Мед университет рубежное: Про ДЗ «ЛДМУ»

Содержание

Історія ДЗ «ЛДМУ»

Літопис ДЗ «Луганський державний медичний університет»
(1956-1993)

   Распоряжение Совета Министров СССР от 6 мая 1956 года №2522 организовать в г. Ворошиловграде медицинский институт с планом набора студентов в 1956 году на I и II курсы по 200 человек и именовать его «Ворошиловградский медицинский институт Министерства здравоохранения Украинской ССР»

1956-1960 роки — Становлення та організація кафедр;

1961-1967 роки — Формування матеріально-технічної бази кафедр та відділів інституту;

1968-1969 роки — Будування двох багатоповерхневих гуртожитків, навчального корпусу у медичному містечку;

1970 рік — Будування двох нових гуртожитків;

1971 рік — Відкриття спецради із захисту кандидатських дисертацій, існування якої припинилося у 1975 році;

1973 рік — Відкриття підготовчого відділення для робітничої молоді, яке проіснувало близько двадцяти років;

1979 рік — Факультетом післядипломної освіти лікарів були прийняті перші слухачі. Розпочато друкування інститутської газети «Ескулап»;

1982 рік — Відкриття та використання нового навчального корпусу;

1983 рік — Відкриття факультету іноземних студентів та педіатричного факультету;

1989-1990 роки — Організовано нові кафедри: медичної фізики з обчислювальною технікою, інформатикою та кібернетикою; клінічної імунології, алергології та генетики; поліклінічної терапії. Відкрита Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Внутрішні хвороби»;

1993 рік — Створення на базі інституту одного із перших в Україні медико-біологічного ліцею-інтернату для сільської молоді;

 

Становлення сучасного Державного закладу
«Луганський державний медичний університет»
(1994-2005)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ВІД 29 СЕРПНЯ 1994 р. № 592
Київ

ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЕЖІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Прийняти пропозицію Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров’я, погоджену з відповідними Радами народних депутатів, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, про створення ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на базі Луганського медичного інституту, що ліквідується.

 

1994 рік — Відкриті І та ІІ медичні факультети, а також факультет медичних сестер-бакалаврів із вищою освітою. Відкрита кафедра анестезіології та реаніматології. Закінчено будівництво 9-поверхового гуртожитку;

1995 рік — Університет атестований за вищим ІV рівнем акредитації. Відкрита кафедра пропедевтики дитячих хвороб;

1996 рік — Відкрито підготовче відділення для іноземних студентів;

1997 рік — Закінчення будування блоку навчального корпусу, в якому розміщені кафедри анатомії людини, медичної біології, гістології, цитології та ембріології, нормальної фізіології;

1998 рік — Відкриття фармацевтичного і стоматологічного факультетів, факультету медичних сестер-бакалаврів із вищою освітою з подовженим навчальним днем (вечірній). Відкриття кафедри організації та економіки фармації, кафедри стоматології. Закінчення будівництва аудиторного блоку навчального корпусу. Початок видавництва науково-практичних журналів та збірників, які затверджені ВАК України «Український медичний альманах», «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології», «Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики»;

1999 рік — Відкриття кафедри фармацевтичної хімії. Будування блоку навчального корпусу, в якому розміщуються кафедри інформатики та медичної апаратури, фармакології, медичної хімії, фармацевтичної хімії та фармакогнозії, а також університетський центр;

2000 рік — Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку і впровадження медичної системи життєзабезпечення постраждалих при техногенних аваріях і катастрофах стала група вчених на чолі із заслуженим діячем науки і техніки України, д.мед.н. професором Можаєвим Геннадієм Олександровичем. Побудовані університетська медична бібліотека «Палац книги» та гараж на 10 автомашин. Започаткуване видання «Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва», яке було затверджено ВАК України;

2001 рік — До ладу становиться нова збудована «Аптека-студія», а також господарсько-технічний центр із майстернями, складами та пунктами обслуговування. Відкриті аудиторії №1 та №2 після їх реконструкції;

2002 рік — Після реконструкції відкриті деканати факультетів; здобута перша премія серед молодих вчених України доцентом Бондаревим Р.В.;

2003 рік — Відкриті кафедри: акушерства та гінекології № 2; нервових хвороб; сімейної медицини ФПДО. Почалося навчання іноземних студентів англійською мовою. Премію Президента України в галузі науки отримали молоді вчені доцент Налапко Ю.І. та асистент Докашенко Д.А. Стала до ладу побудована та обладнана сучасним устаткуванням університетська стоматологічна клініка. Відкритий університетський стадіон. Придбаний санаторій-профілакторій. Закладений парк університетського містечка;

2004 рік — Відкрите відділення заочного навчання на фармацевтичному факультеті. Відкрита кафедра стоматології №2. Становлення до ладу Центру сімейної медицини. Відкриті тенісні корти та спортивні майданчики. Відкрита аудиторія №5 після її реконструкції. Початок видавництва науково-практичного журналу «Український морфологічний альманах». У новому приміщенні після реконструкції почав роботу студентський театр;

2005 рік — Відкриття Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю «Патологічна фізіологія (біологічні науки)». Проведена реорганізація та об’єднання кафедр. Група молодих вчених-хірургів здобула першу премію обласного конкурсу наукових робіт. Розпочато навчання відповідно до вимог Болонського процесу. Відкрита аудиторія №3 після реконструкції;

— Нашому розвитку завжди сприяли Міністерство охорони здоров’я України, Луганська обласна державна адміністрація, Обласна рада народних депутатів. За що ми їм щиро дякуємо!

 

— Значний внесок у розвиток університету зробив заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії, д.мед.н. професор Ковешніков Володимир Георгійович, який протягом багатьох років очолював університет.

 

— Університетська освіта здійснюється на 6 факультетах: медичному за спеціальністю «Лікувальна справа», «Педіатрія», стоматологічному, фармацевтичному, іноземних громадян та післядипломної освіти.

