СамборСтебникСтепановкаСтепногорскСторожинецСтоянкаСтрыйСтуденикиСудакСудовая ВишняСходницаСчастливоеСчастливцевоСчастьеТаврийскТалалаевкаТальноеТарасовкаТаращаТарутиноТатарбунарыТеофипольТепликТеплодарТеребовляТересваТерновкаТетиевТимошовкаТлумачТокаревкаТокмакТолстоеТомаковкаТомашпольТорецкТорчинТребуховТроицкое (Довгалевское), Киевская обл.Троицкое, Луганская обл.Тростянец, Винницкая обл.Тростянец, Сумская обл.ТрускавецТульчинТурбовТурийскТуркаТывровТыннаяТысменицаТютюнникиТячевУгледарУгневУзинУкраинкаУкраинкаУкраинскУманьУстиновкаФастовФеодосияФонтанкаХарцызскХащеватоеХмельникХодовичиХодоровХодосовкаХоролХоростковХорошевХотинХотовХотяновкаХрестовкаХристиновкаХрустальныйХустХыровЦаричанкаЦуманьЧабаныЧайкиЧаплинкаЧемеровцыЧепелевкаЧепилиевкаЧервоноградЧервоногригоровкаЧернаяЧерневцы, Винницкая обл.ЧерниговкаЧернобаевкаЧернобайЧерноморскЧерноморскоеЧернухиЧерняховЧечельникЧигиринЧижовкаЧистяковоЧкаловскоеЧопЧортковЧубинскоеЧугуевЧудновЧукваЧумакиЧутовоШаргородШахтерскШацкШевченковоШепетовкаШирокоеШиряевоШишакиШосткаШполаШумскЩелкиноЭнергодарЮжноукраинскЮжныйЮринцыЮрковцыЮрьевкаЯворовЯготинЯлта, Донецкая обл.Ялта, КрымЯмполь, Винницкая обл.Ямполь, Сумская обл.Яны Капу (Красноперекопск)ЯремчеЯрмолинцыЯсиноватаяЯсиня

Киевский медицинский университет УАНМ (КМУ УАНМ) | Рейтинг | Сайт | Отзывы | Контакты

Киевский медицинский университет УАНМ (КМУ УАНМ) — дополнительная информация о высшем учебном заведении

Общая информация

Киевский медицинский университет УАНМ (КМУ УАНМ) — это высшее учебное заведение, где осуществляется объединение государственного стандарта подготовки врачей, провизоров, медицинских сестер, фельдшеров, фармацевтов с овладением знаниями и наиболее эффективными методами народной и нетрадиционной медицины.

В Киевском медицинском университете значительное внимание уделяется изучению таких дисциплин из цикла «Народная и нетрадиционная медицина», как «Фитотерапия», «Фармакогнозия», «Гомеопатия», «Мануальная терапия», «Рефлексотерапия», «Иридология» и других в зависимости от уровня и специальности подготовки, что имеет важное значение в формировании личности врача, врача-стоматолога, провизора, фармацевта, фельдшера, медицинской сестры — людей гармоничных, всесторонне развитых.

Концепция формирования личности врача в учебном процессе в Киевском медицинском университете УАНМ основана на применении системного подхода к проблемам человека и общества. Она предполагает, прежде всего, воспитание врача-профессионала, которому присущи не только глубокие знания в области медицины, но и знание человеческой души и сердца, способность понимать другого человека. Больным людям нужен врач-гуманист, врач-психолог, врач-воспитатель. Вот и преподаются такие курсы, как «Культура общения», «Культура умственного труда», которые способствуют развитию способностей к обучению и общению. Все это дает возможность выпускнику нашего учебного заведения стать конкурентоспособным на рынке труда.

В Киевском медицинском университете создана и плодотворно работает Научно-исследовательская лаборатория по вопросам формирования личности студента — будущего врача.

Для обучения студентов созданы все необходимые условия: кафедры медико-биологического профиля имеют собственные учебные базы; клинические кафедры расположены на базах ведущих институтов АМН Украины и лучших медицинских учреждений города.

Более 200 высококвалифицированных преподавателей осуществляют подготовку студентов, среди которых много известных ученых.

В Киевском медицинском университете УАНМ каждый пятый преподаватель — доктор наук, а каждый второй — кандидат наук.

Среди преподавателей в Киевском медицинском университете: академиков и член — корреспондентов НАН и МАН Украины -2, академиков АНВШ — 3, академиков других академий, в т. ч. иностранных — 4, Лауреатов Государственных премий Украины -11, Заслуженных деятелей науки и техники Украины — 3, Заслуженных врачей Украины — 4.

