Акафисты, читаемые в болезни и скорби. Мед кондак


ПСАЛОМЩИК -

05 - Акафист Пресвятой Богородице

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.Го́споди, поми́луй. (Трижды).Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.Го́споди, поми́луй. (12 раз)Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.Псалом 50Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.Символ верыВе́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с Небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.Кондак 1Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Икос 1А́нгел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я:Ра́дуйся, Е́юже рáдocть возсия́ет;ра́дуйся, Е́юже кля́тва изче́знет.Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние.Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы;ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма.Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся.Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая Со́лнце;ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния.Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь;ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́.Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Кондак 2Ви́дящи Свята́я Себе́ в чистоте́, глаго́лет Гаврии́лу де́рзостно: пресла́вное твоего́ гла́са неудобоприя́тельно души́ мое́й явля́ется: безсе́меннаго бо зача́тия рождество́ ка́ко глаго́леши, зовы́й: Аллилу́ия.Икос 2Ра́зум недоразумева́емый разуме́ти Де́ва и́щущи, возопи́ к служа́щему: из боку́ чи́сту, Сы́ну ка́ко есть роди́тися мо́щно, рцы Ми? К Не́йже он рече́ со стра́хом, оба́че зовы́й си́це:Ра́дуйся, сове́та неизрече́ннаго таи́ннице;ра́дуйся, молча́ния прося́щих ве́ро.Ра́дуйся, чуде́с Христо́вых нача́ло;ра́дуйся, веле́ний Его́ глави́зно.Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, Е́юже сни́де Бог;ра́дуйся, мо́сте, преводя́й су́щих от земли́ на не́бо.Ра́дуйся, А́нгелов многослову́щее чу́до;ра́дуйся, бесо́в многоплаче́вное пораже́ние.Ра́дуйся, Свет неизрече́нно роди́вшая;ра́дуйся, е́же ка́ко, ни еди́наго же научи́вшая.Ра́дуйся, прему́дрых превосходя́щая ра́зум;ра́дуйся, ве́рных озаря́ющая смы́слы.Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Кондак 3Си́ла Вы́шняго осени́ тогда́ к зача́тию Браконеиску́сную, и благопло́дная Тоя́ ложесна́, я́ко село́ показа́ сла́дкое, всем хотя́щим жа́ти спасе́ние, внегда́ пе́ти си́це: Аллилу́ия.Икос 3Иму́щи Богоприя́тную Де́ва утро́бу, востече́ ко Елисаве́ти; младе́нец же о́ноя а́бие позна́в Сея́ целова́ние, ра́довашеся, и игра́ньми я́ко пе́сньми вопия́ше к Богоро́дице:Ра́дуйся, о́трасли неувяда́емыя розго́;ра́дуйся, Плода́ безсме́ртнаго стяжа́ние.Ра́дуйся, Де́лателя де́лающая человеколю́бца;ра́дуйся, Сади́теля жи́зни на́шея ро́ждшая.Ра́дуйся, ни́во, растя́щая гобзова́ние щедро́т;ра́дуйся, трапе́зо, нося́щая оби́лие очище́ния.Ра́дуйся, я́ко рай пи́щный процвета́еши;ра́дуйся, я́ко приста́нище душа́м гото́виши.Ра́дуйся, прия́тное моли́твы кади́ло;ра́дуйся, всего́ ми́ра очище́ние.Ра́дуйся, Бо́жие к сме́ртным благоволе́ние;ра́дуйся, сме́ртных к Бо́гу дерзнове́ние.Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Кондак 4Бу́рю внутрь име́я помышле́ний сумни́тельных, целому́дренный Ио́сиф смяте́ся, к Тебе́ зря небра́чней, и бракоокра́дованную помышля́я, Непоро́чная; уве́дев же Твое́ зача́тие от Ду́ха Свя́та, рече́: Аллилу́ия.Икос 4Слы́шаша па́стырие А́нгелов пою́щих плотско́е Христо́во прише́ствие, и те́кше я́ко к Па́стырю ви́дят Сего́ я́ко а́гнца непоро́чна, во чре́ве Мари́ине упа́сшася, Ю́же пою́ще ре́ша:Ра́дуйся, А́гнца и Па́стыря Ма́ти;ра́дуйся, дво́ре слове́сных ове́ц.Ра́дуйся, неви́димых враго́в муче́ние;ра́дуйся, ра́йских двере́й отверзе́ние.Ра́дуйся, я́ко небе́сная сра́дуются земны́м;ра́дуйся, я́ко земна́я сликовству́ют небе́сным.Ра́дуйся, апо́столов немо́лчная уста́;ра́дуйся, страстоте́рпцев непобеди́мая де́рзосте.Ра́дуйся, тве́рдое ве́ры утвержде́ние;ра́дуйся, све́тлое благода́ти позна́ние.Ра́дуйся, Е́юже обнажи́ся ад;ра́дуйся, Е́юже облеко́хомся сла́вою.Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Кондак 5Боготе́чную звезду́ узре́вше волсви́, тоя́ после́доваша зари́, и я́ко свети́льник держа́ще ю́, то́ю испыта́ху кре́пкаго Царя́, и дости́гше Непостижи́маго, возра́довашася, Ему́ вопию́ще: Аллилу́ия.Икос 5Ви́деша о́троцы халде́йстии на руку́ Деви́чу Созда́вшаго рука́ма челове́ки, и Влады́ку разумева́юще Его́, а́ще и ра́бий прия́т зрак, потща́шася дарми́ послужи́ти Ему́, и возопи́ти Благослове́нней:Ра́дуйся, звезды́ незаходи́мыя Ма́ти;ра́дуйся, заре́ та́инственнаго дне.Ра́дуйся, пре́лести пещь угаси́вшая;ра́дуйся, Тро́ицы таи́нники просвеща́ющая.Ра́дуйся, мучи́теля безчелове́чнаго измета́ющая от нача́льства;ра́дуйся, Го́спода человеколю́бца показа́вшая Христа́.Ра́дуйся, ва́рварскаго избавля́ющая служе́ния;ра́дуйся, тиме́ния изыма́ющая дел.Ра́дуйся, огня́ поклоне́ние угаси́вшая;ра́дуйся, пла́мене страсте́й изменя́ющая.Ра́дуйся, ве́рных наста́внице целому́дрия;ра́дуйся, всех родо́в весе́лие.Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Кондак 6Пропове́дницы богоно́снии, бы́вше волсви́, возврати́шася в Вавило́н, сконча́вше Твое́ проро́чество, и пропове́давше Тя Христа́ всем, оста́виша И́рода я́ко буесло́вяща, не ве́дуща пе́ти: Аллилу́ия.Икос 6Возсия́вый во Еги́пте просвеще́ние и́стины, отгна́л еси́ лжи тьму: и́доли бо его́, Спа́се, не терпя́ще Твоея́ кре́пости, падо́ша, сих же изба́вльшиися вопия́ху к Богоро́дице:Ра́дуйся, исправле́ние челове́ков;ра́дуйся, низпаде́ние бесо́в.Ра́дуйся, пре́лести держа́ву попра́вшая;ра́дуйся, и́дольскую лесть обличи́вшая.Ра́дуйся, мо́ре, потопи́вшее фарао́на мы́сленнаго;ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущия жи́зни.Ра́дуйся, о́гненный сто́лпе, наставля́яй су́щия во тьме;ра́дуйся, покро́ве ми́ру, ши́рший о́блака.Ра́дуйся, пи́ще, ма́нны прие́мнице;ра́дуйся, сла́дости святы́я служи́тельнице.Ра́дуйся, земле́ обетова́ния;ра́дуйся, из нея́же тече́т мед и мле́ко.Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Кондак 7Хотя́щу Симео́ну от ны́нешняго ве́ка преста́витися преле́стнаго, вда́лся еси́ я́ко младе́нец тому́, но позна́лся еси́ ему́ и Бог соверше́нный. Те́мже удиви́ся Твое́й неизрече́нней прему́дрости, зовы́й: Аллилу́ия.Икос 7Но́вую показа́ тварь, я́влься Зижди́тель нам от Него́ бы́вшим, из безсе́менныя прозя́б утро́бы, и сохрани́в Ю, я́коже бе, нетле́нну, да чу́до ви́дяще, воспое́м Ю, вопию́ще:Ра́дуйся, цве́те нетле́ния;ра́дуйся, ве́нче воздержа́ния.Ра́дуйся, воскресе́ния о́браз облиста́ющая;ра́дуйся, а́нгельское житие́ явля́ющая.Ра́дуйся, дре́во светлоплодови́тое, от него́же пита́ются ве́рнии;ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, и́мже покрыва́ются мно́зи.Ра́дуйся, во чре́ве нося́щая Изба́вителя плене́нным;ра́дуйся, ро́ждшая Наста́вника заблу́дшим.Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго умоле́ние;ра́дуйся, мно́гих согреше́ний проще́ние.Ра́дуйся, оде́ждо наги́х дерзнове́ния;ра́дуйся, любы́, вся́кое жела́ние побежда́ющая.Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Кондак 8Стра́нное рождество́ ви́девше, устрани́мся ми́ра, ум на небеса́ прело́жше: сего́ бо ра́ди высо́кий Бог на земли́ яви́ся смире́нный челове́к, хотя́й привлещи́ к высоте́ Тому́ вопию́щия: Аллилу́ия.Икос 8Весь бе в ни́жних и вы́шних ника́коже отступи́ неопи́санное Сло́во: снизхожде́ние бо Боже́ственное, не прехожде́ние же ме́стное бысть, и рождество́ от Де́вы Богоприя́тныя, слы́шащия сия́:Ра́дуйся, Бо́га невмести́маго вмести́лище;ра́дуйся, честна́го та́инства две́ри.Ра́дуйся, неве́рных сумни́тельное слы́шание;ра=дуйся, ве=рных изве=стная похвало=.Ра́дуйся, колесни́це пресвята́я Су́щаго на Херуви́мех;ра́дуйся, селе́ние пресла́вное Су́щаго на Серафи́мех.Ра́дуйся, проти́вная в то́жде собра́вшая;ра́дуйся, де́вство и рождество́ сочета́вшая.Ра́дуйся, Е́юже разреши́ся преступле́ние;ра́дуйся, Е́юже отве́рзеся рай.Ра́дуйся, ключу́ Ца́рствия Христо́ва;ра́дуйся, наде́ждо благ ве́чных.Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Кондак 9Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся вели́кому Твоего́ вочелове́чения де́лу; непристу́пнаго бо я́ко Бо́га, зря́ще всем присту́пнаго Челове́ка, нам у́бо спребыва́юща, слы́шаща же от всех: Аллилу́ия.Икос 9Вети́я многовеща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя ви́дим о Тебе́, Богоро́дице, недоумева́ют бо глаго́лати, е́же ка́ко и Де́ва пребыва́еши, и роди́ти возмогла́ еси́. Мы же, та́инству дивя́щеся, ве́рно вопие́м:Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия прия́телище;ра́дуйся, промышле́ния Его́ сокро́вище.Ра́дуйся, любому́дрыя нему́дрыя явля́ющая;ра́дуйся, хитрослове́сныя безслове́сныя облича́ющая.Ра́дуйся, я́ко обуя́ша лю́тии взыска́теле;ра́дуйся, я́ко увядо́ша баснотво́рцы.Ра́дуйся, афине́йская плете́ния растерза́ющая;ра́дуйся, ры́барския мре́жи исполня́ющая.Ра́дуйся, из глубины́ неве́дения извлача́ющая;ра́дуйся, мно́ги в ра́зуме просвеща́ющая.Ра́дуйся, кораблю́ хотя́щих спасти́ся;ра́дуйся, приста́нище жите́йских пла́ваний.Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Кондак 10Спасти́ хотя́ мир, И́же всех Украси́тель, к сему́ самообетова́н прии́де, и Па́стырь сый, я́ко Бог, нас ра́ди яви́ся по нам челове́к: подо́бным бо подо́бное призва́в, я́ко Бог слы́шит: Аллилу́ия.Икос 10Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем к Тебе́ прибега́ющим: и́бо небесе́ и земли́ Творе́ц устро́и Тя, Пречи́стая, все́лься во утро́бе Твое́й, и вся приглаша́ти Тебе́ научи́:Ра́дуйся, сто́лпе де́вства;ра́дуйся, дверь спасе́ния.Ра́дуйся, нача́льнице мы́сленнаго назда́ния;ра́дуйся, пода́тельнице Боже́ственныя бла́гости.Ра́дуйся, Ты бо обнови́ла еси́ зача́тыя сту́дно;ра́дуйся, Ты бо наказа́ла еси́ окра́денныя умо́м.Ра́дуйся, тли́теля смы́слов упраждня́ющая;ра́дуйся, Се́ятеля чистоты́ ро́ждшая.Ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения;ра́дуйся, ве́рных Го́сподеви сочета́вшая.Ра́дуйся, до́брая младопита́тельнице де́вам;ра́дуйся, невестокраси́тельнице душ святы́х.Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Кондак 11Пе́ние вся́кое побежда́ется, спростре́тися тща́щееся ко мно́жеству мно́гих щедро́т Твои́х: равночи́сленныя бо песка́ пе́сни а́ще прино́сим Ти, Царю́ святы́й, ничто́же соверша́ем досто́йно, я́же дал еси́ нам, Тебе́ вопию́щим: Аллилу́ия.Икос 11Светоприе́мную свещу́, су́щим во тьме я́вльшуюся, зрим святу́ю Де́ву, невеще́ственный бо вжига́ющи огнь, наставля́ет к ра́зуму Боже́ственному вся, заре́ю ум просвеща́ющая, зва́нием же почита́емая, си́ми:Ра́дуйся, луче́ у́мнаго Со́лнца;ра́дуйся, свети́ло незаходи́маго Све́та.Ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просвеща́ющая;ра́дуйся, яко́ гром, враги́ устраша́ющая.Ра́дуйся, я́ко многосве́тлое возсиява́еши просвеще́ние;ра́дуйся, я́ко многотеку́щую источа́еши реку́.Ра́дуйся, купе́ли живопису́ющая о́браз;ра́дуйся, грехо́вную отъе́млющая скве́рну.Ра́дуйся, ба́не, омыва́ющая со́весть;ра́дуйся, ча́ше, че́рплющая рáдocть.Ра́дуйся, обоня́ние Христо́ва благоуха́ния;ра́дуйся, животе́ та́йнаго весе́лия.Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Кондак 12Благода́ть да́ти восхоте́в, долго́в дре́вних, всех долго́в Реши́тель челове́ком, прии́де Собо́ю ко отше́дшим Того́ благода́ти, и раздра́в рукописа́ние, слы́шит от всех си́це: Аллилу́ия.Икос 12Пою́ще Твое́ Рождество́, хва́лим Тя вси, я́ко одушевле́нный храм, Богоро́дице: во Твое́й бо всели́вся утро́бе содержа́й вся руко́ю Госпо́дь, освяти́, просла́ви и научи́ вопи́ти Тебе́ всех:Ра́дуйся, селе́ние Бо́га и Сло́ва;ра́дуйся, свята́я святы́х бо́льшая.Ра́дуйся, ковче́же, позлаще́нный Ду́хом;ра́дуйся, сокро́вище живота́ неистощи́мое.Ра́дуйся, честны́й ве́нче царе́й благочести́вых;ра́дуйся, честна́я похвало́ иере́ев благогове́йных.Ра́дуйся, Це́ркве непоколеби́мый сто́лпе;ра́дуйся, Ца́рствия неруши́мая стено́.Ра́дуйся, Е́юже воздви́жутся побе́ды;ра́дуйся, Е́юже низпа́дают врази́.Ра́дуйся, те́ла моего́ врачева́ние;ра́дуйся, души́ моея́ спасе́ние.Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Кондак 13О, Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее прие́мши приноше́ние, от вся́кия изба́ви напа́сти всех, и бу́дущия изми́ му́ки, Тебе́ вопию́щих: Аллилу́ия. (Этот кондак читается трижды)Икос 1А́нгел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я:Ра́дуйся, Е́юже рáдocть возсия́ет;ра́дуйся, Е́юже кля́тва изче́знет.Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние.Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы;ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма.Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся.Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая Со́лнце;ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния.Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь;ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́.Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.Кондак 1Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.МолитвыПресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, вы́шши еси́ всех А́нгел и Арха́нгел, и всея́ тва́ри честне́йши, помо́щнице еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих засту́пнице, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельнице, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н всех поможе́ние и заступле́ние. О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй святе́йшия патриа́рхи правосла́вныя, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы и весь свяще́ннический и и́ноческий чин, и вся правосла́вныя христиа́ны ри́зою Твое́ю честно́ю защити́; и умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет нас си́лою Свое́ю свы́ше, на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша. О, Всеми́лостивая Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и изба́ви нас от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ветр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла. Пода́ждь, Госпоже́, мир и здра́вие рабо́м Твои́м, всем правосла́вным христиа́ном, и просвети́ им ум, и о́чи серде́чныя, е́же ко спасе́нию; и сподо́би ны, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего; я́ко держа́ва Его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Го́споди, поми́луй. (Трижды.)Го́споди, благослови́.Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Назад к списку

diak.ortox.ru

Акафист - Похвала Богородицы | Сборник канонов и акафистов Акафист.ru

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ

Кондак 1

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Те раби Твои, Богородице; но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти:

Радуйся, Невесто Неневестная.

Икос 1

Ангел предстатель с Небесе послан бысть рещи Богородице: радуйся, и со безплотным гласом, воплощаема Тя зря, Господи, ужасашеся и стояше, зовый к Ней таковая:

Радуйся, Еюже радость возсияет; радуйся, Еюже клятва изчезнет.

Радуйся, падшаго Адама воззвание; радуйся, слез Евиных избавление.

Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима.

Радуйся, яко еси Царево седалище; радуйся, яко носиши Носящаго вся.

Радуйся, Звездо, являющая Солнце; радуйся, утробо Божественнаго воплощения.

Радуйся, Еюже обновляется тварь; радуйся, Еюже покланяемся Творцу.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 2

Ведящи Святая Себе в чистоте, глаголет Гавриилу дерзостно: преславное твоего гласа неудобоприятельно души Моей является; безсеменнаго бо зачатия рождество како глаголеши, зовый: Аллилуиа.

Икос 2

Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему: из боку чисту, Сыну како есть родитися мощно, рцы Ми? К Нейже он рече со страхом, обаче зовый сеце:

Радуйся, совета неизреченнаго Таиннице; радуйся, молчания просящих веро.

Радуйся, чудес Христовых начало; радуйся, велений Его главизно.

Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на Небо.

Радуйся, Ангелов многословущее чудо; радуйся, бесов многоплачевное поражение.

Радуйся, Свет неизреченно родившая; радуйся, еже како, ни единаго же научившая.

Радуйся, премудрых превосходящая разум; радуйся, верных озаряющая смыслы.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 3

Сила Вышняго осени тогда к зачатию Браконеискусную, и благоплодная Тоя ложесна, яко село показа сладкое, всем хотящим жати спасение, внегда пети сице: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи Богоприятную Дева утробу, востече ко Елисавети; младенец же оноя абие познав Сея целование, радовашеся, и играньми, яко песньми, вопияше к Богородице:

Радуйся, Отрасли неувядаемыя розго; радуйся, Плода безсмертнаго стяжание.

Радуйся, Делателя делающая, Человеколюбца; радуйся, Садителя жизни нашея рождшая.

Радуйся, ниво, растящая гобзование щедрот; радуйся, трапезо, носящая обилие очищения.

Радуйся, яко рай пищный процветаеши; радуйся, яко пристанище душам готовиши.

Радуйся, приятное молитвы кадило; радуйся, всего мира очищение.

Радуйся, Божие к смертным благоволение; радуйся, смертных к Богу дерзновение.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 4

Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф смятеся, к Тебе зря небрачней, и бракоокрадованную помышляя, Непорочная; уведев же Твое зачатие от Духа Свята, рече: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша пастырие Ангелов, поющих плотское Христово пришествие, и, текше яко к Пастырю, видят Сего, яко агнца непорочна, во чреве Мариине упасшася, Юже поюще реша:

Радуйся, Агнца и Пастыря Мати; радуйся, дворе словесных овец.

Радуйся, невидимых врагов мучение; радуйся, райских дверей отверзение.

Радуйся, яко небесная срадуются земным; радуйся, яко земная сликовствуют небесным.

Радуйся, апостолов немолчная уста; радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзосте.

Радуйся, твердое веры утверждение; радуйся, светлое благодати познание.

Радуйся, Еюже обнажися ад; радуйся, Еюже облекохомся славою.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 5

Боготечную звезду узревше волсви, тоя последоваша зари, и яко светильник держаще ю, тою испытаху крепкаго Царя, и достигше Непостижимаго, возрадовашася, Ему вопиюще: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша отроцы халдейстии на руку Девичу Создавшаго руками человеки, и Владыку разумевающе Его, аще и рабий прият зрак, потщашася дарми послужити Ему и возопити Благословенней:

Радуйся, Звезды незаходимыя Мати; радуйся, заре таинственнаго Дне.

Радуйся, прелести пещь угасившая; радуйся, Троицы таинники просвещающая.

Радуйся, мучителя безчеловечнаго изметающая от начальства; радуйся, Господа Человеколюбца показавшая Христа.

Радуйся, варварскаго избавляющая служения; радуйся, тимения изымающая дел.

Радуйся, огня поклонение угасившая; радуйся, пламене страстей изменяющая.

Радуйся, верных наставнице целомудрия; радуйся, всех родов веселие.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 6

Проповедницы богоноснии бывше волсви, возвратишася в Вавилон, скончавше Твое пророчество и проповедавше Тя Христа всем, оставиша Ирода, яко буесловна, не ведуща пети: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявый во Египте просвещение истины, отгнал еси лжи тьму; идоли бо его, Спасе, не терпяще Твоея крепости, падоша, сих же избавльшися вопияху к Богородице:

Радуйся, исправление человеков; радуйся, низпадение бесов.

Радуйся, прелести державу поправшая; радуйся, идольскую лесть обличившая.

Радуйся, море, потопившее фараона мысленнаго; радуйся, каменю, напоивший жаждущия жизни.

Радуйся, огненный столпе, наставляяй сущия во тьме; радуйся, покрове миру, шерший облака.

Радуйся, пище, манны приемнице; радуйся, сладости святыя служительнице.

Радуйся, земле обетования; радуйся, из неяже течет мед и млеко.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 7

Хотящу Симеону от нынешняго века преставитися прелестнаго, вдался еси яко младенец тому, но познался еси ему и Бог совершенный. Темже удивися Твоей неизреченней премудрости, зовый: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показа тварь, явлься Зиждитель нам, от Него бывшим, из безсеменныя прозяб утробы и сохранив Ю, якоже бе, нетленну, да чудо ведяще, воспоим Ю, вопиюще:

Радуйся, цвете нетления; радуйся, венче воздержания.