 

— Створені наукові школи за сучасними напрямками медицини, які здійснюють важливі дослідження з урахуванням екології Донбасу та стану здоров’я населення Луганської області.

 

— Значний внесок у навчально-методичну та виховну роботу зробив колектив кафедри організації та економіки фармації (проф. Гудзенко О.П.)

 

— Визнанням та повагою далеко за межами нашої області користуються викладачі-клініцисти: професор Бондарев В.І., професор Казакова С.Є., професор Пепенін В.Р., професор Путінцев В.Г., професор Сімрок В.В., професор Усатов С.А., професор Чуб В.В., доц. Абалмасов Є.І., доц. Альошина Р.М., доц. Вахтіна Т.І., доц. Лук’янов В.Г., доц. Корнієць Н.Г., доц. Магалецький І.Ф., доц. Меженський П.П., доц. Мироненко О.М. і ще багато і багато інших.

 

— За 50 років співробітниками університету захищено більше 116 докторських та 668 кандидатських дисертацій. Це дозволило університету зайняти одне з провідних місць серед медичних закладів України, оскільки показник викладачів із науковими ступенями становить 87%.

 

— За час свого існування університет підготував понад 15000 спеціалістів, у тому числі 950 лікарів для 52 країн світу.

 

— Усе вищесказане гарантує подальший розвиток університету, його вступ до європейської спільноти вузів, наголошений Болонською декларацією.

(Матеріал взято з книги «50 років Луганському
державному медичному університету» авторів:
Івченко В.К., Вовк Ю.М., Германов В.Т.

Луганский медицинский университет переехал в Рубежное

Марина ТИЩЕНКО

14 октября 2014 11:29 0

Фото: Фото: lsmu.edu.ua

Луганский государственный медицинский университет принял решение переехать с Луганска в город Рубежное Луганской области.

Как сообщила пресс-служба Луганской областной облгосадминистрации, в связи с нестабильной ситуацией в городе ряд учебных заведений был вынужден переехать в места поспокойнее.

«Для сохранения материальной базы, преподавательского коллектива и непрерывности педагогического процесса, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины, администрация и большинство профессорско-преподавательского состава Луганского государственного медицинского университета переехали в город Рубежное», — отмечается заявлении.

Напомним, что ранее из Луганска переехал Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля и Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко в Северодонецк и Старобельск Луганской области соответственно.

Руководству вуза поступали предложения о переезде от глав разных областей, в частности в Ужгород. Но председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль настоял, чтобы университет был оставлен на территории области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тест ВНО придется сдавать даже тем, кто не собирается в вуз

ВНО по украинскому языку в 2015 году будут сдавать все выпускники школ, причем в пунктах тестирования.

Результаты теста засчитают и как выпускной экзамен. А еще впервые придется во время регистрации выбирать, какой выбрать уровень теста по украинскому языку. Теперь их два: базовый и углубленный.

Подписывайтесь на нас в соц. сетях

В медуниверситет Рубежного переехали 22 профессора — Рубежное.com

  В Рубежное (Луганская область) приехали 22 профессора Луганского государственного медицинского университета Об этом сегодня на пресс-конференции, как передает   корреспондент «Донбасс. Комментарии»,  заявил директор департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Егор Маслов. По его словам, университет работает в сотрудничестве с базовыми лечебными учреждениями. «Поэтому завтрашний день медицины Луганской области есть…Сейчас мы уже имеем на нашей территории 22 профессора, один из которых у нас практически каждый день оперирует в операционной города Рубежное. Хирург Иоффе. У нас другой профессор – Усатов – делает при нейротравме операции», — отметил Маслов. Как сообщалось, клинические кафедры ЛГМУ будут располагаться на базе лечебно-профилактических учреждений городов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Кременная и Старобельск.   А морфологические кафедры, такие как физика, химия и т.д., будут расположены в Рубежанском лицее и на базе РФВНУ им. Даля.  Напомним, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения, Луганский государственный медицинский университет с новым руководителем — и. о. ректора Игорем Иоффе — переведен в город Рубежное. «Донбасс. Комментарии»

 

В Рубежное (Луганская область) приехали 22 профессора Луганского государственного медицинского университета

Об этом сегодня на пресс-конференции, как передает   корреспондент «Донбасс. Комментарии»,  заявил директор департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Егор Маслов.

По его словам, университет работает в сотрудничестве с базовыми лечебными учреждениями.

«Поэтому завтрашний день медицины Луганской области есть…Сейчас мы уже имеем на нашей территории 22 профессора, один из которых у нас практически каждый день оперирует в операционной города Рубежное. Хирург Иоффе. У нас другой профессор – Усатов – делает при нейротравме операции», — отметил Маслов.

Как сообщалось, клинические кафедры ЛГМУ будут располагаться на базе лечебно-профилактических учреждений городов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Кременная и Старобельск.  

А морфологические кафедры, такие как физика, химия и т.д., будут расположены в Рубежанском лицее и на базе РФВНУ им. Даля. 

Напомним, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения, Луганский государственный медицинский университет с новым руководителем — и. о. ректора Игорем Иоффе — переведен в город Рубежное.

Луганский государственный медицинский университет — высшее у

                                     

2. История

Основан в 1956 году, как Ворошиловградский государственный медицинский институт в соответствии с Распоряжением Совета Министров СССР № 2522 от 6 мая 1956 года. Первым исполняющим обязанности ректора стал главврач Областной больницы имени Ф. Э. Дзержинского, заслуженный врач Украины Иван Данилович Ващенко.