В Киевском медицинском университете УАНМ самоотверженно работают специалисты на 11 клинических кафедрах, которые в среднем за год консультируют и оказывают квалифицированную лечебную помощь более 30 тысячам больных. База клинических кафедр полностью соответствует современным требованиям.

Плодотворно работает студенческое научное общество, в работе которого принимают участие более 700 студентов. Это самоуправляемая студенческая организация, координирующая усилия студентов, направленные на исследование актуальных вопросов медицинской науки, научного обоснования применения эффективных методов народной и нетрадиционной медицины. Ежегодно проводятся научные студенческие конференции.

Ступенчатая подготовка специалистов разного уровня образования в Киевском медицинском университете

На медицинском факультете проводится подготовка по специальности «Лечебное дело», уровень подготовки — специалист, квалификация — врач, срок обучения — 6 лет; по специальности «Лечебное дело», уровень подготовки — магистр.

На стоматологическом факультете осуществляется подготовка по специальности «Стоматология», уровень подготовки — специалист, квалификация — врач-стоматолог, срок обучения — 5 лет; по специальности «Стоматология», уровень подготовки — магистр.

На фармацевтическом факультете проводится подготовка по специальности «Фармация», уровень подготовки — специалист, квалификация — провизор, срок обучения — 5 и 5,5 лет (дневная и заочная формы обучения).

В Отделении по подготовке младших специалистов проводится подготовка по специальности «Лечебное дело», уровень подготовки — младший специалист, квалификация — фельдшер, срок обучения на базе полного общего среднего образования — 2,5 года; по специальности «Сестринское дело», уровень подготовки — младший специалист, квалификация — медицинская сестра, срок обучения на базе полного общего среднего образования — 3 года; по специальности «Фармация», уровень подготовки — младший специалист, квалификация — фармацевт, срок обучения на базе полного общего среднего образования — 2 года.

Последипломная подготовка врачей в Киевском медицинском университете

Киевский медицинский университет УАНМ (КМУ УАНМ) — дополнительная информация о высшем учебном заведении

Общая информация

Киевский медицинский университет УАНМ (КМУ УАНМ) — это высшее учебное заведение, где осуществляется объединение государственного стандарта подготовки врачей, провизоров, медицинских сестер, фельдшеров, фармацевтов с овладением знаниями и наиболее эффективными методами народной и нетрадиционной медицины.

В Киевском медицинском университете значительное внимание уделяется изучению таких дисциплин из цикла «Народная и нетрадиционная медицина», как «Фитотерапия», «Фармакогнозия», «Гомеопатия», «Мануальная терапия», «Рефлексотерапия», «Иридология» и других в зависимости от уровня и специальности подготовки, что имеет важное значение в формировании личности врача, врача-стоматолога, провизора, фармацевта, фельдшера, медицинской сестры — людей гармоничных, всесторонне развитых.

Концепция формирования личности врача в учебном процессе в Киевском медицинском университете УАНМ основана на применении системного подхода к проблемам человека и общества. Она предполагает, прежде всего, воспитание врача-профессионала, которому присущи не только глубокие знания в области медицины, но и знание человеческой души и сердца, способность понимать другого человека. Больным людям нужен врач-гуманист, врач-психолог, врач-воспитатель. Вот и преподаются такие курсы, как «Культура общения», «Культура умственного труда», которые способствуют развитию способностей к обучению и общению. Все это дает возможность выпускнику нашего учебного заведения стать конкурентоспособным на рынке труда.

В Киевском медицинском университете создана и плодотворно работает Научно-исследовательская лаборатория по вопросам формирования личности студента — будущего врача.

Для обучения студентов созданы все необходимые условия: кафедры медико-биологического профиля имеют собственные учебные базы; клинические кафедры расположены на базах ведущих институтов АМН Украины и лучших медицинских учреждений города.

Более 200 высококвалифицированных преподавателей осуществляют подготовку студентов, среди которых много известных ученых.

В Киевском медицинском университете УАНМ каждый пятый преподаватель — доктор наук, а каждый второй — кандидат наук.

Среди преподавателей в Киевском медицинском университете: академиков и член — корреспондентов НАН и МАН Украины -2, академиков АНВШ — 3, академиков других академий, в т. ч. иностранных — 4, Лауреатов Государственных премий Украины -11, Заслуженных деятелей науки и техники Украины — 3, Заслуженных врачей Украины — 4.

В Киевском медицинском университете УАНМ самоотверженно работают специалисты на 11 клинических кафедрах, которые в среднем за год консультируют и оказывают квалифицированную лечебную помощь более 30 тысячам больных. База клинических кафедр полностью соответствует современным требованиям.