Радуйся, воскресения образ облистающая; радуйся, ангельское житие являющая.

Радуйся, древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози.

Радуйся, во чреве носящая Избавителя плененным; радуйся, рождшая Наставника заблуждшим.

Радуйся, Судии праведнаго умоление; радуйся, многих согрешений прощение.

Радуйся, одеждо нагих дерзновения; радуйся, любы, всякое желание побеждающая.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 8

Странное рождество видевше, устранимся мира, ум на Небеса преложше: сего бо ради высокий Бог на земли явися смиренный человек, хотяй привлещи к высоте Тому вопиющия: Аллилуиа.

Икос 8

Весь бе в нижних и вышних никакоже отступи неописанное Слово: снизхождение бо Божественное, не прехождение же местное бысть, и рождество от Девы Богоприятныя, слышащия сия:

Радуйся, Бога невместимаго вместилище; радуйся, честнаго таинства двери.

Радуйся, неверных сумнительное слышание; радуйся, верных известная похвало.

Радуйся, колеснице пресвятая Сущаго на Херувимех; радуйся, селение преславное Сущаго на Серафимех.

Радуйся, противная в тожде собравшая; радуйся, девство и рождество сочетавшая.

Радуйся, Еюже разрешися преступление; радуйся, Еюже отверзеся рай.

Радуйся, ключу Царствия Христова; радуйся, надеждо благ вечных.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися великому Твоего вочеловечения делу: неприступнаго бо, яко Бога, зряще всем приступнаго Человека, нам убо спребывающа, слышаща же от всех: Аллилуиа.

Икос 9

Вития многовещанныя, яко рыбы, безгласныя видим о Тебе, Богородице: недоумевают бо глаголати, еже како и Дева пребываеши, и родити возмогла еси. Мы же, таинству дивящеся, верно вопием:

Радуйся, премудрости Божия приятелище; радуйся, промышления Его сокровище.

Радуйся, любомудрыя немудрыя являющая; радуйся, хитрословесныя безсловесныя обличающая.

Радуйся, яко обуяша лютии взыскателе; радуйся, яко увядоша баснотворцы.

Радуйся, афинейская плетения растерзающая; радуйся, рыбарския мрежи исполняющая.

Радуйся, из глубины неведения извлачающая; радуйся, многи в разуме просвещающая.

Радуйся, кораблю хотящих спастися; радуйся, пристанище житейских плаваний.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 10

Спасти хотя мир, Иже всех Украситель, к сему самообетован прииде, и Пастырь сый, яко Бог, нас ради явися по нам человек: подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем, к Тебе прибегающим: ибо Небесе и земли Творец устрои Тя, Пречистая, вселься во утробе Твоей, и вся приглашати Тебе научи:

Радуйся, столпе девства; радуйся, дверь спасения.

Радуйся, начальнице мысленнаго наздания; радуйся, подательнице Божественныя благости.

Радуйся, Ты бо обновила еси зачатыя студно; радуйся, Ты бо наказала еси окраденныя умом.

Радуйся, тлителя смыслов упраждняющая; радуйся, Сеятеля чистоты рождшая.

Радуйся, Чертоже безсеменнаго уневещения; радуйся, верных Господеви сочетавшая.

Радуйся, добрая младопитательнице девам; радуйся, невестокрасительнице душ святых.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 11

Пение всякое побеждается, спростретися тщащееся ко множеству многих щедрот Твоих: равночисленныя бо песка песни аще приносим Ти, Царю Святый, ничтоже совершаем достойно, яже дал еси нам, Тебе вопиющим: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемную свещу, сущим во тьме явльшуюся, зрим Святую Деву, невещественный бо вжигающи Огнь, наставляет к разуму Божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемая сими:

Радуйся, луче умнаго Солнца; радуйся, светило незаходимаго Света.

Радуйся, молние, души просвещающая; радуйся, яко гром враги устрашающая.

Радуйся, яко многосветлое возсияваеши просвещение; радуйся, яко многотекущую источаеши реку.

Радуйся, купели живописующая образ; радуйся, греховную отъемлющая скверну.

Радуйся, бане, омывающая совесть; радуйся, чаше, черплющая радость.

Радуйся, обоняние Христова благоухания; радуйся, животе тайнаго веселия.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 12

Благодать дати восхотев долгов древних, всех долгов Решитель человеком, прииде Собою ко отшедшим Того благодати и, раздрав рукописание, слышит от всех сеце: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое Рождество, хвалим Тя вси, яко одушевленный храм, Богородице: во Твоей бо вселився утробе содержай вся рукою Господь, освяти, прослави и научи вопити Тебе всех:

Радуйся, селение Бога и Слова; радуйся, святая святых большая.

Радуйся, ковчеже, позлащенный Духом; радуйся, сокровище живота неистощимое.

Радуйся, честный венче царей благочестивых; радуйся, честная похвало иереев благоговейных.

Радуйся, Церкве непоколебимый столпе; радуйся, Царствия нерушимая стено.

Радуйся, Еюже воздвижутся победы; радуйся, Еюже низпадают врази.

Радуйся, тела моего врачевание; радуйся, души моея спасение.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 13

О Всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово! Нынешнее приемши приношение, от всякия избави напасти всех и будущия изми муки о Тебе вопиющих: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангел предстатель…» и 1-й кондак «Взбранной Водеводе…».

Молитва

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, вышши еси всех Ангел и Архангел и всея твари честнейши, Помощнице еси обидимых, ненадеющихся надеяние, убогих Заступнице, печальных утешение, алчущих Кормительнице, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление. О, Всемилостивая Госпоже, Дево Богородице Владычице, милостию Твоею спаси и помилуй святейшия патриархи православныя, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы и весь священнический и иноческий чин, и вся православныя христианы ризою Твоею честною защити; и умоли, Госпоже, из Тебе без семене воплотившагося Христа Бога нашего, да препояшет нас силою Своею свыше на невидимыя и видимыя враги наша. О, Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице! Воздвигни нас из глубины греховныя и избави нас от глада, губительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нахождения иноплеменных и междоусобныя брани, и от напрасныя смерти, и от нападения вражия, и от тлетворных ветр, и от смертоносные язвы, и от всякаго зла. Подаждь, Госпоже, мир и здравие рабом Твоим, всем православным христианом, и просвети им ум и очи сердечныя, еже ко спасению; и сподоби ны, грешныя рабы Твоя, Царствия Сына Твоего, Христа Бога нашего, яко держава Его благословена и препрославлена, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 2

Моление теплое и стена необоримая, милости источниче, мирови прибежище, прилежно вопием Ти: Богородице Владычице, предвари и от бед избави нас, едина вскоре предстательствующая.

Ин тропарь, глас 8

Повеленное тайно прием в разуме, в крове Иосифове тщанием предста безплотный, глаголя Неискусобрачней: Приклонивый схождением небеса вмещается неизменно весь в Тя; Егоже и видя в ложеснах Твоих, приемша рабий зрак, ужасаюся звати Тебе: радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак, глас 6

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Ин кондак, глас 6

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

akafist.ru

Акафист святому преподобному Пимену Великому — Акафистник

Кондак 1

Избранный угодниче Христов и предивный чудотворче, преподобне отче Пимене, подвиги твоими Ангелы возвеселивый и человеки многия из глубины греховныя возведый, прославляюще прославльшаго тя Господа, хвалебное сие пение приносим ти, недостойнии. Ты же, предстоя в сонме праведных Престолу Вседержителя, призри милостивым твоим оком на нас, любовию зовущих ти:

Радуйся, преподобне отче Пимене, молитвенниче о душах наших.

Икос 1

Ангелоподобное житие возлюбив, преподобне, матерь, и дом, и вся стяжания твоя оставил еси и вкупе с двема братома твоима, мира бегая, во едину от обителей великия пустыни Египетския вселился еси; темже зряще твоего духа горение и братий твоих юных ко Христу прилежание, с радостию тебе вопием:

Радуйся, из детска ум и душу твою Господеви предавый; радуйся, от юности плоть твою чисту соблюдый.

Радуйся, Господа всем сердцем твоим возлюбивый; радуйся, любовию к Тому и юных братий твоих воспламенивый.

Радуйся, любве ради ко Господу дом отеческий оставивый; радуйся, от соблазнов мира и братию твою избавивый.

Радуйся, верою и любовию измлада украшенный; радуйся, многими слезами и воздыханьми очищенный.

Радуйся, в слабом телеси велию силу душевную явивый; радуйся, во Христе Иисусе все радование твое положивый.

Радуйся, разсуждения даром почтенный; радуйся смирением на высоту вознесенный.

Радуйся, преподобне отче Пимене, молитвенниче о душах наших.

Кондак 2

Видя матерь твою естественною к чадом любовию подвизаему и к месту обиталища твоего пришедшу, не восхотел еси прияти ю, проразумел бо еси, яко с мыслию о матери в душу внидут и желания скорогибнущия жизни мирския. Темже во убозей келлии с братиею твоею затворился еси, наставляя Единаго Господа любити и Того ради вся земная соузы и сладости презирати, вопиюще Ему: Аллилуиа.

Икос 2

Разум имея Богом просвещенный, скорбь матери твоея исцелил еси, отче наш, егда бо плачущи у двери келлии твоей рече ти: Хощу видети вас, возлюбленная чада моя; воспросил еси: Зде ли хощеши видети нас или во оном будущем веце? Темже сладостными словесы твоими научена бывши, несомненную веру и надежду вечныя жизни в сердце своем прият и с радостию в дом свой отъиде, восхваляющи тя сице:

Радуйся, земную любовь победивый, да небесную преумножиши; радуйся, отвергий временная, да вечная приобрящеши.

Радуйся, юным братиям твоим образ совершеннаго отречения явивый; радуйся, и матерь твою надеждою вечных благ возвеселивый.

Радуйся, ради бисера Христова вся красная мира сего презревый; радуйся, возлюбити паче Христа никогоже восхотевый.

Радуйся, яко Христа возлюбив, и матерь твою святою любовию возлюбил еси; радуйся, яко плотское желание из сердца исторгнув, душу твою за братию положил еси.

Радуйся, рабе, Господа твоего возвеселивый; радуйся, Того возлюбити и нас научаяй.

Радуйся, пустыни благоуханный крине; радуйся, Царствия Небеснаго сыне.

Радуйся, преподобне отче Пимене, молитвенниче о душах наших.

Кондак 3

Силою Божиею храним и укрепляем, от силы в силу восходил еси, преподобне, и благодатных даров от Господа сподобился еси, якоже и единым точию словом бесы устрашати и прикосновением руки твоея недужныя от одра болезни воздвизати, яже видяще вси людие прославиша Бога, дивнаго во святых, вопиюще Ему: Аллилуиа.

Икос 3

Имея невозвратное к Небеси устремление, преподобне, безмолвие паче всего возлюбил еси, темже и князя некоего, грядуща к тебе не восхотел еси прияти, бояся в сеть гордыни впасти. Толицей глубине разсуждения твоего удивляющеся и высоту смирения твоего прославляюще, усердно величаем тя:

Радуйся, иноки преподобныя смирению научивый; радуйся, и нам, немощным, сей путь законоположивый.

Радуйся, яко истинное смиренномудрие в душе стяжал еси; радуйся, сию бо добродетель, яко зеницу ока сохранити возжелал еси.

Радуйся, искушение гордыни от ног твоих отразивый; радуйся, Единаго Бога бояйся и Тому Единому послуживый.

Радуйся, смирением твоим диавола победивый; радуйся, смирением дух твой на высоте утвердивый.

Радуйся, сию добродетель никогдаже оставивый; радуйся, во всем житии твоем Бога прославивый.

Радуйся, учителю наш богомудрый; радуйся, всего мира украшение.

Радуйся, преподобне отче Пимене, молитвенниче о душах наших.

Кондак 4

Бури житейских искушений избегая, убоялся еси, преподобне, чести от иноков и мирских людей тебе воздаваемыя, и сего ради обитель твою тайно оставил еси. В пустыни же, от обители во обитель преходя и лицезрением великих угодников Божиих наслаждаяся, яко пчела мед, добродетелей от них собирал еси, радуяся и поя Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша ближнии и дальнии богоугодное житие твое, преподобне, и к потоку сладостному богодухновенных словес твоих во множестве притекающе, с веселием зваху тебе:

Радуйся, отче наш преславный; радуйся, пастырю наш предобрый.

Радуйся, наставниче наш, Богом наученный; радуйся добродетели всякия правило.

Радуйся, яко попрал еси вся козни диавола; радуйся, яко презрел еси того искушения.

Радуйся, стяжал бо еси велие ко Господу дерзновение; радуйся, молитвою бо твоею сотворил еси великия силы и исцеления.

Радуйся, благочестивым житием твоим многия приведый ко спасению; радуйся, богоугодными словесы твоими указавый к Небеси вернейший путь восхождения.

Радуйся, громе, диавола устрашаяй; радуйся, яко свирель Духа Святаго, слух верных услаждаяй.

Радуйся, преподобне отче Пимене, молитвенниче о душах наших.

Кондак 5

Божие ко грешником милосердие непрестанно помышляя, преподобне, иноку некоему вопросившу тя, что сотворю, грех брата моего видев, обличу ли того, кротце отвещал еси: Аще покрыеши грех брата твоего, и Христос в День судный покрыет твоя согрешения, да воспоеши Ему во веки: Аллилуиа.

Икос 5

Видев благочестиваго Феодосия, во одежде простаго воина пришедша к тебе, преподобне, и ясти просяща, сухий хлеб с водою и солию тому подал еси, и паче царских брашен сладчайший тому показася. Царю же о сем дивящуся, яко мудрый учитель рекл еси: Слузи твои без молитвы и с празднословием уготовляют брашна твоя, мы же вся творим с благословения Божия. Ведуще убо силу молитвы твоея, дерзаем вопити Тебе:

Радуйся, угодниче Божий, дерзновенною молитвою твоею чудеса творяй; радуйся, чудесы твоими веру Христову прославляяй.

Радуйся, благословением твоим хлеб сухий с водою сладчайше царских ястий соделавый; радуйся, вся творити с благословения Божия заповедавый.

Радуйся, горесть жития молитвою услаждати научаяй; радуйся, во Едином Бозе всю сладость жития полагати вразумляяй.

Радуйся, богатящаяся к воздержанию призываяй; радуйся, алчущия и убогия на Господа возлагати печаль укрепляяй.

Радуйся, веселящихся вразумителю; радуйся, плачущих утешителю.

Радуйся унывающих и отчаянных возстание; радуйся всем нам благое упование.

Радуйся, преподобне отче Пимене, молитвенниче о душах наших.

Кондак 6

Проповедник смирения и неосуждения согрешающим был еси, отче, инока бо некоего о брате своем соблазняющася и сего ради отъити из обители хотящаго, первее убо вопросил еси, аще своима очима виде того согрешающа, послежде, взем от земли мал сучец, рекл еси: Помысли, яко греси брата твоего сучец суть, твои же яко бервно, и да не имаши отнюдь блазнитися, но во смирении воспоеши Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси в пустыни, отче наш, якоже светило многосветлое, тьму неведения и уныния от приходящих к тебе отгоняя и вся увещевая плоть духови покоряти и невозвратным помыслом Христу работати. Сего ради приими от нас похвалы сия:

Радуйся, возстания плоти страхом Божиим обуздавый; радуйся, дух твой владыку над страстьми поставивый.

Радуйся, бесовския искушения и прилоги далече от себе отгнавый; радуйся, душу твою непорочну Христу соблюдый.

Радуйся, ум твой от скверных и хульных помыслов очистивый; радуйся, на высоту безстрастия возшедый.

Радуйся, любовию твоею вся покрываяй; радуйся, не осуждати ближняго и нас научаяй.

Радуйся, милосердием твоим на покаяние подвизаяй; радуйся, никогоже приходящаго к тебе вон изгоняяй.

Радуйся, чистоты сердечныя зерцало; радуйся, всепрощения неоскудное сокровище.

Радуйся, преподобне отче Пимене, молитвенниче о душах наших.

Кондак 7

Xотя правый путь покаяния показати, учил еси, преподобне, яко не в числе дний, ни во множестве дел спасение, но во истиннем от греха отвращении. Темже некоему брату вопросившему, аще довлеет ми три лета на покаяние, отвещал еси, яко аще покаешися от всего сердца твоего и к тому не согрешати произволение имаши, и в три дни покаяние твое приимет Бог, тем же и мы, благосердие Того славяще, поем Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Дивно бяше житие твое, преподобне, не дал бо еси николиже душе твоей уныния сном воздремати, но по вся дни на вящия подвиги простирался еси, притчу оную воспоминая: Кипящу сосуду не коснется муха; егда же остудится сосуд, всяции гади внидут в онь. Сице и инока нерадиваго удобно низлагает враг, к горящему же духом и труждающемуся никакоже приблизитися может. Сего ради усердно зовем ти:

Радуйся, светильниче молитвы неугасающий; радуйся, источниче слез приснотекущий.

Радуйся, яко из детска лености не познал еси; радуйся, яко бдение и молитву в часть желанную избрал еси.

Радуйся, во общем житии образ всем себе показавый; радуйся, в уединении и затворе, якоже звезда, мирови возсиявый.

Радуйся, постом и воздержанием плоть твою духови покоривый; радуйся, колена твоя от стояний и поклонов неисцельными язвами покрывый.

Радуйся, сердца бо унылых житием твоим на подвиги возбуждаются; радуйся, руце бо и нерадивых на делание устремляются.

Радуйся, рабе Господень верный; радуйся, угодниче Того нелицемерный.

Радуйся, преподобне отче Пимене, молитвенниче о душах наших.

Кондак 8

Странно бо видети, како великий подвижник, николиже себе пощадивый, ослабу немощным и новоначальным являше. Вопрошен бо быв, како подобает поститися, заповеда на всяк день мало вкушати, средний путь, царский, указуя, яко удобнейший, имже и самоугождение отсекается и ум не возносится, безпреткновенно поя Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь был еси в Бозе, преподобне, умиленным сердцем и сокрушенною душею Тому всегда предстоя и духовная чада твоя научая, от житейских попечений, мирския суеты и славы удалятися, смирение же и самоукорение в себе хранити и тако дар умиления стяжати. Сия слышавше и от жития твоего темже поучающеся, восхваляем тя сице:

Радуйся, вся оставивый, да Христа приобрящеши; радуйся, ничесоже имевый, да всеми обладаеши.

Радуйся, в рубище походивый, да во одежду Царствия облечешися; радуйся, всякий вид пищи презревый, да райския сладости насытишися.

Радуйся, отречением земных вещей небесная стяжавый; радуйся, вместо временных благ вечная улучивый.

Радуйся, яко на земли еще живый, помыслом твоим непрестанно на Небеси пребывал еси; радуйся, яко превыспренняя созерцая и со Ангелы общаяся, самоукорение в себе сохранил еси.

Радуйся, яко Богом и человеки прославляем, нивочтоже себе вменял еси; радуйся, яко уничижив себе, славу вечную наследовал еси.

Радуйся, мира Горняго жителю; радуйся, Христов сонаследниче.

Радуйся, преподобне отче Пимене, молитвенниче о душах наших.

Кондак 9

Вся помыслы к Богу возводити учил еси, преподобне, того ради и вопрошен быв, что потребнейше есть ко спасению: глаголати или молчати, отвещал еси, яко обоя равно достохвальна, аще Бога ради совершаются; глаголай бо ради Бога, слово Божие возвещает, Бога прославляет или ближняго ко спасению наставляет, молчай же ради Бога в молчании устен и помыслов умом и сердцем вопиет: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго. Темже потщимся и глаголати и молчати ради Бога, да сподобимся со Ангелы пети: Аллилуиа.

Икос 9

Вития Богом умудренный был еси, преподобне, вся научая храмину духовнаго жития на основании смирения созидати, верою, надеждою и любовию утверждати, подвигами молитвы, слезами и воздыханьми на высоту возводити и, яко кровом, преданием себе в волю Божию покрывати. Темже и нам силу и мудрость к сему строению стяжати Господа умоли, отче наш, да сия похвалы принесем Ти:

Радуйся, сердце твое во обитель Духа Святаго уготовавый; радуйся, всесовершенною любовию ко Господу тую украсивый.

Радуйся, непрестающими покаяния слезами ю омывый; радуйся, из глубины воздыханьми тую облагоухавый.

Радуйся, многими добродетельми душу твою обогативый; радуйся, вся плевелы страстей всеконечне искоренивый.

Радуйся, яко чистым сердцем Бога зрети сподобился еси; радуйся, яко безстрастным умом на высоту воспарил еси.

Радуйся, ангеле, на земли с человеки поживый; радуйся, человече Божий, ангельски Тому послуживый.

Радуйся, венцем славы от Господа увенчанный; радуйся, предстателю от Бога нам дарованный.

Радуйся, преподобне отче Пимене, молитвенниче о душах наших.

Кондак 10

Спасение всем ищай, преподобне, пресвитера некоего гневливаго вразумил еси. Той бо нерадение иноков видя, абие гневом возгоревся и в соборе образ монашеский с тех совлече. Ты же, яко отец чадом, терпением и любовию исправляти согрешающия тому повелел еси, вся подвизая Богу пети: Аллилуиа.

Икос 10

Царя Небеснаго Господа Иисуса кротости подражая, добром зло побеждал еси, отче наш. Старец бо некий, егоже духовныя чада оставльше, тебе последоваша, завистию уязвляем, поношаше тя. Ты же с дары пришел еси к тому и многое время пред дверьми его стоял еси, зной дневный кротце претерпевая, дондеже старец оный, умилився сердцем, лобзание мира даде тебе и от того часа бысть друг твой искренний. Таковую на диавола победу твою празднующе, тебе вопием:

Радуйся, кроткому Иисусу подражавый; радуйся, Того благодатию незлобие стяжавый.

Радуйся, землю бо кротких наследовал еси; радуйся, сердца бо многих кротостию к себе привлекл еси.

Радуйся, яко диаволю злобу незлобием победил еси; радуйся, яко того коварство простотою упразднил еси.

Радуйся, незлобием твоим врага в брата обративый; радуйся, того покаянием Христа возвеселивый.

Радуйся, яко миротворец, сын Божий нареченный; радуйся, смирения ради Самим Господом возвеличенный.