Его преемником стал д.мед.н., проф. Пальчевский Евгений Игнатович, который возглавлял институт с февраля 1957 по май 1960 г. Под его руководством началось выполнение первой научной работы сотрудниками и студентами института, работа Учёного совета и студенческого научного общества. С мая 1960 до ноябрь 1963 г. ректором института был к.мед.н., доцент Повелица Фёдор Дмитриевич. В 1961 г. Институт произвёл свой первый выпуск: 166 дипломированных специалистов. К.мед.н., доцент Корчиков Донат Григорьевич был директором института с ноября 1963 по декабрь 1966 г., д.мед.н., проф. Чайковская Ирина Иосифовна — с декабря 1967 по июнь 1975 года. В эти годы были построены административный корпус и два студенческих общежития, обучение осуществлялось на 35 кафедрах. С сентября 1975 по 1984 г. ректором был к.мед.н., доцент Фаддеев Анатолий Николаевич. В 1979 году открылся факультет усовершенствования врачей ныне — факультет последипломного образования, в 1983 — педиатрический. Также в 1983 началась подготовка иностранных студентов на лечебном факультете. В 1984 — 2003 годов институт возглавлял Заслуженный деятель науки и техники Украины, академик Высшей школы, лауреат Государственной премии Украины, д.мед.н., проф. Ковешников Владимир Георгиевич. В 1994 г. решением Кабинета Министров Украины институт получил статус университета ЛГМУ.

Были построены новые административно-учебные корпуса, общежитие, университетская стоматологическая клиника, «Дворец книги», аптека-студия, стадион. С 2003 года по 2014 год университет возглавлял Заслуженный деятель науки и техники Украины, д.мед.н., проф. Ивченко Валерий Константинович. Первый ректор, избранный коллективом университета. Осуществил подготовку университета к организации обучения студентов на английском языке.

В 2014 году после провозглашения ЛНР, часть преподавательского коллектива поддержала решение остаться в Луганске и избрала ректором профессора Василия Васильевича Симрока Распоряжением Совета Министров ЛНР от 29 ноября 2016 года № 1291-р университету было присвоено имя Святителя Луки В. Ф. Войно-Ясенецкого. Часть преподавателей и студентов эвакуировалось в Рубежное, где продолжило работу как ЛГМУ МЗ Украины.

В ноябре 2019 годв университет получил официальную аккредитацию от властей Российской Федерации.

Луганский государственный медицинский университет

Куплю 1 Продажа домов 5. Показать все. Цена грн. Общая площадь м2. Тип предложения. Время подачи. Простите, но данное объявление больше не доступно Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории. Стандартные объявления. Продается дом. Недвижимость Продажа домов Продам дом в с. Усадьба в с. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Какие сертификаты требуются для поступления на специальность педиатрия и возможно ли подать заявку для поступления через электронную почту?

Огромное спасибо. Все кто учат-все сдают САМИ!!! У остальных запас отговорок и лени!

Строительство, ремонт Рубежное

Реальный отзыв, фото, клиент — турист tvryabinina Рубежное, отдых и Но главней всего, конечно, была погода в нашем автобусе, ставшем Но Аня смогла присоединить нас и еще 2-х туристов к другой группе, — отзыв на тур Швейцарское фондю: вся Швейцария и Австрия!!! — крупнейший сервис объявлений Рубежное. Огромная база предложений по темам: недвижимость, работа, транспорт, купля/продажа товаров.

И родители не верьте вашим детям. На ровном месте проблем не бывает. Конечно, когда у них куча нб, 0 знаний и вызывающее поведение преподаватели им ничего не поставят. Наш ВУЗ более строгий и сложный, так как доктор должен все знать. И вы еще не были в других университетах, не только медицинских, там тоже жизнь не малина. Во время практики меня научили не только уколы, капельницы и т.

Кто искренне хочет чего-то добиться ходит на кружки, ночные дежурства, конференции. Да, уж Бурденко и тоже самое: трудно учиться, взятки сплошные и т. В этом году сын школу заканчивает,хочет в мед. Как много недовольных уровнем преподавания в ЛГМУ,кошмар!!! А вы знаете, какая ставка преподавателя в нашем универcитете?!

Преподавательские кадры — это оставшиеся борцы за идею да,да, именно за ИДЕЮ , которые тоже устают работать за копейки, тем более студенты в общей массе, за редким исключением, невежественнее. Конечно, преподаватели таких не любят. Никогда не было столько немотивированных студентов, сколько за последние годы.. Совет — нет призвания, нет династии — не нужно идти к нам.

А уж если хочется начать побыстрее зарабатывать — ЛГМУ не для вас. НЕт образование это когда ты прочитал-спросил-понял-запомнил! А что вы хотели это касается недовольных ЛГМУ? Учиться жутко тяжело :до цветных мух в глазах ,до 4 ночи первые 3 курса,а еще каждый день отбеливать , гладить халат и чепчики ,кушать некогда ,входной ,выходной контроль и опрос всей маленькой группы по каждому предмету. Не схолявишь!

Рубежное: депутаты вместе с секретарём горсовета приняли незаконное решение по местному рынку

А иначе и нельзя,ты-врач,ответственность за жизнь человека! А вы о деньгах!

Если нет пятерок по всем предметам, нет тупого усердия и физических сил стоять на одной ноге по 6 часов в сутки. А зарплату вам никто и не обещал!!!! Закончила в году медицинский луганский университет леч. Учиться было очень тяжело, особенно на первых курсах. Постоянная зубрёшка!!! Это не описать словами. Кто учился там-тот меня поймёт. Пережить такое заново я бы не хотела. Потом будет поздно.

Кто хочет поступать в наш ВУЗ, повторяю, очень хорошо подумайте! Учиться непросто,нагрузка сумашедшая,забудьте о халяве,свободном времени,хрошем питании! Первые три года студент работает на свой авторитет,вторые три года авторитет работает на студента. И не надо,пардон за словцо,чесать про взятки,коррупцию, изуверов -преподавателей и т. Сами знали куда и на что шли! Закончил ЛГМУ в году. Одно могу сказать — трудно тому, кто боится испытаний, а учиться в медунивере, на мой взгляд, сложнее, чем в любом другом вузе.