Плодотворно работает студенческое научное общество, в работе которого принимают участие более 700 студентов. Это самоуправляемая студенческая организация, координирующая усилия студентов, направленные на исследование актуальных вопросов медицинской науки, научного обоснования применения эффективных методов народной и нетрадиционной медицины. Ежегодно проводятся научные студенческие конференции.

Ступенчатая подготовка специалистов разного уровня образования в Киевском медицинском университете

На медицинском факультете проводится подготовка по специальности «Лечебное дело», уровень подготовки — специалист, квалификация — врач, срок обучения — 6 лет; по специальности «Лечебное дело», уровень подготовки — магистр.

На стоматологическом факультете осуществляется подготовка по специальности «Стоматология», уровень подготовки — специалист, квалификация — врач-стоматолог, срок обучения — 5 лет; по специальности «Стоматология», уровень подготовки — магистр.

На фармацевтическом факультете проводится подготовка по специальности «Фармация», уровень подготовки — специалист, квалификация — провизор, срок обучения — 5 и 5,5 лет (дневная и заочная формы обучения).

В Отделении по подготовке младших специалистов проводится подготовка по специальности «Лечебное дело», уровень подготовки — младший специалист, квалификация — фельдшер, срок обучения на базе полного общего среднего образования — 2,5 года; по специальности «Сестринское дело», уровень подготовки — младший специалист, квалификация — медицинская сестра, срок обучения на базе полного общего среднего образования — 3 года; по специальности «Фармация», уровень подготовки — младший специалист, квалификация — фармацевт, срок обучения на базе полного общего среднего образования — 2 года.

Последипломная подготовка врачей в Киевском медицинском университете

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Заклад вищої освіти

Код закладу в ЄДЕБО

197

Повне найменування

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Коротка назва

ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Повне найменування (англ.)

PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT «KYIV MEDICAL UNIVERSITY»

Ідентифікаційний код

16478809

Тип закладу освіти

Університет

Форма власності

Приватна

Найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу освіти

президент Поканевич Олександр Валерійович

Фактична адреса

вул. Бориспільська, 2, Київ

Юридична адреса

вул. Велика Васильківська, 17 А, Київ

Телефон / факс

+38 (044) 567-29-29, +38 (044) 234-99-92

Електронна пошта

[email protected]

Військова кафедра

ні

Рік заснування

1992

Структура Ліцензії ВО Ліцензії ПДО Освітні програми Здобувачі ВО Вступна кампанія

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

У першій таблиці вказані ліцензовані закладу освіти освітні рівні (перелік спеціальностей – у постанові КМУ від 29.04.2015 № 266).
У другій таблиці вказані ліцензовані освітні програми спеціальностей, за якими запроваджено додаткове регулювання (перелік спеціальностей – у наказі МОН від 22.05.2020 № 673).
Детальнішу інформацію можливо отримати, натиснувши кнопки:
«Освітні програми» – усі освітні програми спеціальностей закладу освіти;
«Вступна кампанія» – освітні програми, за якими здійснюється прийом на навчання у поточному році;
«Здобувачі ВО» – спеціальності, за якими вже навчаються студенти закладу освіти.

– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано

Підготовка здобувачів вищої освіти на певних РІВНЯХ вищої освіти


(за освітніми ступенями: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії/доктор мистецтва)
Рівень вищої освітиЛіцензований обсяг (на рік)Рішення про видачу ліцензіїРішення про зміни у ліцензії

Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ,


що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання

[ УСІ ОКР ]

Освітня програмаТип освітньої програмиНазва спеціальності (спеціалізації)Ліцензований обсяг (на рік)Рішення про видачу ліцензіїРішення про зміни у ліцензіїАкредитовано
Ліцензії не знайдено

[ УСІ ОКР ]

Назва спеціальності (спеціалізації)Ліцензований обсяг ІноземціРішення про ліцензуванняАкредитованоПримітки
на рікна строк навчанняденназаочнавечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії післядипломної освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015

– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано

Назва спеціальності (спеціалізації)Ліцензований обсяг ІноземціРішення про ліцензуванняАкредитовано
на рікна строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)

[ УСІ ОКР ]

Назва спеціальності (спеціалізації)Кількість здобувачів
ДеннаЗаочнаВечірняЕкстернатнаДистанційна
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]

– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію) – термін дії закінчився – не акредитовано

Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістраНазва освітньої програмиАкредитованоІнформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021

Приймальна і відбіркові комісії

Рейтинги | Киевский медицинский университет

Киевский медицинский университет работает над тем, чтобы поднять свой уровень и стать лучшим! Благодаря вашей поддержке мы добились успеха! Например, мы заняли 8 место среди 200 вузов Украины по рейтинговым баллам поступающих за 2019 год.
Вашему вниманию предлагаем различные рейтинги, в которых представлен # киевмедицинский университет!