Радуйся, яко врага своего возлюбил еси; радуйся яко незлобию и любви и нас научил еси.

Радуйся, преподобне отче Пимене, молитвенниче о душах наших.

Кондак 11

Пений ангельских наслаждаешися на Небеси, преподобне, ибо на земли не трубил еси пред собою, и премногая откровения в душе своей таил еси, всем смиренно глаголя, яко аз от нижних есмь и точию страсти и немощи моя исповем. Темже ныне со Ангелы и святыми поеши Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Свет небесный еще на земли живый зрети сподобился еси, преподобне, плоть бо твою постом утончив и ум твой легок на молитвенное делание сотворив, иногда убо в райских селениях со Ангелы и святыми суща, иногда же на Голгофе, у Креста Господня плачуща и пречистыя язвы Его лобызающа зрел еси себе в видении. Тем убо светом озаритися и нам испроси, угодниче Христов, да принесем ти похвалы сия:

Радуйся, таин Божиих зрителю; радуйся, святых Его купножителю.

Радуйся, умносердечною молитвою Господа в сердце твоем стяжавый; радуйся, на святой Голгофе мысленно Тому предстоявый.

Радуйся, к животворящему Его Кресту духовно припадавый; радуйся, пречистыя язвы Его умильно лобызавый.

Радуйся, любовь бо Божия в сердце твое излияся; радуйся, печаль бо земная далече от тебе отгнася.

Радуйся, со Иосифом бо и Никодимом Господа Твоего мысленно во гробе полагал еси; радуйся, с мироносицами бо Воскресшаго радостно сретал еси.

Радуйся, уме, зряй Бога; радуйся, во плоти серафиме.

Радуйся, преподобне отче Пимене, молитвенниче о душах наших.

Кондак 12

Благодатию от Бога почтенный болящия исцеляти и демонов прогоняти, сердце твое сокрушенно и смиренно соблюл еси, отче наш. Во огнь бо вечный с сатаною ввержену быти себе достойна вменял еси. Темже и нас, добродетели лишенных и молитвы не стяжавших, паче же фарисея возносящихся, твоею молитвою исцели, да в сокрушении поживше, купно с тобою Господеви воспоем: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое ангелоподобное житие, восхваляем тя, преподобне отче Пимене; в юности бо был еси образ жития юношем, в мужестве—правило веры мужем, в старости—учитель старцев, намже всем и всегда молитвенник и предстатель. Сего ради вопием ти:

Радуйся, измлада всем сердцем Христа возлюбивый; радуйся, от юности Тому послуживый.

Радуйся, любве ради Его в пустыню вселивыйся; радуйся, Того ради от мира удаливыйся.

Радуйся, молчание возлюбивый, да со Господом вечно беседуеши; радуйся, плоть твою страху Божию пригвоздивый, да диаволу не послужиши.

Радуйся, велий пост на себе возложивый, да Единаго Христа насладишися; радуйся, всякия лишения претерпевый, да Христа не лишишися.

Радуйся, сердце твое сосуд благодати сотворивый; радуйся, и тело твое безстрастием украсивый.

Радуйся, диавола посрамление; радуйся, Церкви Святей похвало.

Радуйся, преподобне отче Пимене, молитвенниче о душах наших.

Кондак 13

О преподобне и богоносне отче наш Пимене, призри на нас, немощных, во многия согрешения по вся дни впадающих, и богоприятным твоим ходатайством избави нас от всякаго искушения противника и страх Божий всели в сердца наша, да в добродетели и во смирении поживше в веце сем, блаженныя оныя жизни сподобимся и со всеми в радости нескончаемей воспоем: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелоподобное житие...» и 1-й кондак «Избранный угодниче...».

Молитва

О дивный угодниче, преподобне отче наш Пимене, недоумеем мы, грешнии, по долгу восхвалити тя. Был бо еси монахов образ, исцелений податель, пустыни житель, безмолвия рачитель, страстей искоренитель и всякия добродетели учитель. Сего ради умильно к тебе припадаем и смиренно просим: от сокровищницы твоея подаждь и нашему убожеству. Смирением твоим нашу гордыню низложи; безстрастием наши страсти попали; бодрствованием дух лености от нас отжени; слезными токи наше нечувствие пробуди; бдением от нерадения нас возстави; молитвами в нас пламень молитвы возжги; любовию нас братолюбны сотвори; подаждь же нам дух кротости и смирения, дух чистоты и благочестия; от страстей убо нас свободи и ко истинному покаянию приведи. Ты бо во уме твоем непрестанно имел еси на Кресте распятаго за нас Сына Божия. Того сладчайшее Имя во уме и сердце непрестанно имети и нам, окаянным, подаждь, да любовию Тому горяще и грехи наша помышляюще, страшный оный День судный сретити уготовимся и в Царствие Небесное внити с тобою и всеми святыми сподобимся, славяще Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 8

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Пимене, отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 4

Светлых подвиг твоих, преподобне отче, наста днесь святая память твоя, души благочестивых веселящи, Пимене Богомудре, отче наш преподобне.

akafistnik.ru

СУББОТА 5-Й СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА. Утреня

{Β} Кондак 2: Видящи Святая Себе в чистоте, / глаголет Гавриилу дерзостно: / преславное твоего гласа неудобоприятельно души Моей является: / безсеменнаго бо зачатия рождество како глаголеши, зовый: / Аллилуия.

 

 

Кондак 2: Святая, видя Себя в чистоте, / говорит Гавриилу дерзновенно: / "Странное слово твое неприемлемым душе моей представляется; / ибо как ты говоришь о чревоношении / от бессеменного зачатия, восклицая: / Аллилуия!"

 

{Γ} Икос 2: Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, / возопи к служащему: / из боку чисту, Сыну како есть родитися мощно, рцы Ми? / К Нейже он рече со страхом, обаче зовый сице:

 

Икос 2: Познать недоступное познанию ища, / Дева воскликнула, обращаясь к служителю таинства: / "Из чистых недр / Сыну как возможно родиться, скажи Мне?" / Тот же ответил Ей со страхом, но все же так возглашая:

Радуйся, совета неизреченнаго таиннице; / радуйся, молчания просящих веро. / Радуйся, чудес Христовых начало; / радуйся, велений Его главизно. / Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; / радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на небо. / Радуйся, Ангелов многословущее чудо; / радуйся, бесов многоплачевное поражение. / Радуйся, Свет неизреченно родившая; / радуйся, еже како, ни единаго же научившая. / Радуйся, премудрых превосходящая разум; / радуйся, верных озаряющая смыслы. / Радуйся, Невесто Неневестная.

 

Радуйся, тайны замысла неизреченного Служительница; / радуйся, требующего молчания достоверность. Радуйся, чудес Христовых начало; / радуйся, догматов о Нем основа. Радуйся, лестница небесная, по которой сошел Бог; / радуйся, мост, переводящий тех, кто от земли, на небо. Радуйся, много славимое Ангелами чудо; / радуйся, многоплачевное бесов поражение. Радуйся, Свет неизъяснимо родившая; / радуйся, как то было, никому не открывшая. Радуйся, превышающая познание мудрых; / радуйся, озаряющая мысли верных. Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

{Δ} Кондак 3: Сила Вышняго осени тогда к зачатию Браконеискусную, / и благоплодная Тоя ложесна, яко село показа сладкое, / всем хотящим жати спасение, всегда пети сице: / Аллилуия.

 

 

Кондак 3: Сила Всевышнего тогда / осенила к зачатию брака не познавшую / и плодоносное чрево Ее / как бы нивой явила сладостной / для всех, желающих пожинать спасение, / воспевая так: / Аллилуия!

 

{Ε} Икос 3: Имущи Богоприятную Дева утробу, востече ко Елисавети; / младенец же оноя абие познав Сея целование, радовашеся, / и играньми яко песньми вопияше к Богородице:

 

Икос 3: Имея чрево, Бога принявшее, / поспешила Дева к Елисавете; / младенец же той, тотчас узнав Ее приветствие, / радовался, и взыграниями, как бы песнями, взывал к Богородице:

Радуйся, отрасли неувядаемыя розго; / радуйся, Плода безсмертнаго стяжание. / Радуйся, Делателя делающая человеколюбца; / радуйся, Садителя жизни нашея рождшая. / Радуйся, ниво, растящая гобзование щедрот; / радуйся, трапезо, носящая обилие очищений. / Радуйся, яко рай пищный процветаеши; / радуйся, яко пристанище душам готовиши. / Радуйся, приятное молитвы кадило; / радуйся, всего мира очищение. / Радуйся, Божие к смертным благоволение; / радуйся, смертных к Богу дерзновение. / Радуйся, Невесто Неневестная.

 

Радуйся, Ростка неувядаемого ветвь; / радуйся, Плода бессмертного удел. Радуйся, возделывающая Земледельца человеколюбивого; / радуйся, Насадителя жизни нашей рождающая. Радуйся, нива, растящая сострадания богатые плоды; / радуйся, трапеза, носящая обилие умилостивления. Радуйся, ибо Ты лугу роскошному расцвести даешь; / радуйся, ибо Ты пристанище для душ готовишь. Радуйся, ходатайства приятный фимиам; / радуйся, всего мира искупление. Радуйся, Божие к смертным благоволение; / радуйся, смертных перед Богом дерзновение. Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

{Ζ} Кондак 4: Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, / целомудренный Иосиф смятеся, к Тебе зря небрачней, / и бракоокрадованную помышляя, Непорочная; / уведев же Твое зачатие от Духа Свята, рече: / Аллилуия.

 

 

Кондак 4: Бурю имея в себе мыслей сомнительных, / целомудренный Иосиф пришел в смущение, / смотря на Тебя, безбрачную и подозревая, / что нарушила чистоту, Ты, Непорочная; / узнав же о зачатии Твоем от Духа Святого, возгласил: / Аллилуия!

 

И паки кондак:

 

И снова кондак:

Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшеся от злых, / благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, / но, яко имущая державу непобедимую, / от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: / радуйся, Невесто Неневестная.

 

 

Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас освободи, / да взываем Тебе: / "Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

 

Чтем от слова акафиста, на даяния два. Таже стихословим Непорочны и ектения.

 

И читаем слово на гимн Акафиста, разделенное на две части. Также стихословим Непорочны. Затем ектения.

И паки глаголем кондак:

 

И снова поем кондак:

Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшеся от злых, / благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, / но, яко имущая державу непобедимую, / от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: / радуйся, Невесто Неневестная.

 

 

Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас освободи, / да взываем Тебе: / "Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

 

И другия икосы и кондаки, 6:

 

И следующие 6 икосов и кондаков:

{Η} Икос 4: Слышаша пастырие Ангелов поющих плотское Христово пришествие, / и текше яко к Пастырю видят Сего яко агнца непорочна, / во чреве Мариине упасшася, Юже поюще реша:

 

Икос 4: Услышали пастухи Ангелов, воспевавших / Христа во плоти пришествие, / и, поспешив к Нему, как к Пастырю, / видят Его, как Агнца непорочного, / во чреве Марии взращенного; / воспевая Ее, они воскликнули:

Радуйся, Агнца и Пастыря Мати; / радуйся, дворе словесных овец. / Радуйся, невидимых врагов мучение; / радуйся, райских дверей отверзение. / Радуйся, яко небесная срадуются земным; / радуйся, яко земная сликовствуют небесным. / Радуйся, апостолов немолчная уста; / радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзосте. / Радуйся, твердое веры утверждение; / радуйся, светлое благодати познание. / Радуйся, Еюже обнажися ад; / радуйся, Еюже облекохомся славою. / Радуйся, Невесто Неневестная.

 

Радуйся, Агнца и Пастыря Матерь; / радуйся, двор разумных овец. Радуйся, от невидимых врагов защита; / радуйся, двери рая отверзающая. Радуйся, ибо все небесное радуется вместе с землей; / радуйся, ибо все земное ликует вместе с небесами. Радуйся, Апостолов неумолкающие уста; / радуйся, мучеников непобедимое дерзновение. Радуйся, твердое веры основание; / радуйся, ясное благодати познание. Радуйся, ибо чрез Тебя обнажился ад; / радуйся, ибо чрез Тебя мы облеклись славою. Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

{Θ} Кондак 5: Боготечную звезду узревше волсви, тоя последоваша зари, / и яко светильник держаще ю, тою испытаху крепкаго Царя, / и достигше Непостижимаго, возрадовашася, Ему вопиюще: / Аллилуия.

 

 

Кондак 5: Богом движимую звезду увидев, Волхвы / последовали за ее сиянием / и, как светильник держа ее, / с нею искали могучего Царя, / и, достигнув Недостижимого, / возрадовались, возглашая Ему: / Аллилуия!

 

{Ι} Икос 5: Видеша отроцы халдейстии на руку Девичу Создавшаго руками человеки, / и Владыку разумевающе Его, аще и рабий прият зрак, / потщашася дарми послужити Ему, и возопити Благословенней:

 

Икос 5: Увидели сыны Халдеев / на руках Девы Создавшего людей Своей рукою, / и Владыку постигнув в Нем, / хотя Он и принял образ раба, / поспешили дарами почтить Его / и возгласить Благословенной:

Радуйся, звезды незаходимыя Мати; / радуйся, заре таинственнаго дне. / Радуйся, прелести пещь угасившая; / радуйся, Троицы таинники просвещающая. / Радуйся, мучителя безчеловечнаго изметающая от начальства; / радуйся, Господа человеколюбца показавшая Христа. / Радуйся, варварскаго избавляющая служения; / радуйся, тимения изымающая дел. / Радуйся, огня поклонение угасившая; / радуйся, пламене страстей изменяющая. / Радуйся, верных наставнице целомудрия; / радуйся, всех родов веселие. / Радуйся, Невесто Неневестная.

 

Радуйся, Звезды незаходящей Матерь; / радуйся, заря таинственного дня. Радуйся, печь обмана угасившая; / радуйся, служителей таин Троицы просвещающая. Радуйся, мучителя бесчеловечного лишившая власти; / радуйся, явившая Владыку человеколюбивого – Христа. Радуйся, освобождающая от варварских обрядов; / радуйся, извлекающая из нечистых дел. Радуйся, огню поклонение прекратившая; / радуйся, от пламени страстей избавляющая. Радуйся, ведущая верных к целомудрию; / радуйся, всех поколений радость. Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

{Κ} Кондак 6: Проповедницы богоноснии, бывше волсви, / возвратишася в Вавилон, скончавше Твое пророчество, / и проповедавше Тя Христа всем, / оставиша Ирода яко буесловяща, не ведуща пети: / Аллилуия.

 

 

Кондак 6: Провозвестниками Боговдохновенными сделавшись, Волхвы / возвратились в Вавилон, / исполнив о Тебе предсказанное, / и проповедав Тебя всем, как Христа, / оставили Ирода, как пустослова, / не ведавшего песни: / Аллилуия!

 

{Λ} Икос 6: Возсиявый во Египте просвещение истины, отгнал еси лжи тьму: / идоли бо его, Спасе, не терпяще Твоея крепости, падоша, / сих же избавльшиися вопияху к Богородице:

 

Икос 6: Воссияв в Египте светом истины, / разогнал Ты лжи тьму; / ибо идолы его, Спаситель, / не вынеся силы Твоей пали, / а от них избавленные взывали Богородице:

Радуйся, исправление человеков; / радуйся, низпадение бесов. / Радуйся, прелести державу поправшая; / радуйся, идольскую лесть обличившая. / Радуйся, море, потопившее фараона мысленнаго; / радуйся, каменю, напоивший жаждущия жизни. / Радуйся, огненный столпе, наставляяй сущия во тьме; / радуйся, покрове миру, ширший облака. / Радуйся, пище, манны приемнице; / радуйся, сладости святыя служительнице. / Радуйся, земле обетования; / радуйся, из неяже течет мед и млеко. / Радуйся, Невесто Неневестная.

 

Радуйся, людей восстановление; / радуйся, бесов низвержение. Радуйся, обольщение лжи поправшая; / радуйся, обман идолопоклонства обличившая. Радуйся, море, потопившее фараона невещественного; / радуйся, скала, напоившая жаждущих жизни. Радуйся, огненный столп, направляющий находящихся во тьме; / радуйся, покров миру, пространнейший облака. Радуйся, пища, манну сменившая; / радуйся, наслаждения святого Служительница. Радуйся, земля обетования; / радуйся, страна, из которой течет мед и молоко. Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

{Μ} Кондак 7: Хотящу Симеону от нынешняго века преставитися прелестнаго, / вдался еси яко младенец тому, / но познался еси ему и Бог совершенный. / Темже удивися Твоей неизреченней премудрости, зовый: / Аллилуия.

 

 

Кондак 7: Когда Симеону предстояло / переселиться из обманчивого века нынешнего, / Ты был дан как Младенец ему, / но был познан им и как Бог совершенный. / Потому он поразился Твоей неизреченной премудрости, восклицая: / Аллилуия!

 

И паки кондак:

 

И снова кондак:

Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшеся от злых, / благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, / но, яко имущая державу непобедимую, / от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: / радуйся, Невесто Неневестная.

 

 

Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас освободи, / да взываем Тебе: / "Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

 

Таже чтем прочее слова акафиста. Псалом 50. И каноны: святаго обители со ирмосом на 6, и Пресвятыя Богородицы на 6.

 

Также читаем окончание слова на Акафист. Псалом 50. И каноны: святого обители со ирмосом на 6 и Пресвятой Богородицы на 6.

Творение господина Иосифа, егоже краестрочие: Радости приятелище, Тебе подобает радоватися единей. [Аще ли храм Богородицы, поем канон праздника Богородицы со ирмосом на 12. Ирмосы по дважды: тропари на 10.]

 

 

Творение преподобного Иосифа, имеет акростих: "Радости вместилище, Тебе одной подобает радоваться. Иосиф" [Если же храм Богородицы, поем канон праздника Богородицы с ирмосом на 12. Ирмосы - дважды, тропари на 10.]

 

Глас 4. Песнь 1.

Ирмос: Отверзу уста моя:

 

Канон, глас 4. Песнь 1

Ирмос: Отверзу уста мои:

{Χ} Христову книгу одушевленную, запечатленную Тя Духом, / великий Архангел, Чистая, зря возглашаше Ти: / радуйся, радости приятелище, / Еюже праматерняя клятва разрешится.

 

Тебя, Христову книгу одушевленную, / запечатанную Духом, / великий Архангел, Чистая, видя, возглашал Тебе: / "Радуйся, радости вместилище, / Та, через Которую проклятие праматери упразднится!"

{Α} Адамово исправление, радуйся / Дево Богоневесто, адово умерщвление. / Радуйся Всенепорочная, палато всех Царя: / радуйся, престоле огненный Вседержителя.

 

Адама исправление, радуйся, / Дева, Божия Невеста, ада умерщвление. / Радуйся, Всенепорочная, дворец всех Царя. / Радуйся, престол огненный Вседержителя!

{Ρ} Цвете неувядаемый, радуйся / едина прозябшая яблоко благовонное. / Радуйся рождшая благоухание единаго Царя. / Радуйся Неискуобрачная, мирови спасение.

 

Радуйся, Розу неувядающую / одна произрастившая! / Радуйся, Яблоко благовонное родившая, / благоухание единого Царя; / радуйся, брака не познавшая, / миру спасение.

{Α} Чистоты сокровище, радуйся, / Еюже от падения нашего востахом. / Радуйся, сладкоуханный крине Владычице, / верных благоухаяй, кадило благовонное, / и миро многоценное.

 

Чистоты сокровище, радуйся, / Та, через Которую мы от падения нашего восстали. / Радуйся, благоуханная Лилия, Владычица, / верных услаждающая, / фимиам благовонный, миро драгоценное.

Катавасия: Отверзу уста моя, / и наполнятся Духа, / и слово отрыгну Царице Матери, / и явлюся, светло торжествуя, / и воспою, радуяся, Тоя чудеса.

 

 

Катавасия: Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово изреку Царице Матери, / и явлюсь светло торжествующим, / и воспою радостно Ее чудеса.

 

Песнь 3.

Ирмос: Твоя песнословцы, Богородице:

 

Песнь 3

Ирмос: Твоих песнопевцев, Богородица:

{Σ} Клас прозябшая Божественный, яко нива неоранная яве, / радуйся одушевленная трапезо, хлеб животный вмещшая. / Радуйся, животныя воды источниче неистощаемый, Владычице.

 

Колос божественный явно произрастившая, / как невозделанная нива! / Радуйся, одушевленная трапеза, / Хлеб жизни вместившая; / радуйся, живой воды источник / неистощимый, Владычица!

{Δ} Юнице Юнца рождшая непорочнаго, радуйся верным. / Радуйся Агнице, рождшая Божияго Агнца, / вземлющаго мира всего прегрешения. / Радуйся теплое очистилище.

 

Телица, Тельца родившая непорочного верным, радуйся; / радуйся, Агница, во чреве носившая Агнца Божия, / подъемлющего всего мира согрешения; / радуйся, горячее Умилостивление!

{Ο} Утро светлейшее, радуйся / едина Солнца носящая Христа, света жилище. / Радуйся, тьму разрушившая, / и мрачныя бесы отнюд отгнавшая.

 

Утро светлое, радуйся, / одна Солнце носящая – Христа, света жилище; / радуйся, тьму рассеявшая / и мрачных бесов совсем прогнавшая.

{Χ} Радуйся, двере едина, / Еюже Слово пройде едино, / вереи и врата адова, Владычице, Рождеством Твоим сокрушившая. / Радуйся, Божественный входе спасаемых, Богоневесто.

 

Радуйся, единственная дверь, / Которою прошло одно лишь Слово; / Владычица, рождением от Тебя Христа / засовы и врата ада сокрушившая; / радуйся, божественный вход спасаемых, Божия Невеста.

Катавасия: Твоя песнословцы, Богородице, / Живый и Независтный Источниче, / лик себе совокупльшия, духовно утверди, / в Божественней Твоей славе / венцев славы сподоби.

 

Катавасия: Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и обильный источник, / устроивших духовный праздник, утверди / и в божественной славе Твоей / удостой венцов славы.

Ектениа малая.

 

 

Ектения малая.

 

И по возгласе, кондак:

 

И после возгласа кондак:

Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшеся от злых, / благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, / но, яко имущая державу непобедимую, / от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: / радуйся, Невесто Неневестная.

 

 

Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас освободи, / да взываем Тебе: / "Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

 

И чтем другия шесть икосов и кондаков.

 

И читаем следующие шесть икосов и кондаков.