Уж, поверьте на слово!

Проблема авторства текстов М. А. Шолохова

Много сказано в предыдущих репликах, но самое главное — призвание, если нравится то, что делаешь, то довольствуешься малым, естественно, ни о каких фантастических зарплатах и речи быть не может, по крайней мере, на ближайшие 25 лет. Высшее мед. Работодатели искренне удивляются — а почему это вы не работаете врачом, и часто после того,как узнают о моём образовании, то и разговаривать дальше не хотят ,поэтому приходиться долго и упорно объяснять,почему я не хочу работать врачом!

В общем, каждому своё! Лежит душа к врачебной специальности как таковой и вы в этом уверены на все процентов, дерзайте! Всем желаю ещё раз и хорошенько подумать, всё взвесить, а уж потом принимать это очень непростое решение — учиться на Врача! Всем удачи во всех начинаниях! Это не особенности памяти и психологии летнего человека, совершенно точно я это понимал и будучи молодым специалистом.

Когда пришел на работу, по уровню теоретических заний я был точно выше, чем выпускники других ВУЗов красного диплома не было. Ну, а практика, естественно, сделала свое дело С 1 курса нас, вчерашних школьников, звали по имени-отчеству и на «Вы». Я тоже несу эту традицию и всех без исключения коллег, даже самых молоденьких, называю только на «Вы».

И еще: на каждой кафедре достаточно часто звучало слово «деонтология». По моему убеждению, для будущих медиков оно должно быть ключевым.

Содержание

Закончил Ворошиловградский мединститут в году. Не могу понять по отзывам, что изменилось — институт или сами студенты?! Учиться мне и моим одногруппникам было точно нетрудно, надо было просто работать. Обо ВСЕХ своих преподавателях вспоминаю с огромным уважением и благодарностью. Настоящие интеллектуалы, элита научного мира и практической медицины ну, за редчайшим исключением. Я окончила Ворошиловградский мединститут в году. Очень благодарна всем нашим преподавателям за те знания,которые мы получили. Было трудно,,но -интересно! В медицину надо идти по призванию!

Я закончила этот ВУЗ в году, все не плохо в процессе обучения, но с начала очень не легко, потом все лучше и лучше. Взятки берут в ЛГМУ. А мы как студенты, сами и несем. ЛГМУ готовит хороших теоретиков в принципе можно сказать так. Практики нет.

 1. Как поступить?.
 2. Строительство и ремонт Рубежное на доске объявлений .
 3. Луганский государственный медицинский университет.
 4. богатые женщины ищут молодых мальчиков Северодонецк.

Знаю одну студентку последнего курса Луганского медицинского университета, простите она вообще дуб дубом! На все мои вопросы ответ «не знаю» — просто позорище, а оценки хорошие, чему хоть их там учат? Экзамен стоит приличные у. Есть там наверно и грамотные студенты, но на работу устраиваются только те, у кого есть связи в нашем славном Луганске! У дубов все куплено! PS я заканчивала Донецкий гос. В ЛГМУ огромная библиотека, которая обеспечивала всеми необходимыми учебниками, в ней так же масса литературы, для более глубокого изучения предметов.

Рубежанский Институт химических технологий оказался под угрозой ликвидации

Рубежанский Институт химических технологий оказался под угрозой ликвидации

Институт химических технологий Восточноукраинского национального университета им. В.Даля (город Рубежное) оказался под угрозой ликвидации и окончательного разрушения его инфраструктуры и материально-технической базы. Об этом говорится в запросе народного депутата Украины Сергея Дунаева к Министру образования и науки Сергею Шкарлету, который был оглашен на пленарном заседании Верховной Рады 29 января. Текст запроса есть в распоряжении Первой полосы.

1.02.2021, 12:35

В документе указано, что в 2014 году в Северодонецк, Рубежное и Старобельск были временно перемещены вузы из Луганска (ВНУ им. В. Даля, Луганский государственный медицинский университет, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко). В результате под ограничения по предоставлению мест госзаказа попали все специальности, по которым предоставляет услуги в соответствии с Лицензией МОН Институт химтехнологий.

Напомним, этот вуз имеет 90-летнюю историю и является базой подготовки специалистов для предприятий региона (НПП «Заря», «ИнтерГазСинтез», ООО «Химпоставщик», Рубежанский трубный завод, РКТК, НПФ «Микрохим», Северодонецкий «Азот» и др.).

В результате перемещения ряда вузов из Луганска, а также из-за законодательных изменений (статья 9 Закона Украины «О высшем образовании»), которые ограничивают возможности предоставлять услуги по всем специальностям, Институт начал приходить в упадок не только от оттока студенчества, а и от уменьшения финансовой поддержки со стороны главного распорядителя средств — ВНУ им. В.Даля.

Указано, что за последние 5 лет финансировались исключительно защищенные статьи, кроме того администрация ВНУ осуществляется финансовое давление на Институт: с 1 января 2021 вдвое сокращено его финансирование из общего фонда, а средств специального фонда на обеспечение статьи «Оплата труда и начисления на заработную плату» хватит только до мая 2021 года.

«При этом есть реальный выход из катастрофической для Института ситуации. Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, который тоже является внутренне перемещенным высшим учебным заведением, активно развивает собственные структурные подразделения в городе Рубежном, и который, при дефиците учебных площадей и высококвалифицированных кадров, имеет заинтересованность присоединить вуз к себе», — говорится в запросе.

Институт письмом от 05.11.2020 года уже обратился в ректорат ВНУ с просьбой рассмотреть вопрос выхода из состава ВНУ с последующим присоединением к ЛНУ. На это ВНУ ответил созданием комиссии, которая должна была разработать антикризисный план для решения проблем Института, но на деле были только зафиксированы существующие проблемы в отчете от 25.11.2020 года и еще больше сокращено финансирование вуза.