1. Прием украинских студентов на основе независимой внешней оценки (проводимой Министерством образования и науки Украины) — КМУ занимает 8-е место среди 200
В 2018 г. Киевский медицинский университет занял 8-е место среди всех украинских вузов по прохождению уровень оценки.

2. Рейтинг частных вузов на основе данных цитируемости Scopus
Занял 5-е место среди 13 частных вузов.

3. Лучшие вузы Киева
Занял 24 место среди 57 вузов.

4. 10 лучших частных университетов Украины — КМУ на 6-м месте
На 6-м месте среди 10.

5. Количество принятых украинских студентов на 1 год обучения среди всех частных учебных заведений — КМУ занимает 15 место среди 124 вузов.Учитывая особенности медицинского образования, в данном рейтинге учитываются все категории поступивших в аспирантуру и аспирантуру.
На 15 месте среди 124.

6. Два высших учебных заведения показали самую высокую динамику роста среднего балла внешней независимой оценки — государственное учреждение «Украинская медицинская стоматологическая академия» и частное учреждение «Киевский медицинский университет», которые увеличили средний балл поступающих на обучение студентов на 21 балл. 13 и 14,95 соответственно

7. В ходе приемной кампании 2018 года Киевский медицинский университет занял 5 место среди 10 лучших медицинских вузов с лучшими средними баллами внешней независимой оценки (контракт)
Занял 5 место среди 10.

8. Рейтинг высших учебных заведений по среднему баллу Внешней независимой оценки поступающих в вузы за счет физических и юридических лиц (договор) в 2020 г.
В 2020 г. Киевский медицинский университет занял 7 место среди все вузы Украины по проходному баллу.

Киевский медицинский университет УАМ, КИЕВ — Украина | Индийские студенты университета MBBS

Киев — столица Украины с населением около 3 миллионов человек. Он расположен на реке Днепр и может похвастаться архитектурными памятниками, признанными мировыми сокровищами. Киев — крупнейший культурный, научный и промышленный центр Украины, место религиозного паломничества и очень привлекательное туристическое направление. Его красивые пейзажи, парки и сады завораживают и завораживают.Гостеприимные украинцы будут рады познакомить своих зарубежных гостей со славянской культурой.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат В Киеве влажный континентальный климат. Самые теплые месяцы — июнь, июль и август, со средней температурой от 13,8 до 24,8 ° C (от 56,8 до 76,6 ° F).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА: 6 ЛЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В КИЕВСКОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

 1. В большинстве вузов Украины вступительных испытаний не требуется; процесс поступления очень прост.
 2. Преподаватели украинских университетов высококвалифицированные. В Украине высокие стандарты образования.
 3. Рейтинг вузов Украины в мире высок почти во всех сферах.
 4. Объем исследований и детальной проработки в выбранной предметной области в Украине огромен.
 5. Стоимость жизни в Украине также низкая. Студенческий образ жизни может выжить, тратя от 100 до 200 долларов в месяц.
 6. Преподавание ведется на английском языке по курсу MBBS, поэтому студентам не нужно изучать новый язык для поступления в университеты Украины.
 7. В основном технически продвинутые медицинские учреждения.
 8. Высококвалифицированный преподавательский состав со средним английским языком и студенты-преподаватели.
 9. Личная и родительская забота.
 10. Учебная программа, принятая во всем мире.
 11. Широкий спектр факультетов, обучающихся по своему предмету.
 12. Университет имеет одну из лучших образовательных клинических баз, расположенных в его кампусе, а также дочерние больницы в городе Киеве, в том числе такие популярные, как Киевская городская клиническая больница, Институт нейрохирургии Национальной академии медицинских наук Украины.

Киевский медицинский университет UAFM MBBS Стоимость приема в 2021 г. для индийцев

Киевский медицинский университет УАМ — один из авторитетных частных медицинских университетов постсоветских стран. Он был основан в 1992 году и предлагает качественное образование.Он получил одобрение Национальной медицинской комиссии , IMED , Медицинского совета Канады и других известных медицинских организаций мира. Один из лучших вариантов обучения MBBS в Украине для индийских студентов по доступной цене.

Этот самофинансируемый медицинский университет расположен в городе Киеве, столице Украины. Это был один из лучших частных университетов в 2019 году и 7-е место среди 200 университетов по независимой оценке.

Ключевые моменты

Киевский медицинский университет УАМФ Структура оплаты 2021

Стоимость обучения (долл. США)

Сборы за хостел (долл. США)

Прочие сборы (долл. США)

Итого (долл. США)

1-й год

3500

1000

2000

6500

2-6 классы

3500 / год

1000 / год

22500

Всего

29 000