{Ν} Икос 7: Новую показа тварь, / явлься Зиждитель нам от Него бывшим, / из безсеменныя прозяб утробы, / и сохранив Ю, якоже бе, нетленну, / да чудо видяще, воспоем Ю, вопиюще:

 

Икос 7: Небывалое дело показал / Творец, явившийся нам, Им сотворенным, / произросши без семени из чрева Девы / и сохранив Ее, как и была Она, неповрежденной, / чтобы, видя чудо, мы Ее воспели, возглашая:

Радуйся, цвете нетления; / радуйся, венче воздержания. / Радуйся, воскресения образ облистающая; / радуйся, ангельское житие являющая. / Радуйся, древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; / радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози. / Радуйся, во чреве носящая Избавителя плененным; / радуйся, рождшая Наставника заблуждшим. / Радуйся, Судии праведнаго умоление; / радуйся, многих согрешений прощение. / Радуйся, одеждо нагих дерзновения; / радуйся, любы, всякое желание побеждающая. / Радуйся, Невесто Неневестная.

 

Радуйся, цвет нетления; / радуйся, венец воздержания. Радуйся, сияние воскресения отображающая; / радуйся, жизнь ангельскую являющая. Радуйся, дерево с прекрасными плодами, от которого питаются верные; / радуйся, дерево с тенистою листвою, под которым укрываются многие. Радуйся, носившая во чреве Искупителя плененных; / радуйся, родившая Путеводителя заблудших. Радуйся, Судии праведного умилостивление; / радуйся, многих согрешений прощение. Радуйся, одежда для лишенных дерзновения; / радуйся, любовь, всякое желание превосходящая. Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

{Ξ} Кондак 8: Странное рождество видевше, / устранимся мира, ум на небеса преложше: / сего бо ради высокий Бог на земли явися смиренный человек, / хотяй привлещи к высоте Тому вопиющия: / Аллилуия.

 

 

Кондак 8: Необычайное рождение увидев, / устранимся от мира, / ум устремив на небо. / Ибо для того всевышний Бог / явился на земле смиренным человеком, / желая привлечь к высоте / восклицающих Ему: / Аллилуия!

 

{Ο} Икос 8: Весь бе в нижних / и вышних никакоже отступи неописанное Слово: / снизхождение бо Божественное, / не прехождение же местное бысть, / и рождество от Девы Богоприятныя, слышащия сия:

 

Икос 8: Все было в странах дольних, / и нисколько горних не оставило Беспредельное Слово; / ибо сошествие Божественное, / но не перемена места произошло, / и рождение от Девы, Бога принявшей, / слышащей от нас такие слова:

Радуйся, Бога невместимаго вместилище; / радуйся, честнаго таинства двери. / Радуйся, неверных сумнительное слышание; / радуйся, верных известная похвало. / Радуйся, колеснице пресвятая Сущаго на Херувимех; / радуйся, селение преславное Сущаго на Серафимех. / Радуйся, противная в тожде собравшая; / радуйся, девство и рождество сочетавшая. / Радуйся, Еюже разрешися преступление; / радуйся, Еюже отверзеся рай. / Радуйся, ключу Царствия Христова; / радуйся, надеждо благ вечных. / Радуйся, Невесто Неневестная.

 

Радуйся, Бога невместимого обитель; / радуйся, священного таинства дверь. Радуйся, для неверующих сомнительное известие; / радуйся, для верующих несомненная похвала. Радуйся, колесница пресвятая Восседающего на Херувимах; / радуйся, жилище прекраснейшее Восседающего на Серафимах. Радуйся, противоположное воедино собравшая; / радуйся, девство и рождение сочетавшая. Радуйся, ибо через Тебя заглажено преступление; / радуйся, ибо через Тебя открылся рай. Радуйся, ключ Царства Христова; / радуйся, надежда на блага вечные. Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

{Π} Кондак 9: Всякое естество ангельское удивися великому Твоего вочеловечения делу; / неприступнаго бо яко Бога, зряще всем приступнаго Человека, / нам убо спребывающа, слышаща же от всех: / Аллилуия.

 

 

Кондак 9: Весь мир Ангельский поразился / великому Твоего вочеловечения делу; / ибо Того, Кто как Бог неприступен, / созерцал он всем доступным человеком, / с нами пребывающим / и слышащим от всех: / Аллилуия!

 

{Ρ} Икос 9: Ветия многовещанныя, яко рыбы безгласныя видим о Тебе, Богородице, / недоумевают бо глаголати, / еже како и Дева пребываеши, и родити возмогла еси. / Мы же, таинству дивящеся, верно вопием:

 

Икос 9: Витий громогласных как рыбы безгласными / мы видим пред Тобою, Богородица, / ибо они не в силах объяснить, / как Ты и девою пребываешь, и смогла родить. / Мы же, дивясь этой тайне, с верою восклицаем:

Радуйся, премудрости Божия приятелище; / радуйся, промышления Его сокровище. / Радуйся, любомудрыя немудрыя являющая; / радуйся, хитрословесныя безсловесныя обличающая. / Радуйся, яко обуяша лютии взыскателе; / радуйся, яко увядоша баснотворцы. / Радуйся, афинейская плетения растерзающая; / радуйся, рыбарския мрежи исполняющая. / Радуйся, из глубины неведения извлачающая; / радуйся, многи в разуме просвещающая. / Радуйся, кораблю хотящих спастися; / радуйся, пристанище житейских плаваний. / Радуйся, Невесто Неневестная.

 

Радуйся, Премудрости Божией вместилище; / радуйся, промысла Его сокровищница. Радуйся, философов неумными являющая; / радуйся, искусных в слове в неразумии обличающая. Радуйся, ибо обезумели ловкие совопросники; / радуйся, ибо увяли сочинители сказаний. Радуйся, афинские хитросплетения расторгающая; / радуйся, сети рыбаков наполняющая. Радуйся, из глубины неведения извлекающая; / радуйся, многих в познании просвещающая. Радуйся, корабль для желающих спастись; / радуйся, пристань для пловцов по морю жизни. Радуйся, Невеста, брака не познавшая.

{Σ} Кондак 10: Спасти хотя мир, Иже всех Украситель, / к сему самообетован прииде, и Пастырь сый, яко Бог, / нас ради явися по нам человек: / подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит: / Аллилуия.

 

 

Кондак 10: Желая спасти мир, всего Устроитель / пришел к нему по Собственному обещанию; / и, будучи пастырем, как Бог, / ради нас явился человеком, как и мы; / ибо подобным подобное к Себе призвав, / Он, как Бог, от всех слышит: / Аллилуия!

 

И паки кондак:

 

И снова кондак:

Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшеся от злых, / благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, / но, яко имущая державу непобедимую, / от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: / радуйся, Невесто Неневестная.

 

Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас освободи, / да взываем Тебе: / "Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

Седален, глас 1. Подобен: Гроб Твой:

 

Седален, глас 1

Великий воин невещественных Ангелов, во град Назарет представ, Царя возвещает Твоего, Чистая, и веков Господа: радуйся, глаголя Тебе, благословенная Марие, непостижимая и несказанная глубино, человеков воззвание.

 

Великий военачальник / невещественных Ангелов, / во граде Назарете представ, / возвещает Тебе, Пречистая, / о Царе и Господе веков, / возглашая Тебе: "Радуйся, благословенная Мария, / непостижимая и неизъяснимая глубина, / смертных к Богу призвание!"

Слава, и ныне, тойже. И паки чтение.

 

 

Слава, и ныне: повторяем то же.

 

Песнь 4.

Ирмос: Седяй в Славе:

 

Песнь 4

Ирмос: Сидящий в славе:

{Ε} Во гласех пений, Дево, / Тебе вопием, Всепетая: / радуйся, тучная горо и усыренная Духом. / Радуйся свещниче, и стамно манну носящая, / услаждающая всех благочестивых чувства.

 

Звучными песнями [с верою] / Тебе взываем, (Дева) Всепрославленная: / "Радуйся, гора плодородная и утучненная Духом; / радуйся, светильник и сосуд, манну вмещающий, / услаждающую (всех) благочестивых чувства!"

{Ι} Очистилище миру, радуйся, Пречистая Владычице. / Радуйся лествице, от земли всех возвысившая благодатию. / Радуйся мосте, воистинну преводяй всех / от смерти к животу поющих Тя.

 

Умилостивление миру, / радуйся, пречистая Владычица; / радуйся, лестница, от земли всех возвысившая благодатию; / радуйся, мост, воистину переводящий от смерти к жизни / всех, Тебя воспевающих.

{Ο} Небес превышшая, радуйся, земли основание / в Твоих ложеснах Пречистая, нетрудно носившая. / Радуйся червленице, багряницу Божественную омочившая, / от кровей Твоих, Цареви силам.

 

Небес высочайшая, радуйся, / земли основание в недрах Твоих, Пречистая, без труда носившая; / радуйся, пурпурная раковина, / багряницу Божественную окрасившая / кровью Твоею для Царя сил.

{Ν} Законодавца рождшая истиннаго, радуйся, Владычице, / беззакония всех туне очищающаго. / Недоведомая глубино, высото неизреченная, браконеискусная, / Еюже мы обожихомся.

 

Законодателя родившая воистину, / радуйся, Владычица, беззакония всех заглаживающего даром, / непостижимая глубина, высота неизреченная, / брака не познавшая, / чрез Которую мы получили обожение.

{Σ} Тя исплетшую мирови нерукоплетенный венец песнословим, / радуйся, Тебе Дево зовуще: / хранилище всех и ограждение, и утверждение, / и священное прибежище.

 

Тебя, сплетшую миру нерукотворный венец, / воспеваем, "Радуйся!" Тебе, Дева, возглашая, / охрана всех и ограждение, / и утверждение, и священное прибежище.

Катавасия: Седяй в Славе / на Престоле Божества / во облаце легце, / прииде Иисус Пребожественный, / Нетленною Дланию / и спасе зовущия: / слава, Христе, силе Твоей.

 

 

Катавасия: Сидящий в славе / на престоле Божества, / на облаке легком, / пришел Иисус божественнейший, / носимый непорочной рукою, / и спас взывающих: / "Слава, Христе, силе Твоей!"

 

Песнь 5.

Ирмос: Ужасошася всяческая:

 

Песнь 5

Ирмос: Изумился весь мир:

{Ο} Путь рождшая жизни, радуйся Пренепорочная, / от потопа греховнаго мир спасшая: / радуйся Богоневесто, слышание и глаголание страшное: / радуйся пребывание Владыки твари.

 

Путь жизни родившая, радуйся, Всенепорочная, / от потопа греха мир спасшая; / радуйся, Божия Невеста, / слух и речь о Которой приводит в трепет, / радуйся, жилище Владыки всего творения.

{Ι} Крепость и утверждение человеков, радуйся Пречистая, / место освящения славы, умерщвление адово, чертоже всесветлый. / Радуйся ангелов радосте: / радуйся помоще верно молящихся Тебе.

 

Сила и твердыня людей, / радуйся, Пречистая, место освящения славного, / умерщвление ада, брачный чертог пресветлый; / радуйся, Ангелов радость, / радуйся, помощь с верою молящимся Тебе.

{Π} Огнеобразная колеснице Слова, радуйся Владычице, / одушевленный раю, древо посреде имущи жизни Господа, / Егоже сладость оживотворяет верою причащающихся, и тли подклонившихся.

 

Огневидная колесница Слова, / радуйся, Владычице, одушевленный рай, / посреди себя имеющий древо жизни – Господа, / чья сладость оживотворяет с верою ему причащающихся, / хотя и покорившихся тлению.

{Ρ} Укрепляеми силою Твоею, верно вопием Ти: / радуйся, граде всех Царя, / преславная и достослышанная о Нейже глаголана быша яве, горо несекомая: / радуйся глубино неизмеримая.

 

Укрепляемые силою Твоею, / с верою взываем Тебе: / радуйся, город всех Царя, / о Которой славное и достойное внимания ясно сказано, / радуйся, гора не рассекаемая, глубина неизмеримая.

{Ε} Пространное селение Слова, радуйся Пречистая, / сосуде, Божественный бисер произведшая. / Радуйся, всечудное всех к Богу примирение, / блажащих Тя, Богородице, всегда.

 

Пространная скиния Слова, / радуйся, Пречистая, / раковина, Божественный Жемчуг произведшая; / радуйся, Всечудная, с Богом примирение / всех, Тебя, Богородица, / блаженной именующих всегда.

Катавасия: Ужасошася всяческая / о Божественней славе Твоей: / Ты бо, Неискусобрачная Дево, / имела еси во утробе над всеми Бога / и родила еси Безлетнаго Сына, / всем воспевающим Тя / мир подавающая.

 

Катавасия: Изумился весь мир / о божественной славе Твоей: / ибо Ты, брака не познавшая Дева, / носила во чреве Твоем Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем воспевающим Тебя мир подающего.

Зде престает канон святаго обители.

 

 

Здесь оканчиваем канон святого обители.

 

Песнь 6.

Ирмос: Божественное сие и всечестное / совершающе празднество, / Богомудрии, Богоматере, / приидите, руками восплещим, / от Нея рождшагося Бога славим.

 

Песнь 6

Ирмос: Божественный сей и всеми чтимый / совершая праздник Богоматери, / придите, богомудрые, / начнем рукоплескать, / от Нее рожденного Бога славя.

{Π} Чертоже Слова нескверный, вина всех обожения, / радуйся Пречистая, пророков оглашение: / радуйся, апостолов удобрение.

 

Чертог Слова непорочный, / Виновница обожения всех, / радуйся, Всечистая, о Которой слышали пророки, / радуйся, Апостолов украшение.

{Ε} От Тебе роса укану, пламень многобожия угасившая. / Тем вопием Ти: / радуйся, руно одушевленное, еже Гедеон, Дево, предвиде.

 

От Тебе роса ниспала, / пламя многобожия угасившая, / потому взываем Тебе: / "Радуйся, Дева, руно орошенное, / которое Гедеон прежде видел!"

{Ι} Се Тебе [Дево] радуйся, зовем: / пристанище нам буди влающимся, / и отишие в пучине скорбей, / и соблазнов всех борителя.

 

Вот, мы Тебе "Радуйся!" возглашаем; / пристанью стань для нас, в море плавающих, / и опорой в пучине скорбей / и соблазнов всеобщего противника.

{Χ} Радости вина, облагодати наш помысл, еже звати Тебе: / радуйся неопалимая купино, облаче всесветлый, / верныя непрестанно осеняющий.

 

 

Радости Виновница, облагодатствуй наш разум, / чтобы мы возглашали Тебе: / "Радуйся, не сгорающий терновый куст, облако пресветлое, / верных непрестанно осеняющее!"

 

Таже четверопеснец,егоже краестрочие: Сия песнь Иосифова. Глас 6. Песнь 6.

 

Также четверопеснец,имеющий акростих: "Эта песнь Иосифа". Глас 6. Песнь 6

Ирмос: Житейское море воздвизаемое:

 

Ирмос: Житейское море видя:

Пострадавше мученицы / и, яко камение избранное, по земли валяющеся, / зиждительство всякое врага совершенно превратиша / и храми Бога Живаго явишася.

 

Мученики подвизаясь, / и, как камни отборные, / по земле катясь, / все строение врага совершенно ниспровергли, / и храмами Бога (Живого) явились.

Вас молим, течение доброе совершивших, мученицы, / поста течение тещи нас добре укрепите, / добродетелей совершением просиявших.

 

Вас умоляем, мученики, / путь прекрасный завершившие! / Укрепите нас путь поста прекрасно пробежать, / совершенством добродетелей блистая.

Рабы Твоя, Владыко, / преставльшияся от земли к Тебе, Преблагому, / Твоего Царствия сотвори общники, / Божественных мученик Твоих священными ходатайствы, Многомилостиве.

 

Рабов Твоих, Владыка, / от земли к Тебе, преблагому, перешедших, / Твоего Царства соделай общниками, / божественных мучеников Твоих, Многомилостивый, / священным посредничеством.

Богородичен: Едина Всепетая, / поющим Тя верно, грехов оставление / и дарований Божественных часть датися, / Всесвятому Слову молися, Мати Дево.

 

 

Богородичен: Единая всеми воспеваемая! / Моли Всесвятое Слово, / да будет дано согрешений отпущение, / и дарований Божественных раздаяние / воспевающим Тебя с верою, Матерь-Дева.

 

Иный, глас 5. Ирмос: От кита пророка:

 

Иной, глас 5. Ирмос: От кита пророка:

Память совершающе мученик, / Господеви возслем песни, / днесь Божественно веселящеся.

 

Совершая память мучеников, / Господу песнопения вознесем, / в сей день боговдохновенно радуясь.

Мечев и огня не убоявшеся, / дерзающе в вере страстотерпцы, / мучители в сем уязвисте.

 

Мечей и огня не убоявшись, / дерзая в вере, страстотерпцы, / вы тиранов этим поразили.

Троичен: Троицу Лицы воспеваю Тя, / Единице по существу покланяюся, / Тебе, Отче, Сыне и Душе Святый.

 

Троичен: Как Троицу Лиц воспеваю Тебя, / как Единице по существу поклоняюсь Тебе, / Отче, Сын и Дух Святой!

Богородичен: Ангел и человек благохваление еси, / яко родила еси, Дево, Христа, Спаса душам нашим.

 

Богородичен: Ты, Дева, – Ангелов и людей хвала, / ибо родила Христа, / Спасителя душ наших.

Стих: Дивен Бог во святых Своих, / Бог Израилев.

 

Стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев.

Смертию живот пременивше, / радуетеся, на Небесех живуще, / страстотерпцы преславнии Христа Бога.

 

Жизнь ценою смерти получив, / вы ликуете, обитая на небесах, / страстотерпцы славные Христа Бога.

Стих: Души их во благих водворятся.

 

Стих: Души их среди благ водворятся.

Смертию и животом обладаяй, / верою преставльшияся от жития, Христе, / со святыми Твоими упокой.

 

Над смертию и жизнью властвующий! / С верою перешедших из жизни сей / со святыми Твоими, Христе, упокой.

Ирмос: От кита пророка избавил еси, / мене же из глубины грехов возведи, / Господи, и спаси мя.

 

Катавасия: От кита пророка Ты избавил, / меня же из глубины согрешений возведи, / Господи, и спаси меня!

Ектения малая.

 

 

Ектения малая.

 

И паки поем кондак:

 

И снова поем кондак:

Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшеся от злых, / благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, / но, яко имущая державу непобедимую, / от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: / радуйся, Невесто Неневестная.

 

 

Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас освободи, / да взываем Тебе: / "Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

 

И чтем оставльшияся шесть икосов и кондаков.

 

И читаем оставшиеся шесть икосов и кондаков.

{Τ} Икос 10: Стена еси девам, Богородице Дево, и всем к Тебе прибегающим: / ибо небесе и земли Творец устрои Тя, Пречистая, вселься во утробе Твоей, / и вся приглашати Тебе научи:

 

Икос 10: Ты – стена девам, Богородица Дева, / и всем к Тебе прибегающим. / Ибо неба и земли Творец воздвиг Тебя, Пречистая, / поселившись во чреве Твоем / и всех Тебе возглашать научив:

Радуйся, столпе девства; / радуйся, дверь спасения. / Радуйся, начальнице мысленнаго наздания; / радуйся, подательнице Божественныя благости. / Радуйся, Ты бо обновила еси зачатыя студно; / радуйся, Ты бо наказала еси окраденныя умом. / Радуйся, тлителя смыслов упраждняющая; / радуйся, Сеятеля чистоты рождшая. / Радуйся, чертоже безсеменнаго уневещения; / радуйся, верных Господеви сочетавшая. / Радуйся, добрая младопитательнице девам; / радуйся, невестокрасительнице душ святых. / Радуйся, Невесто Неневестная.

 

Радуйся, столп девства; / радуйся, врата спасения. Радуйся, Предводительница духовного воссоздания; / радуйся, Подательница Божественной благости. Радуйся, ибо Ты обновила зачатых постыдно; / радуйся, ибо Ты вразумила лишенных разума. Радуйся, развратителя мыслей устраняющая; / радуйся, Сеятеля чистоты родившая. Радуйся, чертог бессеменного брака; / радуйся, верных с Господом сочетающая. Радуйся, прекрасная воспитательница дев; / радуйся, одевающая как невест святые души. Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

{Υ} Кондак 11: Пение всякое побеждается, / спростретися тщащееся ко множеству многих щедрот Твоих: / равночисленныя бо песка песни аще приносим Ти, Царю святый, / ничтоже совершаем достойно, / яже дал еси нам, Тебе вопиющим: / Аллилуия.

 

 

Кондак 11: Всякое песнопение изнемогает, / стремясь расшириться в меру множества / обильных милостей Твоих; / ибо, если бы песни, равночисленные песку, / мы стали приносить Тебе, Царь Святой, / не совершили бы ничего достойного того, / что Ты дал нам, взывающим Тебе: / Аллилуия!

 

{Φ} Икос 11: Светоприемную свещу, сущим во тьме явльшуюся, зрим святую Деву, / невещественный бо вжигающи огнь, / наставляет к разуму Божественному вся, / зарею ум просвещающая, званием же почитаемая, сими:

 

Икос 11: Светоносную свечу, / пребывающим во тьме явившуюся, / видим мы во Святой Деве; / ибо, возжигая невещественный Свет, / Она ведет к познанию Божественному всех, / как заря, ум освещая, / и чествуется таким воззванием:

Радуйся, луче умнаго Солнца; / радуйся, светило незаходимаго Света. / Радуйся, молние, души просвещающая; / радуйся, яко гром, враги устрашающая. / Радуйся, яко многосветлое возсияваеши просвещение; / радуйся, яко многотекущую источаеши реку. / Радуйся, купели живописующая образ; / радуйся, греховную отъемлющая скверну. / Радуйся, бане, омывающая совесть; / радуйся, чаше, черплющая рaдocть. / Радуйся, обоняние Христова благоухания; / радуйся, животе тайнаго веселия. / Радуйся, Невесто Неневестная.

 

Радуйся, луч духовного Солнца; / радуйся, блистание незаходящего Света. Радуйся, молния, души озаряющая; / радуйся, как гром, врагов поражающая. Радуйся, ибо Ты излучаешь светозарное сияние; / радуйся, ибо Ты изливаешь многоводную реку. Радуйся, живописующая купели образ; / радуйся, греховную удаляющая скверну. Радуйся, купальня, омывающая совесть; / радуйся, чаша, вмещающая радость. Радуйся, аромат Христова благоухания; / радуйся, жизнь таинственного пира. Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

{Χ} Кондак 12: Благодать дати восхотев, долгов древних, / всех долгов Решитель человеком, / прииде Собою ко отшедшим Того благодати, и раздрав рукописание, / слышит от всех сице: / Аллилуия.