В своем депутатском запросе Сергей Дунаев просит Минобразования рассмотреть и поддержать предложение коллектива Института о выходе вуза из состава ВНУ и объединении с ЛНУ. А также на период до объединения с ЛНУ помочь Институту возобновить финансирование со стороны ВНУ им. Даля в соответствии с заявленными Институтом потребностями на 2021 год.

специализация

              ПЕДИАТР-ИММУНОЛОГ,

 

ВРАЧ-ПЕДИАТР ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

 

 

кандидат медицинских наук, доцент

 

заведующий кафедрой педиатрии с детскими инфекциями,

Луганский государственный медицинский университет

(г. Рубежное)

Председатель Луганского подразделения

Ассоциации Педиатров Украины

 

Стаж клинической работы – 26 лет

 

Специализация:

 

1.         Первичные и вторичные иммунодефицитные состояния у детей

2.         Патология гуморального, клеточного звена иммунитета, системы комплемента

3.         Частые и длительно протекающие простудные заболевания

4.         Рецидивирующие гнойно-воспалительные заболевания кожи, полости рта,              дыхательной системы

5.         Рецидивирующие кандидозы (локальные и системные)

6.         Тимомегалия

7.         Длительно сохраняющиеся изменения в клиническом анализе крови              (нейтропения, лимфоцитопения, эозинофилия и др.)

8.         Интерпретация результатов иммунологических исследований

9.         Дифференциально-диагностические случаи (системное увеличение лимфатических узлов, длительно сохраняющийся кашель, повышение температуры тела, боли в суставах и др.)

10.   Иммунологические аспекты инфекционного мононуклеоза

11.   Иммунопатология дерматологических болезней (аллергия и псевдоаллергия,     глютеновая энтеропатия, системные васкулиты и др.)

 

***

Системный анализ жалоб ребенка и клинических проявлений заболевания, современная диагностика, комплексные лечебные и профилактические мероприятия.

Wayne Med-Direct — Государственный университет Уэйна

Добро пожаловать на сайт Wayne Med-Direct. Мы уникальный B.S./B.A. в программу доктора медицины, которая ежегодно принимает 10 студентов в Колледж свободных искусств и наук Государственного университета Уэйна и создает канал для поступления в медицинскую школу штата Уэйн. Мы делаем акцент на наставничестве и обучении наших ученых, чтобы они стали лидерами в медицинском сообществе, стремящемся сократить неравенство в отношении здоровья в городах в своих сообществах.Во время учебы в бакалавриате ученые Wayne Med-Direct имеют возможность работать волонтерами, оказывать помощь пациентам и участвовать в исследованиях. Они также узнают о неравенствах в отношении здоровья и становятся частью сообщества Школы медицины, ведущей к программе доктора медицины Уэйна Стэйта.

Новая информация о приеме на осень 2022 года


Сводка преимуществ программы
 • Прием в Колледж свободных искусств и наук и в колледж Ирвина Д. Рейда с отличием
 • Прием в медицинский факультет после выполнения обязательных требований *
 • Четыре года платного обучения в бакалавриате *
 • Четыре года оплачиваемой студенческой комнаты и питания в университетском корпусе *
 • Четыре года платного обучения в Медицинской школе *
 • Участие в специально разработанной летней программе подготовки к первокурснику
 • Передовые исследования и практический опыт с известными преподавателями-наставниками
 • Участие в усовершенствовании учебных программ, таких как общественные работы и клинический опыт
 • Участие в обучающем сообществе, ориентированном на обучение лидерству и просвещение по вопросам неравенства в отношении здоровья
 • Специальные академические консультации, помощь в подготовке к MCAT и поддержка заявок в медицинские вузы

* Соблюдение требований к поступающим и критериев присуждения стипендии.

Я хочу быть врачом-инфекционистом, потому что меня невероятно очаровывает взаимодействие форм жизни, человека, бактерий или вирусов, особенно в развитии устойчивых штаммов и поиске новых способов борьбы с ними. Благодаря этой специальности я стремлюсь работать в развивающихся странах, обучать местных врачей и изучать методы традиционной медицины, чтобы дать людям с медицинским образованием возможность служить своему сообществу в более устойчивой борьбе с глобальным неравенством в отношении здоровья. — Джулия Чейз-Уэйн, когорта Med-Direct 2017

Предварительная медицина: биология — Университет Святого Франциска

Ускоренный вариант: программа от Pre-Med до MD

Благодаря партнерству с Колледжем остеопатической медицины Марианского университета, USF предлагает нашим студентам-биологам два варианта ускоренного зачисления:

 • Early Acceptance Track — гарантирует вступительное собеседование в сентябре вашего последнего года обучения с окончательным решением до сентября.30.
 • Guaranteed Interview Track — предлагает вступительное собеседование в октябре вашего последнего года обучения с принятием решения о приеме в течение одной недели.

Узнайте больше о требованиях для ускоренного зачисления в университет Мариан.

О нашем партнерском университете и остеопатической медицине

Руководствуясь философией, которая лечит пациента, а не болезнь, остеопатическая медицина фокусируется на человеке в целом: на разуме, теле и духе. Сестринское францисканское учреждение, Колледж остеопатической медицины при Марианском университете Индианаполиса, предлагает религиозный подход к обучению врачей.

Персональное предварительное медицинское консультирование

В качестве специалиста по биологии в USF вам будет назначен научный руководитель, который будет работать с вами один на один:

 • Определите для вас лучшие медицинские школы и программы
 • Разработайте материалы для поступления в медицинский вуз
 • Убедитесь, что вы соблюдаете крайние сроки подачи заявлений в медицинскую школу
 • Подготовка к вступительному экзамену в медицинский колледж (MCAT)

Реальный опыт и инновационные возможности

Лучшие дошкольные учреждения и программы предоставляют широкие возможности для обучения в современных классах, передовых лабораториях и в профессиональных, реальных условиях.В USF это означает изучение анатомии и физиологии в нашей лаборатории по изучению человеческих трупов. Это опыт, который обычно не предлагается студентам бакалавриата, и он даст вам академическое преимущество в медицинской школе.

В качестве специалиста по биологии вы также получите практическое обучение за пределами кампуса, например:

 • Сопровождение местными врачами
 • Медицинские командировки за границу и в пределах США
 • Клинический опыт
 • Летняя практика
 • Возможности полевых исследований
 • Независимые исследования под руководством преподавателей

Взгляд изнутри: знакомьтесь со студентами и профессорами-биологами

Медицинский колледж Джорджии

Воздействие единственной государственной медицинской школы штата Джорджия начинается с момента ее основания. почти 200 лет назад, в 1828 году, будучи одной из первых медицинских школ страны, текущая роль в оптимизации здоровья и здравоохранения в Грузии и за ее пределами посредством образования, открытие и обслуживание.

Медицинский колледж Джорджии — одна из крупнейших медицинских школ страны по размеру класса, с 260 студентами в каждой. класс. Образовательный опыт базируется на главном кампусе в Огасте, региональных клинических кампусах, для студентов третьего и четвертого курсов по всему штату и на втором четырехлетнем кампусе. в Афинах в партнерстве с Университетом Джорджии. Расширяющееся партнерство MCG с врачами и больницами по всей Грузии в настоящее время предоставляет около 350 сайтов, где студенты могут испытать весь спектр медицины в больницах комплексного ухода городским сольным практикам.MCG и его учебные больницы также предоставляют аспирантуру обучение более 500 резидентов и стипендиатов в 50 различных советах по аккредитации для утвержденных программ высшего медицинского образования.

Наши исследователи и клиницисты сосредотачиваются на том, что больше всего влияет на здоровье населения Грузии. и американские дети и взрослые, включая сердечно-сосудистую биологию и болезни, рак, нейронауки и поведенческие науки, общественное и профилактическое здоровье, регенеративная и
репаративная медицина, персонализированная медицина и геномика.Наш врачебный факультет также делятся своим опытом с врачами и пациентами в
около 100 клиниках и больницах штата.

Индивидуальное медицинское образование

Pre-Med Program — Университет Талсы

Университет Талсы, расположенный на территории факультета биологических наук, более 60 лет обеспечивает исключительную подготовку для медицинских работников.Несмотря на то, что большинство студентов-медиков в ТУ выбирают специализацию по одной из наук, студентов могут изучать любую дисциплину . Учебная программа TU может быть адаптирована для студентов, желающих поступить в школы аллопатической или остеопатической медицины, стоматологии, ветеринарии, оптометрии, подиатрии и фельдшера. Многие из студентов, обучающихся до медико-санитарной подготовки, проходят курс доврачебной подготовки, который может похвастаться среднегодовым уровнем приема 70 процентов в одни из лучших медицинских школ страны, включая Бейлор, Гарвард, Северо-Западный университет, Университет Вандербильта и Вашингтонский университет.

В дополнение к небольшим классам и индивидуальному обучению, допрофессиональное образование ТУ отличается преподавательским составом, занимающимся преподаванием и исследованиями. Преподаватели обеспечивают строгий и индивидуальный подход к предпрофессиональной программе. Консультанты по медицинским специальностям работают в тесном сотрудничестве со студентами, чтобы помочь им достичь своих целей. Комитет медицинских профессий, состоящий из преподавателей нескольких факультетов, проводит оценки для студентов, желающих поступить в медицинские или стоматологические школы.

Студенты медицинских специальностей могут участвовать в местном отделении Alpha Epsilon Delta, национального общества чести для студентов предпрофессионального обучения, заинтересованных в карьере в области медицины. Программа «Ранняя карьера в общественной медицине» (ECCM) предоставляет высококвалифицированным студентам бакалавриата уникальную возможность получить раннее предварительное зачисление в Медицинский колледж Университета Оклахомы, что приведет к получению степени доктора медицины. Посетите веб-страницу ECCM, чтобы узнать о критериях участия и требованиях к заявлению.

Профессиональные возможности

 • Медицинское училище
 • Стоматологическая школа
 • Школа оптометрии
 • Аптечная школа
 • Ветеринарная школа
 • Помощник врача

Консультанты по медицинским вопросам

 • Ахтар Али, доктор биологических наук, профессор
 • Мириам Бельмейкер, доктор философии, доцент кафедры антропологии Чапмена
 • Рон Бонетт, доктор философии, профессор биологических наук
 • Уоррен Бут, Ph.Н., Доцент биологических наук
 • Марк Буххайм, доктор философии, профессор биологических наук и главный советник по профессиям здравоохранения
 • Грег Гарднер, Ed.D., ATC / L, Chapman Clinical Professor of Athletic Training
 • Мохамед Фахр, доктор биологических наук, доцент биологических наук

Для получения дополнительной информации о программе медицинских профессий обращайтесь:
Марк Буххайм
918-631-3833
[email protected]


Подготовительная программа

Предпрофессиональная программа, которая обеспечивает необходимую подготовку для поступления и успешного обучения по программе профессиональной степени в области аллопатической или остеопатической медицины.

Pre-Med — South Carolina Honors College

Подтвержденный рекорд

Будучи потенциальным студентом или родителем, стремящимся к будущему в медицине, вы вероятно, сравнивая показатели успешности различных школ и программ. Мы бы хотели потратить некоторое время, чтобы познакомить вас с тем, насколько хорошо наши студенты ориентируются в медицинских процесс подачи заявления в школу.В дополнение к Медицинскому факультету Университета Южной Каролины Колумбийский университет Южной Каролины Школа медицины Гринвилля и Медицинский университет Южной Каролины, наши награды студенты регулярно принимаются в медицинские школы Duke, UNC, Vanderbilt, Harvard, Джона Хопкинса, Нью-Йоркского университета и других.