 

 

Кондак 12: Благодать даровать восхотев / прощения долгов древних, / долгов всех людей Разрешитель / Сам пришел к удалившимся от Его благодати, / и, расписку долговую разорвав, / от всех слышит: / Аллилуия!

 

{Ψ} Икос 12: Поюще Твое Рождество, хвалим Тя вси, / яко одушевленный храм, Богородице: / во Твоей бо вселився утробе содержай вся рукою Господь, / освяти, прослави и научи вопити Тебе всех:

 

Икос 12: Воспевая рождение Тобою Христа, / мы все восхваляем Тебя, / как одушевленный храм, Богородица; / ибо во чрево Твое вселившись, / все держащий Своею рукою Господь, / освятил Тебя, прославил / и научил всех взывать к Тебе:

Радуйся, селение Бога и Слова; / радуйся, святая святых большая. / Радуйся, ковчеже, позлащенный Духом; / радуйся, сокровище живота неистощимое. / Радуйся, честный венче царей благочестивых; / радуйся, честная похвало иереев благоговейных. / Радуйся, Церкве непоколебимый столпе; / радуйся, Царствия нерушимая стено. / Радуйся, Еюже воздвижутся победы; / радуйся, Еюже низпадают врази. / Радуйся, тела моего врачевание; / радуйся, души моея спасение. / Радуйся, Невесто Неневестная.

 

Радуйся, скиния Бога и Слова; / радуйся, Святого Святых большая. Радуйся, ковчег, позлащенный Духом; / радуйся, сокровище жизни неистощимое. Радуйся, драгоценный венец царей благочестивых; / радуйся, священная хвала иереев благоговейных. Радуйся, Церкви непоколебимая твердыня; / радуйся, царства нерушимая стена. Радуйся, ибо чрез Тебя воздвигаются победные трофеи; / радуйся, ибо чрез Тебя ниспровергаются враги. Радуйся, тела моего врачевание; / радуйся, души моей спасение. Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

{Ω} Кондак 13: О, Всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово! / Нынешнее приемши приношение, от всякия избави напасти всех, / и будущия изми муки, о Тебе вопиющих: / Аллилуия.

 

Кондак 13: О, всепрославленная Матерь, / родившая всех святых святейшее Слово! / Приняв нынешнее приношение, / избавь от всякого несчастья всех / и освободи от будущего наказания / вместе взывающих [к Тебе]: / Аллилуия!

Сей кондак глаголи трижды.

 

 

Этот кондак повторяем трижды.

 

И паки чтется 1-й икос:

 

Затем читается 1-й икос

Ангел предстатель с небесе послан бысть рещи Богородице: радуйся, / и со безплотным гласом воплощаема Тя зря, Господи, ужасашеся / и стояше, зовый к Ней таковая.

 

Ангел-предводитель послан был с небес / сказать Богородице: "Радуйся!" / И, созерцая Тебя, Господи, / при этом бесплотном возгласе воплощающимся, изумлялся, / и стоял, так к Ней возглашая.

И паки кондак:

 

И кондак, глас 8

Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшеся от злых, / благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, / но, яко имущая державу непобедимую, / от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: / радуйся, Невесто Неневестная.

 

 

Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас освободи, / да взываем Тебе: / "Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

 

Таже чтутся синаксарий: первее Минеи, таже Триоди.

 

 

Далее читается Синаксарий Минеи, затем Триоди.

 

Песнь 7.

Ирмос: Не послужиша твари Богомудрии / паче Создавшаго, / но, огненное прещение мужески поправше, / радовахуся, поюще: / препетый отцев Господь и Бог, благословен еси.

 

Песнь 7

Ирмос: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, / но угрожавший им огонь мужественно поправ, / радостно воспевали: / "Прехвальный Господь и Бог отцов, / благословен Ты!"

{Α} Воспеваем Тя вопиюще: / радуйся, колеснице солнца умнаго, / лозо истинная, грозд зрелый возделавшая, вино источающий, / души веселящее верою Тя славящих.

 

Воспеваем Тебя, взывая: / "Радуйся, колесница Солнца духовного; / виноградная лоза истинная, Гроздь зрелую возделавшая, / источающую вино, души веселящее / с верою Тебя прославляющих!"

{Ι} Врача всех человек рождшая, радуйся Богоневесто, / жезле тайный, цвет неувядаемый процветший, / радуйся Владычице, Еюже радости наполняемся, и жизнь наследствуем.

 

Врача [всех] (людей) во чреве носившая, / радуйся, Божия Невеста, / жезл таинственный, израстивший Цвет неувядающий; / радуйся, Владычица, чрез Которую мы радости исполняемся, / и жизнь наследуем.

{Ρ} Ветийствующий не может язык, Владычице, песнословити Тя, / паче бо серафимов возвысилася еси, рождши Царя Христа. / Егоже моли граду сему избавитися от многих искушений.

 

Ораторствующий язык / не может воспеть Тебя, Владычица, / ибо более Серафимов Ты возвысилась, / носив во чреве Царя Христа; / Его моли, да от всякого вреда ныне избавятся / с верою Тебе поклоняющиеся.

{Ε} Хвалят Тя блажаще концы, и любовию зовут Тебе: / радуйся свитче, в немже перстом Отчим написася Слово, Чистая. / Егоже моли, в книзе животней / рабом Твоим написатися, Богородице.

 

Восхваляют Тебя, блаженной именуя, / мира концы, и с любовью возглашают Тебе: / "Радуйся, свиток, в который перстом Отца / вписано Слово, Чистая; / Его умоляй, да будут в книге жизни записаны / рабы Твои, Богородица!"

{Ι} Молим, раби Твои, и приклоняем колено сердца нашего: / приклони ухо Твое, Чистая, / и спаси скорбьми погружаемыя присно, / и соблюди от всякаго вражия пленения Твой град, Богородице.

 

 

Умоляем мы, рабы Твои, / и преклоняем колена сердца нашего: / "Склони ухо Твое, Чистая, / и спаси нас, скорбями потопляемых, / и сохрани от всякого вражеского пленения / город Твой, Богородица!"

 

Иный, глас 6. Ирмос: Росодательну:

 

Иной, глас 6. Ирмос: Росоносною соделал:

Пресветлое собрание Божественных Твоих мучеников, Многомилостиве, / во свете Твоем незаходимем ныне жительствует. / Тех молитвами просвещение и грехов очищение подаждь всем, Христе.

 

Пресветлое собрание / божественных Твоих мучеников, Многомилостивый, / во свете Твоем заповедном ныне несет дозор. / Их мольбами просвещение / и о грехах умилостивление / подай всем, Христе.

Коль красное время, еже нам дал еси воздержания, Господи, / в немже ущедри души наша яко Благ, / молитвами святых страдалец, / красныя и честныя возлюбивших страсти Твоя.

 

Как прекрасно время воздержания, / которое Ты дал нам, Господи! / В эти дни пожалей души наши, как благой, / по молитвам святых страдальцев, возлюбивших / прекрасные и досточтимые страдания Твои.

Прешедшия многоболезненную бурю жития рабы Твоя, / устреми в пристанище, Владыко, жизни, / вопити со всеми избранными: / благословен еси, Господи Боже отец наших.

 

Прошедших многоскорбную бурю житейскую / просителей Твоих, Владыка, приведи / в пристань жизни, дав взывать со всеми избранными: / "Благословен Ты, Господи, / Боже отцов наших!"

Богородичен: Закона Дателя, Приснодево, рождшая моли, / беззакония отъяти вся, во время ныне настоящее, / добре произволившим обучатися Божественнаго поста тщанием.

 

 

Богородичен: Законодателя носившая во чреве, Приснодева! / Ныне, во время наставшее, умоляй / удалить все беззакония прекрасно избирающих / обучаться божественному посту с усердием.

 

Иный, глас 5. Ирмос: Благословен еси, Боже:

 

Иной, глас 5. Ирмос: Благословен Ты Боже:

Благословен еси, Боже, / показавый доблия о Тебе страждущия мученики, / препетый и препрославленный.

 

Благословен Ты, Боже, показавший / за Тебя подвизавшихся доблестных мучеников, / прехвальный и преславный!

Благословен еси, Боже, / страстотерпцы молитвенники нам к Тебе подаваяй, / препетый и препрославленный.

 

Благословен Ты, Боже, поставивший страстотерпцев / ходатаями пред Тобою за нас, / прехвальный и преславный!

Троичен: Благословен еси, Боже, / един убо Естеством, Лицы же треми познаваемый, / препетый и препрославленный.

 

Троичен: Благословен Ты, Боже, единый естеством, / но в трех Лицах познаваемый, / прехвальный и преславный!

Богородичен: Благословен еси, Боже, / рождейся безсеменно, и Рождшую показавый чистотствующую, / препетый и препрославленный.

 

Богородичен: Благословен Ты, Боже, рожденный без семени, / и Родившую явивший чистой, / прехвальный и преславный!

Стих: Святым, иже суть на земли Его, / удиви Господь вся хотения Своя в них.

 

Стих: Святым, которые на земле Его, / дивно явил Господь все желания Свои среди них.

Благословен еси, Боже, / звери укротивый и погасивый огнь, / в славу святых Твоих, препетый и препрославленный.

 

Благословен Ты, Боже, пасти зверей замкнувший / и погасивший огонь во славу святых Твоих, / прехвальный и преславный!

Стих: Блажени, яже избрал, / и приял еси Господи.

 

Стих: Блаженны те, кого Ты избрал и приблизил, Господи.

Благословен еси, Боже, / от смерти в безконечный живот преложивый, / верою в житии послужившия Тебе.

 

Благословен Ты, Боже, от смерти / в бесконечную жизнь пренесший / с верою в жизни сей послуживших Тебе.

Ирмос: Благословен еси, Боже, / видяй бездны / и на Престоле Славы седяй, / препетый и преславный.

 

 

 

Катавасия: Благословен Ты Боже, видящий бездны / восседающий на Херувимах, / прехвальный и преславный!

 

 

Песнь 8.

Ирмос: Отроки благочестивыя в пещи / Рождество Богородичо спасло есть; / тогда убо образуемое, / ныне же действуемое, / вселенную всю воздвизает пети Тебе: / Господа пойте, дела, / и превозносите Его во вся веки.

 

Песнь 8

Ирмос: Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы спасло: / тогда – прообразуемое, а ныне – действующее; / всю вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте Господа, творения, / и превозносите во все века!

{Ν} Ложесны Слово прияла еси, / вся носящаго носила еси, / млеком питала еси, / манием питающаго вселенную всю, Чистая, Емуже поем: / Господа пойте дела, и превозносите во вся веки.

 

Ты во чрево Слово приняла, / все Носящего носила, / молоком вскормила мановением Своим питающего / всю вселенную, Чистая. / Ему мы поем: / "Воспевайте Господа, творения, / и превозносите во все века!"

{Μ} Моисей уразуме в купине великое таинство Рождества Твоего: / отроцы же прообразиша сие явственнее / посреде огня стояще, и не опаляеми, нетленная святая Дево. / Тем Тя почитаем во вся веки.

 

Моисей уразумел в кусте терновом / великое таинство рождения от Тебя Христа; / отроки (же) прообразовали его всего яснее, / стоя посреди огня, и им не опаляемые, / непорочная святая Дева. / Потому мы воспеваем Тебя во все века!

{Ο} Прежде прелестию обнажившиися / в ризу нетления облекохомся Рождеством Твоим: / и седящии во тьме прегрешений, свет видехом, / света жилище, Отроковице. / Тем Тя поем во вся веки.

 

Прежде обманом обнаженные, / мы в одежду нетления облеклись, / когда Ты понесла во чреве; / и, сидящие во мраке согрешений, / Свет увидели, Света жилище, Отроковица. / Потому мы воспеваем Тебя во все века!

{Ν} Мертвии Тобою оживляются, / Жизнь бо ипостасную родила еси, / немии прежде, благоглаголиви бывают, / прокаженнии очищаются, недузи отгоняются, / духов воздушных множества побеждаются, / Дево, человеков спасение.

 

Мертвые Тобою оживотворяются, / ибо Жизнь ипостасную носила Ты во чреве; / немые прежде говорить ясно начинают, / прокаженные очищаются, недуги прогоняются, / духов воздушных множества побеждаются, / Дева, смертных спасение.

{Η} Миру рождшая спасение, / имже от земли на высоту взяти быхом, / радуйся всеблагословенная, покрове и державо, / стено и утверждение поющим, Чистая: / Господа пойте дела, и превозносите во вся веки.

 

 

Миру родившая спасение, / Та, через Которую мы от земли вознеслись на высоту, / радуйся, Всеблагословенная, покров и крепость, / стена и твердыня для поющих, Чистая: / "Воспевайте Господа, творения, / и превозносите во все века!"

 

Иный. Ирмос: Из пламене преподобным росу:

 

Иной. Ирмос: Из пламени Ты для благочестивых росу источил:

Святых мученик исправлением, / небеснии умове преудивишася, / тех молитвами, милости Твоя, Владыко, в нас богатно удиви, Щедре.

 

Умы небесные чрезвычайно удивились / святых мучеников подвигам; / по молитвам их дивные милости Твои, Владыка, / в нас яви обильно, Милосердный.

Огнь Божественною росою поправшии, / страдальцы Господни досточуднии, / избавите нас огня мучащаго, / ко Владыце теплыми вашими молитвами.

 

Огонь росою Божественною поправшие / страдальцы Господни удивления достойные! / Избавьте нас от огня карающего / ко Владыке горячими вашими ходатайствами.

Преблагий Слове, / отшедшия от нас православно, / жизни сподоби, яже на небесех, / и святыя светлости, / добропобедных мученик молитвами.

 

Преблагое Слово! / Отошедших от нас православных / удостой жизни, той, что на небесах, / и святого осияния, победоносных мучеников мольбами.

Богородичен: Молитвами, Щедре, Рождшия Тя, / и святых мученик и апостол Твоих, / просвети наша души, еже славити Тя, / в веселии душевнем во веки.

 

 

Богородичен: Мольбами носившей Тебя во чреве, Милосердный, / и святых мучеников, и Апостолов Твоих, / просвети наши души, чтобы нам славить Тебя / в веселии душевном вовеки.

 

Иный. Ирмос: Творца твари:

 

Иной. Ирмос: Создателя всего творения:

Лицы мученик святии, / помяните любовию воспевающия вы / и превозносящия Христа во веки.

 

Хоры мучеников святые! / Помяните с любовью воспевающих вас / и превозносящих Христа вовеки.

Мечем усекаеми, радовахуся мученицы, поюще Христа / и превозносяще во вся веки.

 

Мечом рассекаемые, мученики / радовались, воспевая Христа / и превознося во все века.

Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа.

 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа.

Троичен: Страннолепно разделяется Троица / и пребывает нераздельна, яко Бог, / Юже превозносим во вся веки.

 

Троичен: Странным образом разделяется Троица, / и пребывает нераздельной, как Бог: / Ее мы превозносим во все века.

Богородичен: Дева Младенца роди, / Бог бо из Нея вочеловечися, / вся тварь да поет Его во веки.

 

Богородичен: Дева Младенца родила: / ибо Бог от Нея вочеловечился; / все творение да поет Его вовеки.

Стих: Дивен Бог во святых Своих, / Бог Израилев.

 

Стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев.

Столпи мужества явишася, / падением диаволим радующеся мученицы, / поюще Христа и превозносяще во веки.

 

Столпами мужества вы явились, мученики, / над падением диавола торжествуя, / воспевая Христа (и превознося) вовеки.

Стих: Души их во благих водворятся.

 

Стих: Души их среди благ водворятся.

У Авраама внедритися сподоби, Господи, рабы Твоя, / верою преставльшияся к Тебе, и надеждею.

 

В лоне Авраама водвориться / удостой, Господи, рабов Твоих, / к Тебе перешедших с верою и надеждою.

Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще во вся веки.

 

Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все века.

Ирмос: Творца твари, / Егоже ужасаются Ангели, / пойте, людие, / и превозносите во вся веки.

 

 

 

Катавасия: Создателя всего творения, / пред Кем трепещут Ангелы, / воспевайте люди, / и превозносите во все века!

 

 

Песнь 9.

Ирмос: Всяк земнородный / да взыграется, Духом просвещаемь, / да торжествует же Безплотных умов естество, / почитающее священное торжество Богоматере, / и да вопиет: / радуйся, Всеблаженная, / Богородице, Чистая Приснодево.

 

Песнь 9

Ирмос: Всякий на земле рожденный / да ликует, Духом просвещаясь; / да торжествует и бесплотных Умов естество, / почитая священное торжество Богоматери, / и да взывает: / "Радуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева!

{Ι} Да Тебе, вернии, радуйся зовем, / Тобою радости причастницы бывше присносущныя, / избави нас напастей, варварскаго пленения, и всякия иныя раны, / за множество, Отроковице, прегрешений, / находящия человеком согрешающим.

 

Чтобы мы, верные, восклицали Тебе: "Радуйся", / став через Тебя вечной радости участниками, / избавь нас от искушения, иноземного пленения, / и от всякого иного бедствия, / из-за множества согрешений, Отроковица, / постигающего людей согрешающих.

{Ω} Явилася еси просвещение наше и утверждение. / Темже вопием Ти: / радуйся, звездо незаходимая, вводящая в мир великое Солнце. / Радуйся, Едем отверзшая заключенный, Чистая. / Радуйся, сосуде, миро неистощимое на Тя излиянное приемший.

 

Явилась Ты просвещением нашим и утверждением, / потому мы взываем Тебе: / "Радуйся, звезда не заходящая, / вводящая в мир великое Солнце; / радуйся, открывшая Эдем затворенный, Чистая; / радуйся, сосуд, / миро неистощимое, на Тебя излитое, принявший.

{Σ} Станем благоговейно в дому Бога нашего, и возопиим: / радуйся, миру Владычице. / Радуйся Марие, Госпоже всех нас. / Радуйся, едина непорочная в женах и добрая. / Радуйся, столпе огненный, вводящий в вышнюю жизнь человечество.

 

Станем благоговейно / в доме Бога нашего и возгласим: / "Радуйся, мира Владычица, / радуйся, Мария, госпожа всех нас; / радуйся, единственная среди жен / непорочная и прекрасная; / радуйся столп огненный, / вводящий в вышнюю жизнь человечество!"

{Η} Голубице Милостиваго рождшая, радуйся Приснодево: / преподобных всех, радуйся, похвало, страдальцев венчание. / Радуйся, всех праведных Божественное удобрение, / и нам верным спасение.

 

Голубка, Милостивого родившая, / радуйся, Приснодева, / радуйся, всех преподобных похвала, / подвижников увенчание; / Радуйся, и всех праведных божественное украшение, / и нам, верным, спасение.

{Φ} Пощади, Боже, наследие Твое, / грехи наша вся презрев ныне, / на сие имея молящую Тя, / на земли безсеменно Тебе Рождшую, / великия ради милости восхотевшаго / вообразитися, Христе, в человечество.

 

 

Пощади, Боже, наследие Твое, / все грехи наши презрев ныне, / для того имея молящую Тебя, / на земле без семени носившую во чреве / Тебя, Христе, по великой милости восхотевшего принять / прежде несвойственный Тебе / образ (человеческий).

 

Иный. Ирмос: Бога человеком невозможно:

 

Иной. Ирмос: Невозможно людям увидеть Бога:

Яко свет, яко солнце возсиявше, / всю землю лучами благочестия, мученицы, / и светилами чудес просветиша / и многобожия тьму разгнаша, / ихже молитвами, Боже, помилуй нас.

 

Как свет, как солнце взойдя, / всю землю лучами благочестия / и светочами чудес осветили мученики, / и тьму многобожия разогнали: / их мольбами, Боже, помилуй нас!

Воинство мучеников непобедимое, / всех нас укрепи добре подвизатися / и совершити поста поприще, / яко да Божественнаго жития дело совершивше, / причастницы будем жизни, веселящеся.

 

Воинство мучеников непобедимое! / Укрепи всех нас прекрасно подвизаться / и окончить поприще поста; / чтобы дела жития боговдохновенного завершив, / нам стать участниками жизни с веселием.

Твоя да предварит благость, Господи, / от нас страшным преставльшихся повелением Твоим, / да окружит их Твоя милость, / и да наставит к селением, просвещенным светом лица Твоего.

 

Твоя благость, Господи, да встретит скоро / перешедших от нас по страшному велению Твоему: / да окружит их Твоя милость / и да приведет к обителям, / озаряемым светом лица Твоего.

Богородичен: Гласом ангеловым совета Отча Ангела, / неизреченно Богородице родила еси, / гласы убо рабов Твоих приими, / яже во время поста приносим, / и сия принеси Богу, якоже кадило.

 

 

Богородичен: По гласу Ангела / Вестника совета Отчего / Ты, Богородица, неизреченно зачала; / прими же голоса рабов Твоих, / которые мы во время поста приносим, / и принеси их Богу, как фимиам.

 

Иный. Ирмос: Исаие, ликуй:

 

Иной. Ирмос: Исаия, ликуй:

Совершающе торжество мученическое, / днесь людие воскликнем песньми, / поюще Христу подвигоположнику / и победы на враги им подавшему, / Егоже в песнех величаем.

 

Совершающе мученическое торжество, / в сей день, люди, возликуем с песнями, / воспевая Христу, закон подвижничества установившему, / и победы над врагами им подавшему: / Его мы в песнопениях величаем.

Ноготьми растерзаеми и усецаеми мечем на уды, / совокупистеся Христу любезно, всехвальнии мученицы. / Тем и ныне на небесех веселящеся, о всех молитеся.

 

Когтями железными терзаемые, / и рассекаемые мечом на части, / вы сочетались со Христом в любви, всехвальные мученики. / Потому и ныне, веселясь на небесах, / за всех помолитесь.

Троичен: Едино Существом воспеваю Тя, Безначальная Троице, / честная, живоначальная, несекомая Единице, / Отче нерожденный и рожденный Слове и Сыне, Душе Святый, / нас спаси, поющих Тя.

 

Троичен: В единстве естества воспеваю / Тебя, безначальная Троица, / досточтимая, живоначальная, неделимая Единица: / Отче нерожденный, и рожденное Слово и Сын, / Дух Святой, спаси нас, / воспевающих Тебя!

Богородичен: Паче ума рождество Твое, Богомати, / без мужа бо зачатие в Тебе и девственно рождение бысть, / ибо Бог есть родивыйся, / Егоже величающе, Тя, Дево, ублажаем.

 

Богородичен: Превыше ума роды Твои, Богоматерь, / ведь без мужа произошло зачатие в Тебе / и девственно – чревоношение: / и, подлинно, Богом является рожденный! / Его величая, мы Тебя, / Дева, блаженной именуем.

Стих: Святым, иже суть на земли Его, / удиви Господь вся хотения Своя в них.

 

Стих: Святым, которые на земле Его, дивно явил Господь все желания Свои среди них.

Доблее воинство Царя всех и Бога, / мучеников песньми венчаим, людие, / тии бо победиша бесовския полки яве, / яже воспевающе, Владыку величаем.

 

Доблестное воинство / Царя всех и Бога – мучеников / песнями увенчаем, люди: / ибо они явно победили бесовские полки. / Воспевая их, мы Владыку величаем.

Стих: Блажени, яже избрал, и приял еси Господи.

 

Стих: Блаженны те, кого Ты избрал и приблизил, Господи.

Егда все создание Твое возставиши судитися, Христе, яже приял еси, / и ныне рабы Твоя верныя помилуй, / прости, яже в житии прегрешения их, / и со святыми Твоими упокой я во веки.

 

Когда все, Тобою созданное, / Ты воздвигнешь для суда, Христе, / тех, кого Ты и ныне принял, / верных рабов Твоих помилуй, / совершенные ими в жизни согрешения прости, / и со святыми Твоими упокой их навеки.

Ирмос: Исаие, ликуй, / Дева име во чреве / и роди Сына Еммануила, / Бога же и Человека, / Восток имя Ему, / Его же величающе, / Деву ублажаем.

 

 

 

Катавасия: Исаия, ликуй! / Дева зачала во чреве / и родила Сына – Эммануила, / Бога и человека, / Восток – имя Ему. / Его величая, мы Деву восхваляем.

 

 

Ексапостиларий. Подобен: Жены услышите:

 

Ексапостиларий

Еже от века днесь познавается таинство: / Божие Бог Слово, Сын Девы Марии за милосердие бывает. / И радость Благовещения Гавриил провещавает, с нимже возопиим вси: / радуйся, Мати Господня.

 

 

 

От века сокровенное таинство / сегодня познается: / Бог – Слово Божие – Сыном Девы Марии / по милосердию становится, / и радостное благовестие возглашает Гавриил. / С ним все воззовем: / "Радуйся, Матерь Господня!"

 

 

На хвалитех: Всякое дыхание:Поставим стихов 4 и поем стихиры, глас 4. Подобен: Яко добля:

 

На хвалитехстихиры на 4, глас 4

Сокровенное таинство / и Ангелом неведомое, / Гавриил уверяет Архангел, / и к Тебе ныне приидет / единей нетленней и добрей голубице, / и рода нашего воззванию, / и возопиет Тебе Пресвятая, еже радуйся: / уготовися словом, Бога Слова, / Твоими ложеснами прияти.

 

Сокровенное таинство / и Ангелам неведомое / удостоверяет Гавриил Архангел. / И к Тебе придет он ныне, / единой чистой и прекрасной голубице, / и призванию к Богу рода нашего, / и воззовет Тебе, Всесвятая: "Радуйся! / Готовься словом Бога Слово / в недра Свои принять!"

Светоносная палата / уготовася Тебе, Владыко, / утроба чистая Богоотроковицы, / гряди к Сей и сниди, ущедри создание Твое, / завистно брань приимшее и работою удержанное льстиваго, / и доброту первую погубившее, / и Твоего спасительнаго чающее сошествия.

 

Светоносный дворец / приготовлен Тебе Владыка / – чрево пречистое Божией Отроковицы. / Приди, в Него сойди, / пожалев Свое создание, / из зависти подвергшееся нападению / и удерживаемое в рабстве у злодея, / и красоту первоначальную потерявшее, / и ожидающее Твоего спасительного сошествия.

Гавриил Архангел, / к Тебе, Всенепорочная, / явленно приидет и возопиет Тебе: / радуйся, клятвы разрешение, / падших востание. / Радуйся, едина избранная Богу бывшая. / Радуйся, колеснице солнца славы. / Приими Безплотнаго, / во утробе Твоей вселитися хотящаго.

 

Гавриил Архангел / к Тебе, Всенепорочная, / явно придет и воззовет Тебе: / "Радуйся, от проклятия избавление, / падших исправление! / Радуйся, ставшая единственной Божией избранницей! / Радуйся, Солнца облако одушевленное! / Принимай Бесплотного, / во чреве Твоем поселиться возжелавшего!"

Слава, и ныне, самогласен, глас 4:

 

Слава, и ныне, глас 4:

Языка, егоже не ведяше, / услыша Богородица, / глаголаше бо к Ней Архангел Благовещения глаголы: / отнюдуже верно приимши целование, / зачат Тя, Превечнаго Бога. / Темже и мы радующеся вопием Ти: / из Нея воплотивыйся непреложно, Боже, / мир мiрови даруй / и душам нашим велию милость.

 

 

Язык, Ей неизвестный, / услышала Богородица: / ведь Архангел возглашал Ей слова благовестия. / Потому Она, приняв с верою его приветствие, / зачала Тебя, Предвечного Бога. / Оттого и мы, радуясь, воззовем Тебе: / "Боже, неизменно воплотившийся от Нее, / мир миру даруй / и душам нашим великую милость!"

 

Славословие великое и отпуст.

 

 

Славословие великое и отпуст.

 

azbyka.ru

Акафисты, читаемые в болезни и скорби

КондАк 1

ВзбрАнной Богом от идолослужительнаго рода и призванной во язЫк свят, в люди обновлЕния, невесте Христове, яко избавлЯющиися тобою от различных зол и обстоЯний, благодАрственная пения и хваления восписУем ти, молитвенницы твои, святая и всехвальная великомученице: ты же, имУщи дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободИ, да с радостию зовЕм ти: радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.

Икос 1

Ангелом честнУю и вселюбезную чистоту непорочно сохрАнши, честнАя Варваро, Ангелом сожительница быти сподОбилася еси, с нИмиже егда поеши Троическую песнь Богу на небеси, услыши нас, поющих тебе на земли похвАльная пения сия:

Радуйся, отроковИце, Богом Отцем предустАвленная быти сообрАзна в страдании образу Сына Его; радуйся, Сыном Божиим, Светом от Света, призванная из тьмы в чУдный свет веры и благодати Его.

Радуйся, яко позвАвшему тя Святому Духу, и сама телом и духом свЯта есИ; радуйся, яко от скверны плоти и духа непорочну себе соблюлА еси.

Радуйся, рождЕнному от Девы Жениху Христу деву тя чистую обручившая; радуйся, земнаго обрУчника паче Небеснаго знАти не восхотЕвшая.

Радуйся, крИне дЕвства, посредЕ тЕрния идольскаго прорастший дОле; радуйся, цвЕте чистоты, в неувядаемой славе цветущий горЕ.

Радуйся, в небеснем вертограде Христова благоухания наслаждАющаяся; радуйся, краснЕйшаго паче сынов человеческих зрением тАмо утешАющаяся.

Радуйся, убелившая ризы твоя в крови Агнчей на земли; радуйся, в лице девственном последующая Божиему Агнцу на небеси.

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 2

ВИдящи святая Варвара себе на высоком столпЕ от отца поставлену, помышляше себе манием Божиим к небеси быти возводиму. Разумная убо восхождения в сердце своем полОжши, тЕми от тьмы к Свету и от прелестных идолов ко истинному Богу Умне восхождАше, поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 2

Разум неуразумЕнный о единем всея твари Творце разумети дева святая Варвара Ищущи, бесЕдоваше со своим си разумом, глаголющи: "От темных кумиров чУдным светилам небесным кАко бе создАтися мОщно, рцы ми". К нейже он со Псаломником речЕ: "Вси бОзи язык бЕсове, един же есть Бог и Господь, Иже небеса и вся светила их сотворИ". ТаковОму твоемУ, мудрая дево, разуму дивящеся, глаголем:

Радуйся, паче стАрец идолослужительных разУмнейшая; радуйся, паче мудрецев мира сего мудрейшая.

Радуйся, яко тебе безвестная и тайная премудрости СвоеЯ Бог явил есть; радуйся, яко тебе истиннаго богословия Сам Бог Слово научил есть.

Радуйся, всех звездочЕтцев умом Христовым превозшЕдшая; радуйся, явственнее паче онех небесный круг прозрЕвшая.

Радуйся, яко в твари, Аки в зерцАле, СамАго Творца усмотрЕла еси; радуйся, яко в создАнных светилах Несозданный Свет узрЕла еси.

Радуйся, ныне уже кромЕ зерцАла свет лица Божия на небесИ зрящая; радуйся, тем светом неизреченно веселящаяся.

Радуйся, умная звездО, еЯже озарением лице Божие, яко солнце, свЕтло нам является; радуйся, мысленная лунО, Еюже нощь заблуждения Яко день просвещается.

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 3

Сила Вышняго дадЕ тогда святей Варваре, Якоже дрЕвле пророку ИезекиИлю, лицЕ адамантово, сильно пред всеми идолослужИтельми, во Еже не убоЯтися ей от зверскаго лица их, ни ужасатися лютаго прещЕния. ТЕмже со дерзновением мужемудренная дева взывАше: "ТрОицу чту, ЕдИно БожествО, и Той верою покланЯющися, велеглАсно пою: Аллилуиа".

Икос 3

ИмУщи святая Варвара свыше данную себе мудрость, востечЕ к делателем бани отЕческия, и Онем проявляя тайну Святыя Троицы, повеле три окна в бане устрОити. "Аще, – речЕ, – идолослужИтелие уста Имут и не глагОлют славы истиннаго Бога, то каменныя в сей бане стены треми окнАми, Аки треми устнАми, да свидетельствуют, яко Един есть Бог, в Троице СвятЕй от всеЯ твАри слАвимый и покланЯемый". За таковое Убо мудрование, святая Варваро, приимИ похвалу сию:

Радуйся, в треокОнной бане купЕль Святаго Крещения, во имя Троицы Пресвятыя, изобразившая; радуйся, в купели воды и Духа, к сим же и крове твоеЯ мученическия, тебе измЫвшая.

Радуйся, яко тремИ окнами тьму многобожия, ТрОице СвятЕй противнаго, прогнала еси; радуйся, яко окнАми тремИ свет ТрОический ясно узрела еси.

Радуйся, яко теми тремИ окнАми призрЕ на тя Солнце Правды, тридневно возсиявшее от гроба; радуйся, яко теми тебе возсия день ТрОическаго спасения.

Радуйся, сердце твое Единому в Троице Богу всегда отвЕрсто имевшая; радуйся, чувства твоя пред бранию триех врагов: плоти, мира и диавола, крепко заключившая.

Радуйся, яко в души твоей три мысленныя окна: веры, надежды и любвЕ, устроила еси; радуйся, яко теми тремИ окнАми при ТрОическом Божестве тремИ деньмИ воздвиженную Тела Христова Церковь усмотрЕла еси.

Радуйся, яко тебе небеса от триЕх иерАрхий ангельских отверзОшася; радуйся, яко тебе горния обители ТрОическия радостно приЯша.

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 4

Буря ярости вЕлия отца твоего, дышущаго прещЕнием и убийством, возшумЕ на храм души твоеЯ, святая Варваро, но того не возмОже поколебАти: основан бо бе на твердом веры Христовы кАмени, на нЕмже ты, мудрая дево, неподвИжимо стоЯщи, укрепляющему тя Иисусу Христу песнь воспевала еси: Аллилуиа.

Икос 4

УслЫшав от тебе, мудрыя дщЕри, отец твой ДиоскОр неслышанная о СвятЕй ТрОице словесА, Яко Аспид глухИй заткА уши своя и по подобию змиИну с жалом ядоносным устремися со острием мечА на твое убийство: но ты, невесто Христова Варваро, подражающи Жениха твоего Иисуса, бежавшаго от меча Иродова, бЕгала еси от меча ДиоскОрова, желАющи сердце его от зверския ярости в любовь отеческую обратИти. Мы же разумное твое бегство звАнии почитаем сИми:

Радуйся, блаженная, изгнАнная из дОму земнАго правды ради; радуйся, богатая в Бога, лишЕнная отеческих богатств Христа ради.

Радуйся, яко твоего обнищАния есть Царствие Небесное; радуйся, яко тебе уготОвася вечных благ сокровище.

Радуйся, словесная Агнице, от злаго волка мучителя к доброму Пастырю Христу прибЕгшая; радуйся, во двор праведных овец Его, одеснУю стоящих, вшЕдшая.

Радуйся, незлОбивая голубИце, от земнаго врАна в покров Небеснаго Орла прелетЕвшая; радуйся, в крОве крилУ Его добрый себе покров обрЕтшая.

Радуйся, Небеснаго Отца дщи честнАя, яко от земнаго родителя с безчестием на смерть гонИма была есИ; радуйся, яко от безсмертнаго Господа Славы в жизнь вечную со славою приЯта еси.

Радуйся, тОяжде и нам жизни присножелАющая ходАтаице; радуйся, прилежная о нас к Богу молИтвеннице.

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 5

Боготечной звезде была еси подобна, святая великомученице ВарвАро: бежАщи бо пред отцем твоим, наставлЯла еси того тАинственне на путь, ведущий ко Праведному Солнцу, от Девы возсиявшему, Христу Богу. ОбАче он душевныма ослеплен очИма, Абие и телЕсныма не узрЕ тя пред собою бежащую: ты бо сквозЕ каменную, тебе велением Божиим разступившуюся, гОру прошедши, скрылася еси от Очию его в каменней пещере, да от средЫ кАмения, Яко птица, дАси глас Богу, воспевающи: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше тя пАстырие, верхУ горы Овцы пасущии, в камени крЫющуюся, дивлЯхуся, глаголюще: "Что сия словесная Агница? КОего вОлка бегает?" И се ДиоскОр, паче вОлка лютейший, востЕче на гору, и тебе тАмо крыющуюся обрЕт, и похитив за девическия твоЯ власЫ, влечАше ко своему дому по жестокому пути, на немже тя вернии сретАем приветствии сИми:

Радуйся, младому елЕню на горах ароматских уподобившаяся; радуйся, гОрняя пАче дОльних, восхождения в сердце твоем полагающи, возлюбившая.

Радуйся, избЫвшая погибельнаго идолослужения рОва; радуйся, на гору ТрОическаго поклонения востЕкшая.

Радуйся, сквозЕ кАмение прошедшая, от каменносЕрдаго бЕгающи гонения; радуйся, средЕ кАмения Камень Христа, утверждающаго тя, обретшая.

Радуйся, в пещеру каменную вшедшая, видети Иисуса во гробе каменнем бывша положенна; радуйся, уже Того видящая на Престоле Славы седЯща.

Радуйся, яко власЫ главЫ твое за Христа хранящаго, да и влас главы человеческия не погибнет, исторжени суть на земли; радуйся, Яко тИи от Христа изочтЕни суть ко увенчанию на небеси.

Радуйся, власЫ твоя кровию дОле, яко цветами, обагрившая; радуйся, заплетение власОв твоих окрававленных в венец себе златЫй обратившая.

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 6

Проповедником богоносным, апостолом Христовым, поревновавши, дерзновенно пред лицем мучителей проповедала еси Христа истиннаго Бога: и Его ради лютыя раны, власяными рУбы и острым чрЕпием болезненно потирАемыя, мужественно претерпЕла еси, святая Варваро. Темже в темницу всаждЕна, в ней Аки в чертОзе о Христе Иисусе ликовала еси, поющи Ему: Аллилуиа.

Икос 6

ВозсиЯвый в сердце твоем просвещение истиннаго богоразумия, возсиЯ и во очесЕх твоих свет Божественнаго лица Своего Христос Господь: Той бо, яко возлюбленный твой Жених, в полУнощи к тебе, непорочней Своей невесте, в темницу пришед, любезно тя посетИ, от ран исцелИ, и светлостию лица Своего неизреченно душу твою возвеселИ, нас же верных научи пети тебе сицевАя:

Радуйся, за страдавшаго биение Христа нещадно биЕнная; радуйся, биения терпением невидимаго врага убившая.

Радуйся, язвы Господа твоего на теле твоем носившая; радуйся, от всех язв ТЕмжде Господем на теле твоем исцелевшая.

Радуйся, яко Сам Господь, Свет мира, тебе в темнице бывшей Себе явИл есть; радуйся, яко Сам душИ и тЕла Врач тебе больную посетил есть.

Радуйся, чрез земную темницу в небесный чертог свЕтло вшедшая; радуйся, от кровЕй твоих брачную тебе одежду исткавшая.

Радуйся, яко тобою от многих ран грешнии исцеляются; радуйся, яко тобою от всех болезней с верою тя призывающии уздравляются.

Радуйся, уз греховных скорая решительнице; радуйся, язв многозлОбных добрая целебнице.

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 7

ХотЯщу безумному мучителю желание свое улучИти и еще покушающемуся ласкательными словесЫ тебе, святая Варваро, от истиннаго Бога отвратИти ко прелЕстным Идолом, ты, яко мудрая дева, отвещала еси тому: "ПЕрвее твердый адамант в мягкий воск претворИши, нЕжели мене отвратИши от Христа Бога моего: Того бо, со Отцем и Святым Духом, ЕдИнаго истиннаго Бога исповедую, славлю и хвалю, и пою Ему: Аллилуиа".

Икос 7

Новую показА безчеловечия ярость зверообрАзный мучитель, егда тебе, святая великомученице ВарвАро, повелЕ на древе повЕсити, и ноготьмИ железными тело твое строгати, и свещами горящими твоЯ опалЯти рЕбра, еще же и млатОм во главУ тяжко бити. Сие пачеестЕственное терпение твое благоговейно воспоминающе, похвалами блажИм тя сИми:

Радуйся, яко повЕшена была еси на древе Христа ради, на Кресте распЯтаго; радуйся, яко строгана по ребром Иисуса ради, копиЕм в рЕбра прободЕннаго.

Радуйся, яко огнь любвЕ к Богу в сердце твоем возжЕгла еси; радуйся, яко за Того огненными свещами палИма была еси.

Радуйся, твердейшая адамАнта в терпении невредимом; радуйся, крепчайшая каменнаго столпА в мужестве непоколебИмом.

Радуйся, яко млАтом, бившим тя по главе, венец царствия тебе исковАся; радуйся, яко темже млатОм глава врага твоего сокрушИся.

Радуйся, яко со Христом, Его ради, на земли страдала еси; радуйся, яко с Ним и о Нем на небесИ прославлЯешися.

Радуйся, всех врагов наших крепкая победИтельнице; радуйся, во всех бедах наших скорая помощнице.

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 8

Странное и страшное святыя Варвары страдАние вИдящи, благоверная в женах ИулиАния удивися зелО, кАко млАда отроковИца в Юностнем телесИ таковЫя мужественно за Христа терпит мУки; тАже, слезнаго исполнившися умиления, благодарственно и та возопИ Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь Сладчайший Иисусе сладость, весь желание тебе бысть, святая Варваро, слАдце бо Его ради горькия претерпела еси муки, глагОлющи: "Чашу страданий, Юже дадЕ ми возлюбленный мой Жених, не Имам ли пИти?" Темже и сама показалася еси чаша, сладость чудесных исцелений изливающая всем вопиющим к тебе сицевАя:

Радуйся, отвергшая во адское гОре идольскую горесть; радуйся, возлюбившая небесную Исусову сладость.

Радуйся, мысленная стАмно, манну брАшна творения воли Божия в себе имУщая; радуйся, верных во благих желание исполняющая.

Радуйся, рекО, исполненная благодати Божия водАми; радуйся, источниче, кипящий чудес излиянии.

Радуйся, яко пчела, от зловоннаго идольских жертв дыма отлетевшая; радуйся, во благоухАнную мира Христова вонЮ слАдце притекшая.

Радуйся, яко твоими по всем тЕле Язвами была еси подобна сОту; радуйся, яко крове твоеЯ капли сладчайшия паче меда быша Пресладкому Иисусу.

Радуйся, яко всем верным воспоминание твое пресладко; радуйся, яко всей Церкви Христовой имя твое пречестно.

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 9

Все естество ангельское вЕлию возрадовася радостию, узревши мужественную крепость твою, святая и непобедимая мученице Варваро: видевше бо Ангельстии чинове вЕтхаго врага, прегордаго князя тьмы, со всем его бесовским и диавольским полчищем от тебе, едИныя младыя девы посрамленнаго, побежденнаго же и под нозе твои поверженнаго, велиим гласом возопИша Богу: Аллилуиа.

Икос 9

ВетИи многовещАннии рИторскими своими язЫки не возмогут изрещИ величества твоих болезненых страданий, о Варваро: кто бо скажет болезнь твою, колИка бе, егда сосцА твоя урЕзана бЫша? Кто изречет студ лица девическаго, егда обнажЕна по всему граду от беззаконных мучителей водИма была еси? СицевУю болезнь и безчестие твое мы тОчию воспомянувше, содрогаемся и со умилением глаголем сице:

Радуйся, добрая лЕторасле сада Иисусова; радуйся, истинная лозО винограда Христова.

Радуйся, два сосцА твоя отрЕзанная, Аки два грЕзна в честь ГОсподеви твоему принесшая; радуйся, кровь твою, Аки вино умиления, от тех источившая.

Радуйся, яко Христа ради обнаженнаго и ты риз своих совлечЕна была еси; радуйся, яко Его ради, во Иерусалиме ругАтельне водИмаго, и ты по граду на поругание водИма была еси.

Радуйся, от Ангела светлою одеждою в наготЕ своей одЕянная; радуйся, тОю от стУдных очес невидимо покровЕнная.

Радуйся, чУдным ангелом и человеком позор бывшая; радуйся, и самЕх мучителей терпением твоим удивившая.

Радуйся, яко Сам Господь свыше призрЕ на твоя страдания; радуйся, Сам Той ПодвигополОжник похвалИ подвиги твоя.

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 10

СпастИ хотЯ душу твою, о теле нерадИла еси, святая Варваро: егда бо на тя мЕчное на смерть осуждение изЫде, ты под меч острый, Аки под венец красный радостно идущи, Богу, в мученическом подвизе тебе укрепляющему, воспевала еси песнь: Аллилуиа.

Икос 10

СтенЫ каменныя твердЕе окаменЕнный сердцем бысть ДиоскОр, твой, святая Варваро, не уже родитель, но лютый мучитель: той бо, яко услыша твое мЕчное на смерть осуждение, не тОчию о смерти твоей не поболЕ, но и сам своим мечЕм на месте осуждения твою святую усечЕ главу, и тАко, по предречению Господню, окаянный отец предадЕ на смерть свое чадо. В той убо блаженней твоей кончине приимИ от нас пения сиЯ:

Радуйся, за главу Церкве – Христа под меч главу твою преклОньшая; радуйся, за любовь к Небесному человеколюбивому Отцу Безсмертному на смерть от земнАго безчеловечнаго отца тленнаго преданная.

Радуйся, течение мученическаго пути скончавшая дОбре; радуйся, веру безсмертному обручнику Христу до смерти сохраншая бОдре.

Радуйся, силою свыше на брань протИву сил преисподних препоЯсанная; радуйся, победоносною славою в вышних от Христа Победителя одеянная.

Радуйся, оружием благоволения Божия венчАнная на земли; радуйся, цветом нетления укрАшенная на небеси.

Радуйся, девам добрОто и похвалЕние; радуйся, мучеником красотО и радование.

Радуйся, христианом крепкое прибежище; радуйся, верным твердое заступление.

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 11

Пение наше похвальное, Аще бо и тьмочисленное, вЕмы, яко несть довольно по достоянию восхвалити тя, святая и всехвальная мученице Варваро: обАче мы, Божиих тобою нам обильно подаваемых даровАний благодарни сУще, Богу в тебе Своими благодеянии прославляемому, благодАрственными устЫ поем: Аллилуиа.

Икос 11

СветоприЕмную свещУ, на небеснем свЕщнице пред Престолом СвятЫя Троицы поставленную, зрим Умныма очИма тебе, святая дево ВарвАро: отонУдуже, егда нощнЫй грехов наших мрак лучами молитв твоих просвещаеши и нас на светлую спасения стезЮ наставляеши, по долгу достойна еси от нас званием быти почитаема сим:

Радуйся, светоумная лучЕ, во светлость немерцающую прилученная; радуйся, мысленная деннИце, день невечерний озаряти возшедшая.

Радуйся, благовонная смирно, Церковь Христову благоухающая; радуйся, златая кадильнице, фимиАм молитвы о нас к Богу приносящая.

Радуйся, мирополОжнице исцелений неоскудная; радуйся, сокровище Божиих даров неиждивИтельное.

Радуйся, чаше, от обилия дому Божия черплющая радость; радуйся, сосУде, от исполнения Христова приемлющий всех благ небесных сладость.

Радуйся, адаманте, перстень безсмертнаго со Христом обручения украсивый; радуйся, вЕнче доброты, в рУце Господней держимый.

Радуйся, яко на тя Царь славы, Господь сил, славу и велелЕпие возложил есть; радуйся, яко тебе Царь царствующих и Господь господствующих Царство Свое и господствие даровАл есть.

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 12

Благодать от Бога данА ти есть, хранити и соблюдати от внезапныя болезни и наглыя смерти всякаго человека, верою, любовию и благоговЕнием честнАя твоя страдания воспоминающаго и почитАющаго; тоЯ благодати не лиши и нас, добрая дево Варваро, да и мы, здрави сущи телом и духом, в нынешней и будущей жизни о тебе поем Богу: Аллилуиа.

Икос 12

ПоЕм твоя крЕпкия подвиги, почитаем страдания, хвалим долготерпение, ублажаем святую твою кончину; славим твое в немощнем теле оказавшееся непобедимое мужество, Имже на земли и на Небеси прославилася еси, святая и добропобЕдная великомученице Варваро, и в честь твоих победоносных подвигов и страданий похвальная восписУем ти сиЯ:

Радуйся, от ангельских чинОв в сожительство их любезно приЯтая; радуйся, от девственных ликов в чертог небесный радостно введЕнная.

Радуйся, от мученических полков под венец славы провождаемая во глАсе радования; радуйся, от всех жителей небесных приемшая о Господе целование.

Радуйся, яко мзда твоя мнОга есть на небесех; радуйся, яко радость твоя вечна есть во светлости святых.

Радуйся, от враг видимых и невидимых крепкая нам заступнице; радуйся, радости нам, благодати же и славы вечныя ходатаице.

Радуйся, душевных и телесных недУгов наших целительнице; радуйся, спасительных благ земных и небесных подательнице.

Радуйся, яко тобою от нечаянныя и вечныя смерти сохранЕни быти уповаем; радуйся, яко тобою вечную жизнь улучИти благонадежно чАем.

Радуйся, ВарвАро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 13

О многострадальная и всехвальная святая великомученице ВарвАро! Нынешнее наше моление приЕмши, от всяких болезней душевных и телесных и враг видимых и невидимых нас избави, и от вечнаго мучения твоим богоприятным ходатайством сохрани, да с тобою на землИ живых во веки поЕм Богу: Аллилуиа.

lib.pravmir.ru

Акафист преподобному Симеону, Новому Богослову

Текст утвержден Священным СинодомРусской Православной Церкви25 декабря 2012 года(журнал № 131)

Творе́ние Гера́сима мона́ха Микрагианнани́та

Конда́к 1

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Яко та́инственнаго богосло́вия боже́ственный орга́н

и Све́та Трисо́лнечнаго жили́ще,

Богосло́ве Симео́не, тя восхваля́ем.

Но я́ко испо́лнь Ду́ха осия́ньми,

освети́ луча́ми благода́тей твои́х вопию́щия ти:

Ра́дуйся, преподо́бне Симео́не, све́та боже́ственнаго таи́нниче.

И́кос 1

Ангелоподо́бен яви́лся еси́ доброде́телей преуспея́ньми, богому́дре Симео́не Богосло́ве, и а́нгельским твои́м гла́сом богосло́виши я́же па́че ума́ та́инства. Те́мже твое́й све́тлости дивя́щеся вси вопие́м:

Ра́дуйся, и́мже Тро́ица воспева́ется;

ра́дуйся, и́мже тле́ние попира́ется.

Ра́дуйся, Трисо́лнечнаго Све́та обита́лище;

ра́дуйся, небе́сныя жи́зни созерца́ние.

Ра́дуйся, высото́ боже́ственнаго ра́зума, неудо́бь исправи́мая мно́гими;

ра́дуйся, глубино́ жития́ лу́чшаго, вся́ческия доброде́тели ра́ди.

Ра́дуйся, я́ко показа́лся еси́ Це́ркве сия́ние;

ра́дуйся, я́ко яви́лся еси́ богосло́вов весе́лие.

Ра́дуйся, луче́ невеще́ственных осия́ний;

ра́дуйся, мо́лние проти́ву веще́ственных воображе́ний.

Ра́дуйся, и́мже богосло́ви тайново́дствуются;

ра́дуйся, и́мже новосло́вцы зауща́ются.

Ра́дуйся, преподо́бне Симео́не, све́та боже́ственнаго таи́нниче.

Конда́к 2

О́ко души́ твоея́ житие́м изря́дным очи́стив ди́вно, узре́л еси́ невеще́ственнаго све́та явле́ния, подъе́м и́го Христо́во, преподо́бне, и, впери́вся Ду́хом, Симео́не Боговдохнове́нне, взыва́л еси́: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум боже́ственный имы́й, разу́мне отре́клся еси́ досто́инств мирски́х вседу́шне и, роди́телей любо́вь презре́в, ко оби́тели Студи́йстей ра́дуяся прите́кл еси́: Христу́ бо после́довал еси́, слы́ша от всех сицева́я:

Ра́дуйся, Христо́вы любве́ сокро́вище;

ра́дуйся, све́та невеще́ственнаго прия́телище.

Ра́дуйся, а́нгельскому житию́ подража́яй;

ра́дуйся, бесо́вския де́рзости отвраща́яй.

Ра́дуйся, сосу́де многоце́нный дохнове́ния боже́ственнаго;

ра́дуйся, мечу́ богокова́нный на пристра́стие веще́ственное.

Ра́дуйся, я́ко прия́л еси́ в души́ огнь небе́сный;

ра́дуйся, я́ко всему́дре избра́л еси́ лу́чшее.

Ра́дуйся, страсте́й те́рние исторга́яй;

ра́дуйся, души́ ни́ву обновля́яй.

Ра́дуйся, плодо́в де́лателю безсме́ртных;

ра́дуйся, благ испо́лнивыйся нетле́нных.

Ра́дуйся, преподо́бне Симео́не, све́та боже́ственнаго таи́нниче.

Конда́к 3

Си́лу в по́двизе и во мно́зем разуме́нии прие́м, Симео́не, с небесе́ и в послуша́нии ста́рчестем соверши́вся, плотско́е подчини́л еси́ мудрова́ние, прему́дрости же лу́чшия испо́лнился еси́ и Тро́ице воспева́еши: Аллилу́ия.

И́кос 3

Излия́ся бога́тая благода́ть устна́ма твои́ма, и вла́га ти даде́ся прему́дрости; отню́дуже богосло́вия струи́ Це́ркви источи́л еси́, преподо́бне, и напоя́еши словесы́ твои́ми помышле́ния вопию́щих:

Ра́дуйся, исто́чниче богосло́вия;

ра́дуйся, пла́меню богому́дрия.

Ра́дуйся, реко́ во́д благода́тных;

ра́дуйся, сокро́вище наставле́ний духо́вных.

Ра́дуйся, таи́нниче богопросвеще́нный высо́ких виде́ний;

ра́дуйся, устне́ богодви́жимеи небе́сных помышле́ний.

Ра́дуйся, я́ко вещества́ преше́л еси́ преде́лы;

ра́дуйся, я́ко догма́тов раскры́л еси́ смы́слы.

Ра́дуйся, жи́зни святы́я учи́телю;

ра́дуйся, честны́м а́нгелом ра́вне.

Ра́дуйся, хра́ме Тро́ицы та́инственный;

ра́дуйся, заре́ свети́льника небе́снаго.

Ра́дуйся, преподо́бне Симео́не, све́та боже́ственнаго таи́нниче.

Конда́к 4

Живота́ боже́ственнаго ма́нна, и не́ктар безсме́ртный, и мед, из ка́мене источи́выйся, боготво́рных твои́х уче́ний кни́га быва́ет, ду́ши очища́ющая и к боже́ственному соверше́нию наставля́ющая вопию́щих: Аллилу́ия.

И́кос 4

Взя́лся еси́ к виде́нием высо́ким, по Па́влу, и Ду́хом неизрече́нная узре́л еси́, отню́дуже богосло́в прему́дрый, богосло́вствуя всем преми́рная язы́ком богоречи́вым, Симео́не, яви́лся еси́ вопию́щим:

Ра́дуйся, боже́ственный богосло́ве;

ра́дуйся, всему́дрый богоглаго́льниче.

Ра́дуйся, Иоа́нна вели́каго отпечатле́ние;

ра́дуйся, Григо́рия боже́ственнаго подо́бие.

Ра́дуйся, орга́не многозву́чный высо́ких виде́ний;

ра́дуйся, псалти́рю одушевле́нный светоза́рных наставле́ний.

Ра́дуйся, я́ко вше́л еси́ к незаходи́мому мра́ку;

ра́дуйся, я́ко узре́л еси́ ми́р небе́сный.

Ра́дуйся, ве́рныя изумля́яй словесы́ твои́ми;

ра́дуйся, ду́ши устроя́яй нра́вы твои́ми.

Ра́дуйся, живота́ небе́снаго изъяви́телю;

ра́дуйся, Бо́га нам чу́дный яви́телю.

Ра́дуйся, преподо́бне Симео́не, све́та боже́ственнаго таи́нниче.

Конда́к 5

Боже́ственным раче́нием, о́тче, сла́дце уя́звлен, подъя́л еси́ небому́дренным ра́зумом искуше́ния, ско́рби же и гоне́ния, и я́ко зла́то во огни́ искуси́лся еси́, я́ко а́нгел же, свя́те, всем яви́лся еси́, Христу́ воспева́я: Аллилу́ия.

И́кос 5

Испра́вил еси́ ума́ твоего́ движе́ния, богому́дре, к сла́ве Спа́сове и испо́лнь прему́дрости боже́ственныя показа́лся еси́, Симео́не, Ду́хом Святым, возбужда́я к покая́нию с любо́вию ти вопию́щих:

Ра́дуйся, сто́лпе воздержа́ния;

ра́дуйся, о́бразе терпе́ния.

Ра́дуйся, тайнописа́телю му́дрый обоже́ния;

ра́дуйся, разруши́телю жесточа́йшаго окамене́ния.

Ра́дуйся, уста́ медоточи́вая, ка́плющая боже́ственную сла́дость;

ра́дуйся, о́блаче богонапое́нный, ро́су жи́зни источа́яй.

Ра́дуйся, я́ко апо́стольскую благода́ть изъявля́еши;

ра́дуйся, я́ко спаси́тельное блиста́ние возсиява́еши.

Ра́дуйся, свети́ло благода́ти всесве́тлое;

ра́дуйся, звездо́ Лу́чшаго незаходи́мая.

Ра́дуйся, исто́чниче во́д живоно́сных;

ра́дуйся, све́точу глаго́лов богодохнове́нных.

Ра́дуйся, преподо́бне Симео́не, све́та боже́ственнаго таи́нниче.

Конда́к 6

Очи́стився се́рдцем, по́двига ра́ди духовнаго, испо́лнился еси́ осия́ний боже́ственных, и всесве́тел священноде́йствуя явля́лся еси́ ученико́м твои́м, блаже́нне. Обоже́н бо прича́стием, всехвальне Симео́не, вопия́л еси́: Аллилу́ия.

И́кос 6

Сия́я виде́нии, а́ки живы́й вне́ ми́ра и еди́ному Бо́гу соедини́выйся, огнеобра́зен и богови́ден, и ра́достен лице́м, и кро́ток явля́лся еси́ всем, благогове́йно ти вопию́щим:

Ра́дуйся, цевни́це Уте́шителева;

ра́дуйся, дре́во ра́йское.

Ра́дуйся, и́же в веществе́ и телеси́ безпло́тен;

ра́дуйся, и́же зра́ком и нра́вы равноа́нгелен.

Ра́дуйся, звездо́ многосве́тлая Восто́ка та́инственнаго;

ра́дуйся, колесни́це златоиспещре́нная де́йствия боже́ственнаго.

Ра́дуйся, трубо́, возглаша́ющая песнь спасе́ния;

ра́дуйся, язы́че, подава́яй кре́пость богодарова́нную.

Ра́дуйся, све́та боже́ственнаго сокро́вище;

ра́дуйся, стремле́ния о́гненнаго угаше́ние.

Ра́дуйся, честны́х та́инств зри́телю;

ра́дуйся, Бо́га трисо́лнечнаго служи́телю.

Ра́дуйся, преподо́бне Симео́не, све́та боже́ственнаго таи́нниче.

Конда́к 7

Ве́лий в виде́ниих и честны́х богозре́ниих показа́лся еси́, Симео́не Богосло́ве, моли́твою бо у́мною е́же в Бо́зе восхище́ния та́инство позна́л еси́, блаже́нне, я́ко ины́й Моисе́й, взыва́я: Аллилу́ия.

И́кос 7

Не́ктар живы́й нетле́ния кни́га слове́с твои́х подае́т ве́рным, Богосло́ве, Уте́шитель бо тобо́ю Це́ркви глаго́лет и провещава́ет, и пробужда́ет вся вопия́ти ти, Симео́не, сицева́я:

Ра́дуйся, сла́во Це́ркве;

ра́дуйся, вети́е Богонача́лия.

Ра́дуйся, очища́яй душе́вная оскверне́ния;

ра́дуйся, просвеща́яй на́ша помышле́ния.

Ра́дуйся, пла́меню, пояда́яй те́рния страсте́й;

ра́дуйся, у́ме, открыва́яй у́мная и зря́й.

Ра́дуйся, я́ко разреши́лся еси́ вещества́ плени́ц;

ра́дуйся, я́ко испо́лнился еси́ богото́чных во́д.

Ра́дуйся, зря́й Бо́жия сия́ния;

ра́дуйся, ненави́дяй вра́жия зло́бы.

Ра́дуйся, прему́дрых уче́ний наводне́ние;

ра́дуйся, честны́х дарова́ний гу́сли.

Ра́дуйся, преподо́бне Симео́не, све́та боже́ственнаго таи́нниче.

Конда́к 8

Стра́нное чу́до явля́шеся, о́тче Симео́не, в тебе́, изумля́юще и веселя́ще вся: боже́ственным бо богатя́ся просвеще́нием, прему́дрых и разу́мных яви́лся еси́ прему́дрейший, неве́жда пре́жде, и ны́не всему́дре Бо́гови поя́: Аллилу́ия.

И́кос 8

Весь измени́выйся и к Бо́гови весь отше́д изступле́нием боже́ственнейшим, богому́дре, и по прича́стию обоже́н, к вожделе́нному возбужда́еши обоже́нию, Симео́не богосла́вне, с любо́вию ти вопию́щия:

Ра́дуйся, у́глю огня́ невеще́ственнаго;

ра́дуйся, сия́ние све́та боже́ственнаго.

Ра́дуйся, краснопи́сче обоже́ния всему́дрый;

ра́дуйся, потреби́телю ле́ности держа́внейший.

Ра́дуйся, добро́ту обоже́ния явля́яй де́ятельне;

ра́дуйся, трезве́нию спаси́тельному науча́яй разу́мне.

Ра́дуйся, я́ко наставля́еши и́ночествующих ли́ки;

ра́дуйся, я́ко отвраща́еши враго́в полки́.

Ра́дуйся, на́ше просвеща́яй мудрова́ние;

ра́дуйся, страсте́й прекраща́яй стремле́ния.

Ра́дуйся, ве́рным боже́ственную благода́ть подава́яй;

ра́дуйся, Бо́га за все́х умоля́яй.

Ра́дуйся, преподо́бне Симео́не, све́та боже́ственнаго таи́нниче.

Конда́к 9

Стра́сти душе́вныя очища́я уче́нии твои́ми святы́ми, ко обре́тению на́с пробужда́еши, трезве́нием и моли́твою, о́тче, многоце́ннаго ка́мене живо́тнаго, его́же дре́вле погуби́хом; те́мже ны́не ко Христу́ возопии́м: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́я богосло́вия та́инственнаго показа́лся еси́, стяжа́в свы́шняго ра́зума: всего́ бо тя Уте́шитель привлече́, о́тче, я́коже благоволи́, и стра́нная и пресла́вная провеща́л еси́ вопию́щим:

Ра́дуйся, гла́се Бо́жий святы́й;

ра́дуйся, молча́ние враго́в соверше́нное.

Ра́дуйся, испо́лнь небе́снаго тайнонауче́ния;

ра́дуйся, проро́че лу́чшаго раче́ния.

Ра́дуйся, вети́е богонауче́нный прему́дрости Бо́жия;

ра́дуйся, мечу́ обоюдуо́стрый проти́ву пре́лести вра́жия.

Ра́дуйся, я́ко учи́ши восхожде́нием боже́ственным;

ра́дуйся, я́ко направля́еши к пути́ спасе́ния.

Ра́дуйся, Христо́ву ме́ртвость нося́й;

ра́дуйся, боже́ственное осия́ние на́м подава́яй.

Ра́дуйся, да́ром сло́ва обогати́выйся;

ра́дуйся, всем боже́ственная глаго́лавый.

Ра́дуйся, преподо́бне Симео́не, све́та боже́ственнаго таи́нниче.

Конда́к 10

Уста́ боже́ственная показа́лся еси́ и Но́вый Богосло́в Христо́вой Це́ркви, богому́дре, в не́йже но́вая и ве́тхая от сокро́вища отры́гну се́рдца твоего́, я́ко кни́жник богоприя́тен, я́коже глаго́лет Спаси́тель, Ему́же пое́ши: Аллилу́ия.

И́кос 10

Све́та невеще́ственнаго боже́ственное зерца́ло яви́лся еси́, прише́д ко открове́нием боже́ственным, Богосло́ве о́тче Симео́не, и вся ве́рныя зове́ши ко причаще́нию благи́м, и́хже обре́л еси́. Те́мже ти жела́нием вопие́м:

Ра́дуйся, уста́ неизрече́нных;

ра́дуйся, о́ко небе́сных.

Ра́дуйся, светоза́рности боже́ственныя сокро́вище;

ра́дуйся, дарова́ний святы́х водворе́ние.

Ра́дуйся, розго́ многоплодоно́сная Лозы́ живо́тныя;

ра́дуйся, гро́зде всеспе́лый равноа́нгельнаго жи́тельства.

Ра́дуйся, я́ко к небе́сному жела́нию воспламеня́еши;

ра́дуйся, я́ко зако́н благода́тный явля́еши.

Ра́дуйся, Христа́ просла́вивый житие́м твои́м;

ра́дуйся, ве́рныя устроя́яй сло́вом твои́м.

Ра́дуйся, о́бразе свята́го стремле́ния;

ра́дуйся, раю́ ди́внаго безстра́стия.

Ра́дуйся, преподо́бне Симео́не, све́та боже́ственнаго таи́нниче.

Конда́к 11

Вше́д, Богосло́ве, в пресве́тлый мрак, прия́л еси́ во скрижа́лех серде́чных богосло́вия та́инственнаго богозапечатле́нныя скрижа́ли в Ду́се, и́миже тайново́дствуемся к боже́ственному раче́нию, вопию́ще: Аллилу́ия.

И́кос 11

Свет, Све́ту трисо́лнечному прибли́жився, яви́лся еси́ ми́ру, я́коже глаго́лет Влады́ка, и просвеща́еши ду́ши на́ша и светотвори́ши твои́ми уче́нии, свя́те, и́миже мра́ка избавля́емся страсте́й, любо́вию ти вопию́ще:

Ра́дуйся, я́ко свет в ми́ре возсия́вый;

ра́дуйся, кре́пость словеси́ прида́вый.

Ра́дуйся, де́йства боже́ственнаго учи́телю;

ра́дуйся, в по́двизе небе́сный челове́че.

Ра́дуйся, трисо́лнечныя благода́ти оби́теле явле́нная;

ра́дуйся, даро́в духо́вных орга́не боголе́пный.

Ра́дуйся, я́ко подъя́л еси́ искуше́ния му́жественне;

ра́дуйся, я́ко подае́ши просвеще́ние богода́нне.

Ра́дуйся, пра́вило преподо́бнаго жития́;

ра́дуйся, свети́льниче неизрече́ннаго обоже́ния.

Ра́дуйся, у́мная движе́ния облиста́яй;

ра́дуйся, на́ша сердца́ просвеща́яй.

Ра́дуйся, преподо́бне Симеоне, све́та боже́ственнаго таи́нниче.

Конда́к 12

Лие́т во́ду боже́ственную, теку́щую, о́тче, в жизнь ве́чную, непреста́нне и благоуха́ние источа́ет живо́тное и весели́т мы́сль на́шу кни́га уче́ний твои́х, в не́йже поуча́ющеся вопие́м: Аллилу́ия.

И́кос 12

Песнососта́вный вене́ц честно́му ве́рху твоему́ прино́сим, ча́да твоя́, о́тче, его́же прие́м оте́чески, лучу́ боже́ственнаго све́та нам да́руй: ве́рно бо к тебе́ притека́ем и не престае́м вопия́ти:

Ра́дуйся, отце́в добро́то;

ра́дуйся, преподо́бных украше́ние.

Ра́дуйся, иере́ев пра́вило свяще́ннейшее;

ра́дуйся, и́ночествующих о́тче боже́ственнейший.

Ра́дуйся, богосло́вов похвало́, Богосло́ве чу́дный;

ра́дуйся, благоче́ствующих утвержде́ние и тайноводи́телю сла́вный.

Ра́дуйся, Це́ркве богоза́рнейший сто́лпе;

ра́дуйся, правосла́вных небесносве́тлый свети́льниче.

Ра́дуйся, и́мже све́та исполня́емся;

ра́дуйся, и́мже страсте́й избавля́емся.

Ра́дуйся, му́дрый вождю́ твои́м ча́дом;

ра́дуйся, и на́м при́сно предста́тельствуяй.

Ра́дуйся, преподо́бне Симео́не, све́та боже́ственнаго таи́нниче.

Конда́к 13

О, боже́ственный о́тче, Симео́не Богосло́ве, свети́ло Христо́вы Це́ркве, прие́м на́ша гла́сы, све́том благода́ти, в тебе́ су́щия, облиста́й благоче́стне пою́щия тя и Тро́ице вопию́щия: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды.

И па́ки чте́тся 1-й и́кос и 1-й конда́к 

Моли́тва преподо́бному Симео́ну Но́вому Богосло́ву

Творе́ние преподо́бнаго Никоди́ма Святого́рца

О, богоно́сный и христоно́сный и духоно́сный о́тче Симео́не, Но́вый Богосло́ве, преподо́бных похвало́, иерее́в сла́во, богосло́вов услажде́ние, моли́твы у́мныя учи́телю, Бо́га просла́вльший и от Бо́га просла́вленный в житии́ твое́м, па́че же по сме́рти, земны́й а́нгеле и небе́сный челове́че, ра́досте духо́вная и душе́вное весе́лие нам, смире́нным твои́м рабо́м и недосто́йным твои́м сыно́м, со благогове́нием и любо́вию пра́зднующим свяще́нную и светоно́сную па́мять твою! Приими́ песнь сию́, ю́же прино́сим ти я́ко да́р ничто́жный и мале́йший, за вели́кия благода́тныя да́ры, и́хже вси́ наслади́хомся, прие́мше я́ от тебе́, из кни́ги свяще́нных слове́с твои́х, и не отве́ржи сию́, я́ко твоего́ великоле́пия недосто́йну: отню́д бо не́мощни есмы́, е́же досто́йно восхвали́ти тя, толи́каго богосло́ва ве́лия. И в житии́ сем сохраня́й нас моли́твами твои́ми от вся́каго вре́да душе́внаго и теле́снаго, ви́димых же и неви́димых враг, моля́ непреста́нно И́же в Тро́ице Бо́га, да сподо́бит и нас, смире́нных, та́инственно ощути́ти посреде́ се́рдца на́шего у́мная де́йства боже́ственныя благода́ти Свята́го Ду́ха, ю́же погуби́хом, увы! нераде́нием на́шим и страстьми́; в бу́дущем же ве́це изба́ви ны твои́ми си́льными хода́тайствы от стра́шнаго осужде́ния и му́ки ве́чныя, и сподо́би на́с ве́чнаго блаже́нства во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

azbyka.ru

Акафист "Слава Богу за всё"

Кондак 1

Нетленный Царю веков, содержащий в деснице Своей все пути жизни человеческой силою спасительного промысла Твоего, благодарим Тя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твоя, за земную жизнь и за небесные радости Царства Твоего будущего. Простирай нам и впредь Твои милости, поющим: Слава Тебе, Боже, во веки. 

Икос 1

Слабым беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой Ангел простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славно щедрые дары Твоего Промысла явлены с первого дня и доныне. Благодарю и взываю со всеми, познавшими Тя:

Слава Тебе, призвавшему меня к жизни;

Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной.

Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю как вечную книгу мудрости;

Слава Твоей вечности среди мира временного.

Слава Тебе за тайные и явные милости Твои;

Слава Тебе за каждый вздох грусти моей.

Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости;

Слава Тебе, Боже, во веки. 

Кондак 2

Господи, как хорошо гостить у Тебя: благоухающий ветер, горы, простертые в небо, воды, как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков. Вся природа таинственно шепчется, вся полна ласки, и птицы и звери носят печать Твоей любви. Благословенна мать-земля с ее скоротекущей красотой, пробуждающей тоску по вечной отчизне, где в нетленной красоте звучит: Аллилуия! 

Икос 2

Ты ввел меня в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазури которой звенят птицы, мы услышали умиротворяющий шум леса и сладкозвучную музыку вод, мы ели благоуханные и сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у Тебя на земле, радостно у Тебя в гостях.

Слава Тебе за праздник жизни;

Слава Тебе за благоухание ландышей и роз.

Слава Тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов;

Слава Тебе за алмазное сияние утренней росы.

Слава Тебе за улыбку светлого пробуждения;

Слава Тебе за земную жизнь, предвестницу небесной.

Слава Тебе, Боже, во веки. 

Кондак 3

Силою Духа Святого обоняет каждый цветок, тихое веяние аромата, нежность окраски, красота Великого в малом. Хвала и честь животворящему Богу, простирающему луга, как цветущий ковер, венчающему поля золотом колосьев и лазурью васильков, а души — радостью созерцания. Веселитесь и пойте Ему: Аллилуия! 

Икос 3

Как Ты прекрасен в торжестве весны, когда воскресает вся тварь и на тысячи ладов радостно взывает к Тебе: Ты источник жизни, Ты победитель смерти. При свете месяца и песне соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля — невеста Твоя, она ждет Нетленного Жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как же нас преобразишь в будущий век воскресения, как просветятся наши тела, как засияют наши души!

Слава Тебе, изведшему из темноты земли разнообразные краски, вкус и аромат;

Слава Тебе за радушие и ласку всей природы.

Слава Тебе за то, что Ты окружил нас тысячами Твоих созданий;

Слава Тебе за глубину Твоего разума, отпечатленного во всем мире.

Слава Тебе, благоговейно целую следы Твоей незримой стопы;

Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной жизни.

Слава Тебе за надежду бессмертной идеальной нетленной красоты;

Слава Тебе, Боже, во веки. 

Кондак 4

Как Ты услаждаешь думающих о Тебе, как животворно святое Слово Твое, мягче елея и сладостнее сот беседа с Тобой. Окрыляет и живит молитва к Тебе; каким трепетом наполняется сердце и как величава и разумна становится тогда природа и вся жизнь! Где нет Тебя — там пустота. Где Ты — там богатство души, там живым потоком изливается песнь: Аллилуия! 

Икос 4

Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой ночного сна и тишина угасающего дня, я вижу Твой чертог под образом сияющих палат и облачных сеней зари. Огонь и пурпур, золото и лазурь пророчески говорят о неизреченной красоте Твоих селений, торжественно зовут: пойдем к Отцу!

Слава Тебе в тихий час вечера;

Слава Тебе, излившему миру великий покой.

Слава Тебе за прощальный луч заходящего солнца;

Слава Тебе за отдых благодатного сна.

Слава Тебе за Твою благость во мраке, когда далек весь мир;

Слава Тебе за умиленные молитвы растроганной души.

Слава Тебе за обещанное пробуждение к радости вечного невечернего дня; Слава Тебе, Боже, во веки. 

Кондак 5

Не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сияет светильник Твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и завывание ветра. А в душе у него тишина и свет: там Христос! И сердце поет: Аллилуия! 

Икос 5

Я вижу небо Твое, сияющее звездами. О, как Ты богат, сколько у Тебя света! Лучами далеких светил смотрит на меня вечность, я так мал и ничтожен, но со мною Господь, Его любящая десница всюду хранит меня.

Слава Тебе за непрестанные заботы обо мне;

Слава Тебе за промыслительные встречи с людьми.

Слава Тебе за любовь родных, за преданность друзей;

Слава Тебе за кротость животных, служащих мне.

Слава Тебе за светлые минуты моей жизни;

Слава Тебе за ясные радости сердца.

Слава Тебе за счастье жить, двигаться и созерцать;

Слава Тебе, Боже, во веки. 

Кондак 6

Как Ты велик и близок в мощном движении грозы, как видна Твоя могучая рука в изгибах ослепительных молний, дивно величие Твое. Глас Господень над полями и в шуме лесов, глас Господень в рождестве громов и дождей, глас Господень над водами многими. Хвала Тебе в грохоте огнедышащих гор. Ты сотрясаешь землю, как одежду. Ты вздымаешь до неба волны морские. Хвала смиряющему человеческую гордыню, исторгающему покаянный вопль: Аллилуия! 

Икос 6

Как молния, когда осветит чертоги пира, то после нее жалкими кажутся огни светильников — так Ты внезапно блистал в душе моей во время самых сильных радостей жизни. И после молниеносного света Твоего какими бесцветными, темными, призрачными казались они. Душа гналась за Тобою.

Слава Тебе, край и предел высочайшей человеческой мечты!

Слава Тебе за нашу неутолимую жажду Богообщения.

Слава Тебе, вдохнувшему в нас неудовлетворенность земным;

Слава Тебе, облекшему нас тончайшими лучами Твоими.

Слава Тебе, сокрушившему власть духов тьмы, обрекшему на уничтожение всякое зло;

Слава Тебе за откровения Твои, за счастье чувствовать Тебя и жить с Тобою.

Слава Тебе, Боже, во веки. 

Кондак 7

В дивном сочетании звуков слышится зов Твой. Ты открываешь нам преддверия грядущего рая и мелодичность пения в гармоничных тонах, в высоте музыкальных красок, в блеске художественного творчества. Все истинно прекрасное могучим призывом уносит душу к Тебе, заставляет восторженно петь: Аллилуия! 

Икос 7

Наитием Святого Духа Ты озаряешь мысль художников, поэтов, гениев науки. Силой Сверхсознания они пророчески постигают законы Твои, раскрывая нам бездну творческой премудрости Твоей. Их дела невольно говорят о Тебе: о, как Ты велик в Своих созданиях, о, как Ты велик в человеке.

Слава Тебе, явившему непостижимую силу в законах вселенной;

Слава Тебе, вся природа полна законов Твоего бытия.

Слава Тебе за все открытое нам по благости Твоей;

Слава Тебе за то, что Ты сокрыл по мудрости Твоей.

Слава Тебе за гениальность человеческого ума;

Слава Тебе за животворящую силу труда.

Слава Тебе за огненные языки вдохновения;

Слава Тебе, Боже, во веки. 

Кондак 8

Как близок Ты во дни болезни, Ты Сам посещаешь больных, Ты Сам склоняешься у страдальческого ложа, и сердце беседует с Тобой. Ты миром озаряешь душу во время тяжких скорбей и страданий, Ты посылаешь нежданную помощь. Ты утешаешь, Ты любовь испытующая и спасающая, Тебе поем песнь: Аллилуия! 

Икос 8

Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою молитву, и душу осенил благоговейный покой. Тогда я понял, что Ты — благ и блаженны прибегающие к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и снова, и ныне зову:

Слава Тебе, исполняющему во благих желания мои;

Слава Тебе, бодрствующему надо мной день и ночь.

Слава Тебе, врачующему скорби и утраты целительным течением времени;

Слава Тебе, с Тобою нет безнадежных потерь. Ты даруешь всем вечную жизнь.

Слава Тебе, Ты одарил бессмертием все доброе и высокое, Ты обещал желаемую встречу с умершими;

Слава Тебе, Боже, во веки. 

Кондак 9

Отчего вся природа улыбается во дни праздников? Отчего тогда в сердце разливается дивная легкость, ни с чем земным не сравнимая, и самый воздух алтаря и храма становится светоносным? Это веяние благодати Твоей, это отблеск Фаворского света; тогда и небо и земля хвалебно поют: Аллилуия! 

Икос 9

Когда Ты вдохновлял меня служить ближним, а душу озарял смирением, то один из бесчисленных лучей Твоих падал на мое сердце, и оно становилось светоносным, как железо в огне. Я видел Твой таинственный, неуловимый Лик.

Слава Тебе, преобразившему нашу жизнь делами добра;

Слава Тебе, запечатлевшему несказанную сладость в каждой заповеди Твоей.

Слава Тебе, явно пребывающему там, где благоухает милосердие;

Слава Тебе, посылающему нам неудачи и скорби, дабы мы были чуткими к страданиям других.

Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности добра;

Слава Тебе, приемлющему высокий порыв.

Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего земного и небесного;

Слава Тебе, Боже, во веки. 

Кондак 10

Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть, Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее. С Тобой нет непоправимого. Ты весь любовь. Ты — Творец и Восстановитель. Тебя хвалим песнью: Аллилуия! 

Икос 10

Боже мой, ведый отпадение гордого ангела Денницы, спаси меня силою благодати, не дай мне отпасть от Тебя, не дай усомниться в Тебе. Обостри слух мой, дабы во все минуты жизни я слышал Твой таинственный голос и взывал к Тебе, вездесущему:

Слава Тебе за промыслительное стечение обстоятельств;

Слава Тебе за благодатные предчувствия.

Слава Тебе за указание тайного голоса;

Слава Тебе за откровения во сне и наяву.

Слава Тебе, разрушающему наши бесполезные замыслы;

Слава Тебе, страданиями отрезвляющему нас от угара страстей.

Слава Тебе, спасительно смиряющему гордыню сердца;

Слава Тебе, Боже, во веки. 

Кондак 11

Через ледяную цепь веков я чувствую тепло Твоего Божественного дыхания, слышу струящуюся кровь. Ты уже близок, часть, времени рассеялась. Я вижу Твой Крест — он ради меня. Мой дух в прахе пред Крестом: здесь торжество любви и Спасения, здесь не умолкает во веки хвала: Аллилуия! 

Икос 11

Блажен, кто вкусит вечерю во Царствии Твоем, но Ты уже на земле приобщил меня этого блаженства. Сколько раз Ты простирал мне Божественной десницей Тело и Кровь Твои, и я, многогрешный, принимал эту святыню и чувствовал Твою любовь, несказанную, сверхъестественную.

Слава Тебе за непостижимую живительную силу благодати;

Слава Тебе, воздвигшему Церковь Твою как тихое пристанище измученному миру.

Слава Тебе, возрождающему нас животворящими водами крещения;

Слава Тебе, Ты возвращаешь кающимся чистоту непорочных лилий.

Слава Тебе, неиссякаемая бездна прощения;

Слава Тебе за чашу жизни, за хлеб вечной радости.

Слава Тебе, возведшему нас на небо;

Слава Тебе, Боже, во веки. 

Кондак 12

Я видел много раз отражение славы Твоей на лицах умерших. Какой неземной красотой и радостью светились они, как воздушны, нематериальны были их черты, это было торжество достигнутого счастья, покоя; молчанием они звали к Тебе. В час кончины моей просвети и мою душу, зовущую: Аллилуия! 

Икос 12

Что моя хвала пред Тобой! Я не слыхал пения Херувимов, это удел высоких душ, но я знаю, как хвалит Тебя природа. Я созерцал зимой, как в лунном безмолвье вся земля тихо молилась Тебе, облеченная в белую ризу, сияя алмазами снега. Я видел, как радовалось о Тебе восходящее солнце и хоры птиц гремели славу. Я слышал, как таинственно о Тебе шумит лес, поют ветры, журчат воды, как проповедуют о Тебе хоры светил своим стройным движением в бесконечном пространстве. Что моя хвала! Природа послушна, а я — нет, пока живу, я вижу любовь Твою, хочу благодарить, молиться и взывать,

Слава Тебе, показавшему нам свет;

Слава Тебе, возлюбившему нас любовью глубокой, неизмеримой, божественной.

Слава Тебе, осеняющему нас светом, сонмами Ангелов и святых;

Слава Тебе, Всесвятый Отче, заповедавший нам Твое Царство.

Слава Тебе, Искупителю Сыне, открывший нам путь к спасению;

Слава тебе, Душе Святый, Животворящее Солнце будущего века.

Слава Тебе за все, о Троице Божественная, Всеблагая;

Слава Тебе, Боже, во веки. 

Кондак 13

О Всеблагая и Животворящая Троице, прими благодарение за вся милости Твоя и яви нас достойными Твоих благодеяний, дабы, умножив вверенные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа своего с победной хвалой: Аллилуия!

Этот кондак читается трижды, затем1-й икос: «Слабым беспомощным ребенком...»и 1-й кондак: «Нетленный Царю...» 

Об акафисте «Слава Богу за все» и его авторе

Благодарственный акафист «Слава Богу за все» написал в послереволюционные годы митрополит Трифон (в миру Борис Петрович Туркестанов). Родился он 29 ноября 1861 года в Москве. Отец его, князь Туркестанов (1830— 1891), был прямым потомком древнего княжеского рода из Грузии. Прадед, князь Борис Панкратьевич Туркестаношвили, в память которого он получил имя, выехал в Россию при Петре I. Мать будущего святителя — Варвара Александровна, урожденная княжна Нарышкина.

Во время тяжелой болезни сына, еще младенца, когда врачи потеряли надежду на его выздоровление, мать ходила в церковь святого мученика Трифона и молилась об исцелении сына, обещая после выздоровления посвятить его Богу и, если сын сподобится монашеского чина, дать ему имя Трифон. Когда младенец выздоровел. Варвара Александровна совершила с ним поездку в Оптину Пустынь к прославленному на всю Россию старцу Амвросию. Встречая их, старец неожиданно сказал стоящему перед ним народу: «Дайте дорогу, архиерей идет». Расступившиеся люди с удивлением увидели вместо архиерея женщину с ребенком. В 1887 году Борис, получив благословение родителей, поступил послушником в Оптину Пустынь к старцу Амвросию, который и благословил его на монашество.

В 1891 году Борис принял монашеский постриг с именем Трифон в честь святого мученика Трифона — так исполнился обет, данный матерью. Вскоре о. Трифон был рукоположен в иеродиаконы, а затем в иеромонахи. Старец Амвросий благословил его на учебу в Московской Духовной академии. Во время учебы иеромонах Трифон избрал служение в пересыльной тюрьме. В 1895 году о. Трифон окончил Академию со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию на тему «Древнехристианские и Оптинские старцы». Он знал пять языков: греческий, латынь, французский, немецкий и английский.

С 1895 по 1901 год о. Трифон был смотрителем Московского Духовного училища, ректором Вифанской, а затем Московской Духовных семинарий. 18 июля 1901 года он стал епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, и был на этом посту почти 15 лет. Епископ Трифон часто совершал богослужения, очень полюбившиеся москвичам, много проповедовал, вел огромную церковную и общественную работу, не оставляя и своих научных трудов. За удивительный дар слова верующий народ прозвал его «Московским Златоустом». Владыка был духовно связан со многими подвижниками Русской Церкви — Оптинскими старцами Анатолием и Варсонофием (которого возвел в сан архимандрита), старцем Гефсиманского скита Варнавой, старцем Захарией. После начала Первой мировой войны епископ служил в действующей армии. На польском фронте он получил контузию и вынужден был возвратиться в Москву с расстроенным здоровьем. В 1916 году епископ Трифон ушел на покой в Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь. После поездки на фронт он снова возвратился в 1917 году в Новый Иерусалим.

С 1918 года епископ Трифон жил в Москве, не принимая участия в административных делах Церкви. К нему постоянно шел поток посетителей за советом и по духовным и по житейским вопросам. Верующий народ уже почитал его как великого архиерея, замечательного проповедника и духоносного старца-подвижника. Его советы и мнения нередко были решающими не только для судеб его многочисленных духовных детей, но и во многих событиях, связанных с судьбой Русской Православной Церкви после революции. Святой патриарх Тихон любил владыку, часто служил вместе с ним, а в 1923 году возвел его в сан архиепископа. Они были двумя великими духовными столпами, которые поддерживали святую Русскую Церковь в жестокое и многоскорбное для России время.

После кончины патриарха Тихона в 1925 году роль архиепископа Трифона еще более возросла. Находясь формально на покое, он был поистине одним из главных духовных водителей Российского Православия, в 1931 году в годовщину 30-летия своего епископского служения архиепископ Трифон был возведен в сан митрополита.

В 20-30-е годы слово владыки Трифона было законом для тех, кто сохранил истинную веру и духовный разум в ужасах российской жизни; народ верил, что его устами говорил сам Господь. Художник Павел Корин, написавший с натуры портрет митрополита Трифона, вспоминал, что большинство портретов духовных лиц для «Руси уходящей» он смог написать только благодаря владыке. Те, кого художник приглашал в мастерскую, соглашались позировать лишь после того, как узнавали о благословении почитаемого всеми митрополита.

Незадолго до своей кончины митрополит Трифон написал этот удивительный акафист, который стал его духовным завещанием. «Слава Богу за все» — в этих словах главный духовный опыт Русской Православной Церкви во время самых жестоких гонений, когда-либо в истории переносимых Церковью Христовой. Вспомним, что этими же словами закончил свое выступление на суде в 1924 году митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), невинно осужденный и приговоренный к расстрелу на процессе по делу об изъятии церковных ценностей.

Сам Христос сказал: Мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16, 33), и потому, какими бы трудными и печальными ни были события земной истории, сила Божия всегда побеждает. Идет смертельный бой, и мы знаем, что Христос уже победил врага рода человеческого, но должен победить и каждый человек. Воскресение стало возможным только после Голгофы, и кажущееся поражение миллионов умирающих за веру и правду становится победой — путем к жизни вечной, нескончаемой, радостной. Об этом и поет вдохновенно великий сын России, благодаря Бога за «все ведомые и сокровенные благодеяния Твоя, за земную жизнь и за небесные радости Царствия Твоего будущего», чтобы, «умножив вверенные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа своего с победной хвалой: Аллилуия!»

Скончался митрополит Трифон 14 июня 1934 года и был погребен на Введенском кладбище в Москве. Могила его и доныне является предметом почитания миллионов православных россиян. 

lib.pravmir.ru


Смотрите также

.