Ниже приведены показатели приема в медицинский институт и средние баллы MCAT для колледжа с отличием. студенты, обратившиеся в одну или несколько медицинских школ.Для сравнения, нечестные процент приемки обычно составляет от 40 до 50%.

Год Показатель зачисления в среднюю школу SCHC Средний средний балл всех поступающих в SCHC Средний балл MCAT всех соискателей SCHC
2020 78.75% 3,87 509
2019 70,60% 3.83 509
2018 78,75% 3,85 509


Почему наши студенты добиваются успеха

Мы не можем этого отрицать… помогает то, что мы начинаем со студентов высшего уровня; наши поступающие студенты имеют оценки SAT / ACT, которые конкурируют со школами Лиги плюща. Но с отличием Колледж, эти студенты получают личное внимание и доступ к небольшим классам — преподаются научно-активным факультетом — чего они не найдут больше нигде.

У наших студентов есть и другие преимущества перед конкурентами, потому что мы не только поощряем, но требуют, чтобы учиться за пределами классной комнаты, давая нашим студентам преимущество, когда дело доходит до к опыту и разнообразию знаний.Почти 70 процентов наших студентов учатся за границей, в то время как многие участвуют в служебном обучении, исследованиях студентов или стажировках.

Эти преимущества в сочетании с сильной консультативной программой дают нашим студентам отличную шанс на успех.

Какие классы я буду брать?

Ваш консультант поможет вам выбрать курс обучения, соответствующий вашим целям.если ты желаете посещать конкретную медицинскую, стоматологическую или ветеринарную школу, пожалуйста, проверьте их конкретные требования, которые обычно можно найти на их веб-странице. В общем, ты нужен год биологии на уровне колледжа с лабораториями, год вводной химии, год органической химии и год физики. Вы будете регулярно встречаться со своим консультантом чтобы убедиться, что вы на правильном пути.

Программа отличия BARSC-MD

Колледж с отличием Южной Каролины и Медицинский факультет Университета Южной Каролины — Колумбия предлагает инновационную программу ускоренного обучения для отличников, которые хотят получить Медицинское образование. Названный «BARSC-MD» из-за двух присуждаемых им степеней, он сочетает в себе и ускоренная программа позволяет получить степень бакалавра с юга Carolina Honors College, а затем ваша медицинская степень в Школе UofSC. Медицина.

Консультации врача-преаллопата | Университет Тампы

Врач-аллопат (MD)

Врачам в настоящее время не хватает рабочей силы, и эта профессия пользуется большим спросом, поскольку все население стареет и открывается доступ к медицинскому страхованию. По данным Ассоциации американских медицинских колледжей, врачи-аллопаты ставят диагноз и заботятся о людях, которые болеют или получили травмы; собирать истории болезни, выполнять медицинские осмотры, проводить диагностические тесты, рекомендовать и обеспечивать лечение, а также консультировать пациентов по вопросам их общего состояния здоровья и благополучия.Есть несколько разных типов врачей, которые делятся на три категории. Врачи первичной медико-санитарной помощи — это врачи, к которым пациенты обычно обращаются чаще всего; они лечат широкий спектр болезней и регулярно оказывают профилактическую помощь. Хирурги проводят операции по лечению заболеваний и восстановлению травм. Наконец, специалисты имеют опыт работы с конкретными заболеваниями, а также с частями тела, органами и системами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Pre-med не является основным направлением или программой, и в Университете Тампы нет медицинской школы.Pre-med — это интерес или путь, по которому учащиеся выбирают, что консультанты помогают направлять их на пути к поступлению в медицинский вуз.

Подготовка к медицинскому вузу

Получите степень бакалавра

Медицинский вуз — это программа для выпускников; Чтобы получить право подать заявление в медицинскую школу, вам необходимо получить степень бакалавра и пройти определенные предварительные условия (классы, которые требуются в медицинских школах). В UT студенты могут получить степень бакалавра и пройти необходимые курсы. Затем им нужно будет выбрать специальность, поскольку pre-med не является основной или программой в UT.

Студенты, которые хотят поступить в медицинский институт, обычно специализируются на биологии, химии или биохимии. Эти специальности включают в себя большинство необходимых курсов для поступления на медицинские программы и помогут подготовить студентов к вступительному экзамену в медицинский колледж (MCAT). Однако другие степени также могут подготовить студентов к профессиям в области здравоохранения; таким образом, студенты поощряются к изучению той области, в которой они преуспевают, и должны проконсультироваться с консультантом по предварительным медицинским специальностям по поводу курсовой работы.

Базовое предварительное условие * (Каждая медицинская школа имеет свой собственный набор предварительных условий, и студенты должны изучить требования к поступающим в каждую школу, в которую они намереваются подать заявление.) Курсы, необходимые для медицинской школы:

 • Биология I (1) и II (2) с лабораториями
 • Общая химия I (1) и II (2) с лабораториями
 • Органическая химия I (1) и II (2) с лабораториями
 • Физика I (1) и II (2) с лабораториями
 • Биохимия
 • Исчисление и / или статистика
 • Введение в психологию и Введение в социологию: эти поведенческие науки необходимы для MCAT

* Каждая медицинская школа имеет свой собственный набор предварительных условий, и студентам необходимо изучить требования к поступающим в каждую школу, в которую они собираются подавать документы.Найдите аккредитованные медицинские школы в США и их требования.

Накопить обширный список актуального опыта

 • Тень врача / клиническое наблюдение — получите знания в области медицины и подтвердите, что эта область является вашей страстью
 • Общественная работа / волонтер — учащиеся должны стремиться помогать другим; обслуживание может быть как внутри, так и за пределами медицинских / клинических учреждений
 • Исследования / лабораторный опыт
 • Лидерство — роли в кампусе и за его пределами

Вступительный экзамен в медицинский колледж (MCAT)

 • Чтобы подготовиться к сдаче экзамена MCAT, необходимо выполнить основные предварительные условия.
 • MCAT требуется для всех медицинских школ США. Он длится около 7,5 часов и стоит 305 долларов.
 • Студенты, которые по традиционному плану идут в медицинский вуз сразу после окончания UT, должны быть готовы к сдаче MCAT в конце весны / начале лета вашего младшего года обучения.
  • Сдайте MCAT перед подачей заявления в медицинские вузы.

Заявления в медицинские вузы

 • Студенты подают заявление в медицинскую школу за полный год до того, как они намереваются начать (с лета младших классов до осени старших классов).
 • Заявки открываются каждый май, и у каждой школы свой крайний срок, обычно с октября по декабрь.
 • В большинстве медицинских школ есть непрерывный прием, поэтому они будут проверять файлы студентов, как только они будут заполнены и отправлены. Кандидатам рекомендуется подавать заявки заранее!
 • Обратите внимание на то, что ожидается от приложения: разделы и инструкции AMCAS.

Медицинская школа информации и не только

 • Программа традиционной медицинской школы рассчитана на четыре года.В большинстве школ первые два года уходит на доклиническую курсовую работу, за которой следуют два года клинической ротации и факультативов.
 • После завершения студенты получают степень доктора медицины (M.D.)
 • После окончания медицинского вуза требуется программа резидентуры.
  • Программы проживания рассчитаны на срок от трех до восьми лет в зависимости от выбранного типа проживания.
 • После завершения резидентуры студенты могут продолжить обучение по узкой специальности и получить стипендию по специальности, которая может длиться от одного до трех лет.

Комитет предпрофессионалов (PHPC)

Члены кафедры химии, биохимии и физики и кафедры биологии предлагают рекомендации студентам и пишут рекомендации через Профессиональный комитет по предварительным медицинским работам (PHPC) UT, состоящий из преподавателей биологии, химии, биохимии и физики.

Контакт

Консультации по предпрофессиональной подготовке включает специального специалиста по программе, который помогает студентам подготовиться к профессиональной школе в области медицинских наук.Специалист хотел бы увидеть всех студентов, обучающихся на предварительном медицинском образовании, на раннем этапе, чтобы убедиться, что они находятся на пути к успеху. Пожалуйста, напишите Джеки Микульски, чтобы назначить встречу.

Дополнительные ресурсы

Изучите карьеру в области здравоохранения — врач-аллопат
Ассоциация американских медицинских колледжей
UT Руководство по предварительным медицинским консультациям PDF

доврачебных исследований — Университет Нью-Хейвена

Ни для кого не секрет, что прием в медицинские вузы чрезвычайно высок.В Университете Нью-Хейвена мы применяем уникальный и прогрессивный подход к подготовке наших студентов к поступлению в медицинскую школу с помощью предварительного медицинского образования.

В Университете Нью-Хейвена предварительное медицинское обучение не является основной или отдельной программой. Он должен быть заявлен в дополнение к академической специальности через Консультационный центр по медицинским профессиям.

Назначение доврачебного образования открыто для всех студентов Университета Нью-Хейвена, независимо от их академической специальности.

КОМПОНЕНТЫ

 • Курсовая работа: Выполните все предварительные требования по естественным и социальным наукам для MCAT и большинства медицинских школ
 • Наставничество: быть назначенным выпускником университета или преподавателем, который будет наставлять вас в процессе
 • Подготовка к MCAT: участие в зимнем межсессионном учебном лагере по MCAT
 • Подготовка к прохождению собеседования при поступлении в медицинскую школу: пройдите обучение, как пройти собеседование в медицинскую школу
 • Комитет составных писем: получите письмо от комитета факультета, оценивающее вашу готовность к поступлению в медицинскую школу.

ПРАВО

 • Студенты должны завершить семестр курсовой работы на 15 кредитов в Университете Нью-Хейвена
 • Иметь и поддерживать минимальное совокупное количество 3.5 GPA с GPA 3.3 по естествознанию

Будучи студентом медицинского факультета Университета Нью-Хейвена, вам будут предоставлены бесчисленные возможности и ресурсы, чтобы стать самым конкурентоспособным кандидатом на медицинский факультет. Как Университет Нью-Хейвена мы обеспечиваем:

 • Научные исследования под руководством преподавателей
 • Обучение за границей в нашем итальянском кампусе
 • Волонтерство в местном сообществе
 • Подготовительные семинары и учебные курсы
 • Студенческие организации и клубы на территории кампуса, такие как HOSA
 • Специализированные программы для получения национального сертификата по флеботомии или специалиста по уходу за пациентами
 • Партнерские отношения с региональными больницами и клиниками и многое другое.

Прием в медицинский вуз очень конкурентоспособный. Но если у вас есть целеустремленность и трудовая этика, мы можем поддержать вас в подготовке, чтобы успешно поступить в медицинскую школу по вашему выбору.

Мы готовим наших студентов к успеху

Наши студенты делают успешную карьеру в медицине, фармации, ассистенте врача и других медицинских профессиях. Вот список избранных университетов, в которых они учились за последние 10 лет.

Медицина

Медицинская школа штата Пенсильвания
Университет Канзас-Сити
Университет Новой Англии
Государственный университет Кента

Ассистент врача

Университет Дрекселя
Университет Хофстра
Университет Лонг-Айленда
Массачусетский фармацевтический колледж

Аптека

Университет Конкордия — Висконсин (доктор фармацевтических наук)
Калифорнийский университет — Сан-Диего (доктор фармацевтических наук)
Университет Темпл (доктор фармацевтических наук)
Флоридский университет (доктор фармацевтических наук)
Университет Коннектикута (доктор фармацевтических наук)
Университет г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *